• 19. - 25. november

  Trieda:
  Typ:
  • Pon19. 11.
  • I.A
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk hrou
   :
   Domáca úloha z 13. nov 2018
  • I.B
   ·
   Pridelená DÚ
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   Šlabikár str.54 - slová. Písať str.7. Precvičiť písanie slabík.
  • II.A
   ·
   Pridelená DÚ
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   Pre maródov: Učebnica str.38 Vieme sa ospravedlniť - napísať nadpis, poučku. Cvičenia urobiť podľa pokynov v učebnici, písomne iba cv. 5.
   Čítanie str. 30 po ... odvetí starý Bodrík.
   Zajtra píšeme test z rozlišovacích znamienok, zopakovať čo je hláska a písmeno.
  • II.C
   ·
   Pridelená DÚ
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   str 42 cvičenie 7
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   Učebnica 1 str. 52/17, 18
  • IX.C
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   CVM:Testy:str.22/1,3,4,5-str.26/1,2,3,4 - +celá strana 27
  • VI.A
   ·
   domáca úloha
   biológia
   :
   TEST z celého temat. celku
  • VI.A
   ·
   domáca úloha
   fyzika
   :
   uč. str. 52/5
  • VI.A
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   Domáca úloha z 16. nov 2018: HM str. 46/20, 21; str. 47/25; str. 48/30; str. 49/33
  • VI.A
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   HM str. 53/47, 48
  • VI.A Celá trieda
   ·
   Písomka
   matematika
   :
   Kontrolná práca dňa 19. 11. 2018 - desatinné čísla
  • VI.B
   ·
   domáca úloha
   biológia
   :
   TEST z celého temat. celku
  • VI.B
   ·
   domáca úloha
   biológia
   :
   Živočíchy v okolí ľudských sídel + zopakujte si učivo z celého temat. celku, 19.11. bude TEST
  • VII.A
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   PZ: str. 53/9, 10; 54/6; 55/10
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   biológia
   :
   Oporno-pohybová sústava - kosti - poriadne naučiť!!!
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   fyzika
   :
   uč. str. 30-31/Test1 - 2, 4, 5
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   PZ: str. 53/9, 10; 54/6; 55/10
  • Uto20. 11.
  • I.B
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   Príklady na + a - do 6.
  • I.B
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   Písať číslo 0.
  • I.B
   ·
   domáca úloha
   prvouka
   :
   Sluch str.12
  • I.B
   ·
   Pridelená DÚ
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   Šlabikár str. 54 - celá. Písať str.8.
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   prvouka
   :
   Pre maródov: Rok v kalendári- vypracovať str, 23,24. Naučiť sa Zápisník cestovateľov zo str. 22.
   D.ú. Opakovanie od str.2, vo štvrtok 15.11. píšeme test
  • II.C
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   str.24 cvičenie 1 PZ
  • II.C
   ·
   Pridelená DÚ
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   ČÍT
   prečítať rozprávku z knižky požičanej v knižnici
   ..v škole prerozprávať vlastnými slovami
  • III.B
   ·
   Pridelená DÚ
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   Choďte na virtuálnu knižnicu, máte tam SJL
   Opakujte si vybrané slová po b, budeme v str. alebo vo štvr.
   písať test a diktát
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   Učebnica 1 str. 54/26, 28
  • VI.A
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   HM. str. 5,6/celé
  • VII.A
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   PZ: str. 100/1, 4; 101/5
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   PZ: str. 100/1, 4; 101/5
  • Str21. 11.
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   Pre maródov: PZ str. 24 - celá strana
   D.Ú. PZ str. 25/1 - farbiť a škrtať krúžky netreba.
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   násobenie 4 a 5
   28/2
   26/5
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   Učebnica str. 55/30, 32
  • VI.A
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   HM str. 56/59, 61
  • Štv22. 11.
  • V.B
   ·
   domáca úloha
   výtvarná výchova
   :
   Na VYV si prineste staré noviny alebo časopis, lepidlo, nožnice, malý výkres.
  • VI.A
   ·
   domáca úloha
   dejepis
   :
   Pozvánka na rodinnú oslavu na A4 (kde? kedy? o koľkej? a 5 bodov programu) doplniť obrázkami
  • Pia23. 11.
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   chémia
   :
   Dňa 26.11.2018 budete písať previerku z chemických výpočtov. Poriadne si zopakujte všetky vzorce a preriešte si príklady z učebnice, zošita + poslané v bezkruede.