• HISTÓRIA ŠKOLY

    • 1948

     Už v roku 1948 sa začína písať história našej školy. Bola založená výnosom Povereníctva školstva a osvety zo dňa 27.07.1948 s úradným názvom II. Stredná škola. Neskôr bola škola reorganizovaná a premenovaná na II. Osemročnú strednú školu.


     1960

     Škola získala názov ZDŠ v školskom roku 1960/61.


     1975

     V školskom roku 1975/76 sa škola nasťahovala do nových priestorov modernej budovy, v ktorej sídli až podnes.


     2002

     1. apríla 2002 získala škola právnu subjektivitu. V regióne Levíc je škola známa pod neoficiálnym názvom "2. Základná škola".

     2009
     Od 1. júla 2009 bola menovaná zriaďovateľom Mesto Levice do funkcie riaditeľky školy PaedDr. Marta Botková.