• 21. - 27. január

  Trieda:
  Typ:
  • Pon21. 01.
  • I.B
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   Prac. zošit str. 71.
  • I.B
   ·
   domáca úloha
   prvouka
   :
   Deň str. 22, 23.
  • I.B
   ·
   domáca úloha
   prvouka
   :
   Čas str. 18,19.
  • I.B
   ·
   domáca úloha
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   Šlabikár str. 82. Písať str. 16, 17.
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   geometria - pracovný zošit s.12/4, s.14/1,2
   budúci týždeň píšeme polročnú previerku, zopakovať si aj geometriu.
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   V pondelok píšeme previerku zo slohu, zopakovať si - vieme sa predstaviť, pozdraviť, tykanie, vykanie, nápis, poprosiť, poďakovať sa.
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   učebnica s.59/5 + naučiť sa tvrdé spoluhlásky
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   Opakovať násobilku, geometrické učivo. V pondelok píšeme polročnú previerku.
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   chémia
   :
   Naučiť sa učivo Alkíny z učebnice. V bezkriede máte aj prezentáciu. Skúšam od Organickej chémie.
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   chémia
   :
   Naučte sa učivo Alkíny z učebnice. Zopakujte si alkány a alkény.
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   Pracovný list - pr. 22; HM str. 44/24, 26
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   Vyskloňuj slovné spojenia - kobylin jazdec, slávny umelec + napíš výklad na tému, ktorú si si zvolil, nezabudni uviesť 2 zdroje (meno autora, názov knihy, vydavateľstvo, rok vydania, príp. internetový zdroj). 21. 1. 2019 píšeme slohovú prácu.
  • IX.A Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   Polročný test (23. 1. 2019)
  • IX.B
   ·
   domáca úloha
   biológia
   :
   Obeh telových tekutín - naučiť, dopísať PZ
  • IX.B
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   21.1.-píšeme 2.písomnú prácu. Opakuj:-rovnice-so zátvorkami,so zlomkami,s neznámou v menovateli, nerovnice, slovné úlohy- všetky typy+slovné úlohy na pohyb, vyjadrenie neznámej zo vzorca, využitie Pytagorovej vety v slovných úlohách.

  • IX.C
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   21.1.-píšeme 2.písomnú prácu. Opakuj:-rovnice-so zátvorkami,so zlomkami,s neznámou v menovateli, nerovnice, slovné úlohy- všetky typy+slovné úlohy na pohyb, vyjadrenie neznámej zo vzorca, využitie Pytagorovej vety v slovných úlohách.

