• Už čoskoro...
   • Realizujeme športovú prípravu chlapcov a dievčat
   • Športové triedy zamerané na futbal
   • Zvyšujeme kvalitu vzdelávania
   • Zapojenie do E-testovania (NÚCEM)
   • Realizujeme športovú prípravu chlapcov a dievčat
   • Športové triedy zamerané na volejbal
   • Čítame s porozumením

   • Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti
   • Obnovujeme zeleň
   • Implementácia environmentálnej výchovy do ŠkVP
   • Venujeme sa talentovaným žiakom
   • Úspešnosť v biologickej olympiáde – Miriam Podušková, 1. miesto v Levickom okrese, 1. miesto v Nitrianskom kraji a 4. miesto na Slovensku
   • Učíme programovať a informaticky myslieť
   • Angažovanie sa v súťažiach a v IT iniciatívach iBobor, Hour of Code, Codeweek, , Creative Baltie, Scratch cup, Imagine Logo Cup a Baltie
   • Efektívnejšie študujeme
   • Rovnaké podmienky pre kvalitné vzdelávanie a zlepšenie výsledkov žiakov
   • Vytvárame edukačné programy
   • Naprogramovanie kalkulačky na prevod matematických a fyzikálnych veličín – Filip Štutika, Noemi Sasaiová, Patrik Šabík (2. miesto v SR, 5. miesto v EÚ) v Creative Baltie 2017
   • Koordinujeme medzinárodný projekt „Think globally, Act locally!“
   • Projekt Erasmus+ zameraný na trvale udržateľný rozvoj, environmentálnu výchovu a rozvíjanie jazykových zručností v cudzom jazyku
   • Podporujeme spoluprácu rodiny a školy
   • BABYFUTBAL & BABYVOLEJBAL – motivácia pre športové aktivity od predškolského veku
   • Interaktívne vyučujeme
   • Modernizácia vzdelávacieho procesu s využitím tabletov, interaktívnych tabúľ a aktivizujúcich metód
   • Každoročne pasujeme prvákov
   • Vítanie nových spolužiakov v kolektíve žiakov základnej školy
   • Udržiavame vianočné tradície
   • Rozdávanie mikulášskych prekvapení v triedach
   • Vstupujeme do sveta fantázie
   • Realizácia projektu podporeného z Detského fondu Cloetta zameraného na rozvoj čitateľskej gramotnosti
   • Zabávame sa na karnevale
   • Usporadúvanie zábavy počas fašiangového obdobia
   • Rešpektujeme návrhy Žiackej školskej rady
   • Hľadanie spoločných riešení aktuálnych problémov žiakov
   • Pripomíname si významné environmentálne dni
   • Objavné vyučovanie orientované na žiaka, špeciálne zamerané na riešenie problémov
   • Vraciame sa k starým remeslám
   • Tvorivé dielne zamerané na maľovanie kraslíc a vyšívanie pohľadníc
   • Spolupracujeme s okolitými materskými školami
   • Organizácia Dňa otvorených dverí pre budúcich prvákov základnej školy
   • Vysádzame rastliny do špeciálnych drevených kontajnerov

   • Vybudovanie komunitnej záhrady a starostlivosť o ňu
   • Overujeme zrelosť budúcich prvákov
   • Zápis žiakov do 1. ročníka
     • SCRATCH FUTBAL CUP 2018

      9. 10. 2018 sa iniciatívne zapojili 8 - 12 roční žiaci do európskeho podujatia Codeweek a projektu Nadácie Pontis a SAP - Meet and code. Počas programovacej noci tvorili v jazyku scratch futbalové hry a najlepší z nich boli ocenení organizátormi tohto podujatia a projektu.

      #meetandcode, #codeweek

     • Odhlasovanie obedov pomocou aplikácie aktívne

      Vážení stravníci, od 3. 10. 2018, v zmysle Dodatku č. 2 k prevádzkovému poriadku zariadenia školského stravovania je možné odhlásiť stravu 24 hodín vopred osobne, telefonicky, funkcionalitou v mobilnej aplikácii alebo webovom rozhraní našej stránky. Odhlasovanie elektronickou formou funguje vždy do 14:00 hod. predošlého dňa v časti jedálny lístok.

