• 17. - 23. september

  Trieda:
  Typ:
  • Pon17. 09.
  • II.B
   ·
   Pridelená DÚ
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   učebnica s.8/5 - napísať do zošita
  • III.A
   ·
   Pridelená DÚ
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   Učebnica str. 6 /cv. 2 dokončiť
  • III.B
   ·
   Pridelená DÚ
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   Čít. str. 10 Hodina čítania
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   Ovládať násobilku a delilku.
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   Učebnica 1, str. 7/9a, str.7/tabuľka dole; prac list:III/5
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   uč. str. 31/1, 2
  • Uto18. 09.
  • III.A
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   Učebnica str. 5 /1
  • III.B
   ·
   Pridelená DÚ
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   Viď na bezkriedy. sk
  • III.B
   ·
   Pridelená DÚ
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   Čít - str. 11,12 polovicu
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   výtvarná výchova
   :
   Nezabudnite si priniesť:lepidlo, nožnice, umelé kvety,temperové farby..
  • IX.B
   ·
   domáca úloha
   nemecký jazyk
   :
   Nezabudnite: obrázkový materiál o doprav. prostriedkoch,výkresA3,prípadne baliaci papier,lepidlo, kresliace potreby..
  • IX.C
   ·
   domáca úloha
   nemecký jazyk
   :
   Zopakujte si slovnú zásobu k téme doprava..pripravte si odpovede na základné otázky o sebe..
  • VII.A
   ·
   domáca úloha
   biológia
   :
   Povrch tela stavovcov - koža
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   Uč. str. 31/4, 5
  • Str19. 09.
  • III.A
   ·
   Pridelená DÚ
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   Učebnica str. 6 / 4
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   7/1
   8/1
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   Čít. str. 10 Hodina čítania
  • III.B
   ·
   Pridelená DÚ
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   6/3 utvor na slová 5 viet, slová neodpisuj
  • III.B
   ·
   Pridelená DÚ
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   7/5, 6/5
  • IX.C
   ·
   domáca úloha
   geografia
   :
   Opakujte si Európu, mierka mapy - výpočet, orientácia v mape podľa súradníc
  • VII.A
   ·
   domáca úloha
   biológia
   :
   Oporná a pohybová sústava stavovcov
  • Štv20. 09.
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   vlastiveda
   :
   Domáca úloha z 17. sep 2018
  • Pia21. 09.
  • V.B
   ·
   domáca úloha
   biológia
   :
   Poznávame rastliny a živočíchy
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   biológia
   :
   Oporná a pohybová sústava stavovcov