  • IX.C
   ·
   domáca úloha
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   v pondelok previerka na podstatné mená!
  • V.A
   ·
   domáca úloha
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   V pondelok desaťminútovka zo vzorov mužského rodu!
   Dokončiť pracovný list.
   str. 59/ oznámenie napísať definíciu, HS 27/15,16.
  • V.A
   ·
   domáca úloha
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   v pondelok previerka na podstatné mená!
  • V.B
   ·
   domáca úloha
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   Diktát (nadiktovať zo strany 57 v učebnici)
  • V.B Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   Polročný test (23. 1. 2019)
  • VI.A
   ·
   domáca úloha
   biológia
   :
   Stavba tela kvitnúcich rastlín - koreň
  • VI.A
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   Domáca úloha z 17. jan 2019: HM str. 72, 73/celé
  • VI.A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   Book 33/7a , vedieť časovať sloveso was/were, plus zápor, vedieť tvoriť otázku
  • VI.B
   ·
   domáca úloha
   biológia
   :
   Stavba tela kvitnúcich rastlín - koreň= naučiť!
  • VI.B
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   21.1. píšeme 2.písomnú prácu. Opakuj: počtové výkony s desatinnými číslami-+,-, : a násobenie, slovné úlohy na desatinné čísla, premieňanie jednotiek dĺžky a hmotnosti, zaokrúhľovanie čísel, porovnávanie čísel,ako vypočítame aritmetický priemer čísel, usporiadanie čísel.
  • VI.B
   ·
   domáca úloha
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   Nadiktovať diktát zo strany 46/č. 11.
  • VI.B Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   Polročný test (23. 1. 2019)
  • VII.A
   ·
   domáca úloha
   chémia
   :
   Naučte sa učivo Voda str. 36 až 39
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   biológia
   :
   Zložky potravy - naučiť!
  • VII.B Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   Polročný test (23. 1. 2019)
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   Opakuj: výrazy, slovné úlohy na výrazy, rovnice-jednoduché, so zátvorkami aj zlomkové, slovné úlohy na rovnice, počtové výkony so zlomkami, desatinnými číslami,obvody a obsahy rovinných útvarov. Príprava na 2. písomnú prácu./www.bezkriedy.sk- opakuj/
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   Domáca úloha z 18. jan 2019
  • VIII.B
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   Opakuj: výrazy, slovné úlohy na výrazy, rovnice-jednoduché, so zátvorkami aj zlomkové, slovné úlohy na rovnice, počtové výkony so zlomkami, desatinnými číslami,obvody a obsahy rovinných útvarov. Príprava na 2. písomnú prácu./www.bezkriedy.sk- opakuj/
  • VIII.B Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   Polročný test (23. 1. 2019)
  • Uto22. 01.
  • I.B
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   Prac. zošit str. 72.
  • I.B
   ·
   domáca úloha
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   Šlabikár str. 83 (slabiky, slová, mená). Písať str. 19.
  • II.C
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   DU opakovať celok!
  • II.C
   ·
   domáca úloha
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   DU opakovať celok!
  • IV.B
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   str. 31/ cv. 1,2
  • IV.B
   ·
   domáca úloha
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   str. 61/ cv.6
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   Domáca úloha z 21. jan 2019: učebnica 1 str. 106/10; str. 107/13
  • IX.C
   ·
   domáca úloha
   biológia
   :
   Zmyslové vnímanie živočíchov - naučiť, dopísať cvičenia v PZ
  • V.B
   ·
   domáca úloha
   biológia
   :
   Drobné vodné živočíchy - naučiť, dopísať cvičenia v PZ
  • VI.A
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   HM str.52/45; str. 53/50; str. 55/celá
  • VI.A Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   matematika
   :
   2. písomná práca - dňa 22. 1. 2019
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   biológia
   :
   Využite potravy a premena látok - naučiť, dopísať PZ (hodina bola odučená na zastupovanej CHEM)
  • VIII.A
   ·
   domáca úloha
   chémia
   :
   Naučte sa učivo Halogenidy, názvoslovie halogenidov uč. str. 48
  • Str23. 01.
  • I.B
   ·
   domáca úloha
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   Šlabikár str. 83, 84. Písať str. 20, 21.
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   zajtra píšeme polročnú previerku, zopakujte si všetko, čo sme dnes robili na hodine!
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   učebnica s.60/5
   + opakujte si všetko, vo štvrtok píšeme polročnú previerku!
  • IV.B
   ·
   domáca úloha
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   str.61/ cv.3
  • IX.C 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   book 34/ text Supervolcano 2 paragraphs translate
  • V.A Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   Polročná previerka
  • V.A Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   Polročná previerka
  • VI.A Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   Polročná previerka
  • VIII.A Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   matematika
   :
   Píšeme 2.písomnú prácu - opakuj!
  • VIII.B Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   matematika
   :
   Píšeme 2.písomnú prácu - opakuj!
  • Štv24. 01.
  • IV.B
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   str. 33/ cv. 4,5
  • IX.A Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   matematika
   :
   2. písomná práca dňa 24. 1. 2019
  • VI.A
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   HM str. 60/72, 73, 74; str. 64/88; str. 69/103,104
  • Pia25. 01.
  • zatiaľ žiadne údaje