• Realizujeme športovú prípravu chlapcov a dievčat
   • Športové triedy zamerané na futbal
   • Zvyšujeme kvalitu vzdelávania
   • Zapojenie do E-testovania (NÚCEM)
   • Realizujeme športovú prípravu chlapcov a dievčat
   • Športové triedy zamerané na volejbal
   • Čítame s porozumením

   • Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti
   • Obnovujeme zeleň
   • Implementácia environmentálnej výchovy do ŠkVP
   • Venujeme sa talentovaným žiakom
   • Úspešnosť v biologickej olympiáde – Miriam Podušková, 1. miesto v Levickom okrese, 1. miesto v Nitrianskom kraji a 4. miesto na Slovensku
   • Učíme programovať a informaticky myslieť
   • Angažovanie sa v súťažiach a v IT iniciatívach iBobor, Hour of Code, Codeweek, , Creative Baltie, Scratch cup, Imagine Logo Cup a Baltie
   • Efektívnejšie študujeme
   • Rovnaké podmienky pre kvalitné vzdelávanie a zlepšenie výsledkov žiakov
   • Vytvárame edukačné programy
   • Naprogramovanie kalkulačky na prevod matematických a fyzikálnych veličín – Filip Štutika, Noemi Sasaiová, Patrik Šabík (2. miesto v SR, 5. miesto v EÚ) v Creative Baltie 2017
   • Koordinujeme medzinárodný projekt „Think globally, Act locally!“
   • Projekt Erasmus+ zameraný na trvale udržateľný rozvoj, environmentálnu výchovu a rozvíjanie jazykových zručností v cudzom jazyku
   • Podporujeme spoluprácu rodiny a školy
   • BABYFUTBAL & BABYVOLEJBAL – motivácia pre športové aktivity od predškolského veku
   • Interaktívne vyučujeme
   • Modernizácia vzdelávacieho procesu s využitím tabletov, interaktívnych tabúľ a aktivizujúcich metód
   • Každoročne pasujeme prvákov
   • Vítanie nových spolužiakov v kolektíve žiakov základnej školy
   • Udržiavame vianočné tradície
   • Rozdávanie mikulášskych prekvapení v triedach
   • Vstupujeme do sveta fantázie
   • Realizácia projektu podporeného z Detského fondu Cloetta zameraného na rozvoj čitateľskej gramotnosti
   • Zabávame sa na karnevale
   • Usporadúvanie zábavy počas fašiangového obdobia
   • Rešpektujeme návrhy Žiackej školskej rady
   • Hľadanie spoločných riešení aktuálnych problémov žiakov
   • Pripomíname si významné environmentálne dni
   • Objavné vyučovanie orientované na žiaka, špeciálne zamerané na riešenie problémov
   • Vraciame sa k starým remeslám
   • Tvorivé dielne zamerané na maľovanie kraslíc a vyšívanie pohľadníc
   • Spolupracujeme s okolitými materskými školami
   • Organizácia Dňa otvorených dverí pre budúcich prvákov základnej školy
   • Vysádzame rastliny do špeciálnych drevených kontajnerov

   • Vybudovanie komunitnej záhrady a starostlivosť o ňu
   • Overujeme zrelosť budúcich prvákov
   • Zápis žiakov do 1. ročníka
  • Zvonenia

   Streda 23. 1. 2019
  • Fotogaléria

   • Podporte projekt hlasovaním!
   • Stavanie snehuliakov v ŠKD
   • Školský ples
   • Lyžiarsky výcvik
   • 2. miesto v Okresnom kole olympiády v anglickom jazyku
   • Vianočný pozdrav
   • Programujeme v Pythone
   • Vianočná akadémia
   • Návšteva Mestskej polície
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 4015692