     • Natália a Nina úspešné v plávaní

      V sobotu 29.9.2018 sa plavkyne klubu Aquasport Levice a žiačky našej školy Nina Gutyanová a Natália Lacková zo VI. A triedy zúčastnili Jesenných Majstrovstiev Západoslovenskej oblasti – dlhé trate v Považskej Bystrici. Ninka v disciplíne 400m voľný spôsob a Natálka v disciplíne 800m voľný spôsob. Obidve si zo súťaže priniesli strieborné medaily.

     • E-TESTOVANIE JESEŇ 2018 - 9. ročník

      Žiaci 9. ročníka si mali možnosť vyskúšať testovanie svojich vedomostí z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry elektronickou formou. Aj takýmto spôsobom sa naši žiaci môžu pripravovať na celoslovenské testovanie deviatakov, ktoré ich čaká v apríli.

     • Európsky týždeň športu 2018

      Počas Európskeho týždňa športu vyučujúci telesnej výchovy zorganizovali pre žiakov našej školy Školskú športovú olympiádu. Dňa 27. 9. museli žiaci prvého stupňa zdolať osem športových disciplín a za ich usilovnosť boli ocenení sladkou odmenou. Žiaci druhého stupňa súťažili v minifutbale, vo florbale, vybíjanej a volejbale. Novinkou tohtoročnej olympiády bol streetball na našom novovybudovanom streetballovom ihrisku, ktoré sme slávnostne uviedli do prevádzky za prítomnosti hráčov basketbalového tímu Levickí patrioti s podporou grantu Nitrianskej komunitnej nadácie a firmy Bramac v rámci projektového programu Strecha pre Vás nápad.

  • Partneri

   • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
   • Mesto Levice
   • Nitriansky samosprávny kraj
   • Štátny pedagogický ústav
   • Projekt Comenius
   • Projekt Comenius
   • Nadácia Volkswagen Slovakia
   • Detský fond Leaf
   • Nadácia pre deti Slovenska
   • Erasmus+
   • Erasmus+
   • SAAIC
   • Iuventa
   • Strom života
   • Strom života
   • Projekt Envimobile
   • Nadácia COOP Jednota
   • Bonavia
   • Nadácia GRANVIA
   • Nadácia Allianz
   • Projekt Zelená škola
   • Camfil s.r.o.
   • Iniciatíva dm {spoločne}
   • Projekt Recyklohry
   • Projekt EkoAlarm
   • Projekt EkoAlarm
   • Projekt Zdravý chrbátik
   • Ľudia ľuďom
   • Efektívnejšie štúdium
   • Efektívnejšie štúdium
   • Detský fond Cloetta
   • Nitrianska komunitná nadácia
   • Projekt Strecha pre Váš nápad
   • Raiffeisen banka
   • Projekt Gesto pre mesto
   • Nadácia Pontis
   • Slovenské elektrárne, a. s.
   • Nadácia ZSE
   • Škoda Slovakia, a. s.
   • FK Slovan Levice
   • VK Palas Levice
   • Škola Boxu Levice
   • Karate klub GOJU - RYU Levice
   • Levice online
   • MY - Týždeň na Pohroní
   • Levická televízia
   • EduPage
  • Zvonenia

   Streda 17. 10. 2018
  • Fotogaléria

   • E-TESTOVANIE JESEŇ 2018 - 5. ročník
   • SCRATCH FUTBAL CUP 2018
   • E-TESTOVANIE JESEŇ 2018 - 9. ročník
   • Turistická vychádzka ŠKD v Bátovciach
   • Európsky týždeň športu 2018
   • Biela pastelka 2018
   • Európsky týždeň mobility a Deň bez áut - aktivita projektu Erasmus +
   • Európsky deň jazykov - účasť pedagógov na seminári
   • Prvky smerovania žiakov na povolanie - beseda o duálnom vzdelávaní
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 3765676