• 15. - 21. október

  Trieda:
  Typ:
  • Pon15. 10.
  • I.B
   ·
   Pridelená DÚ
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   Čítať celé e,E. Písať str.19 dole
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   Učebnica str. 16/6 (k číslam daným v úlohe pripočítať číslo 7, počítať s rozkladom).
  • II.A
   ·
   Pridelená DÚ
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   Pre maródov: Dnes v škole sme pracovali s učebnicou na str. 21. Cvičenie 12 a 13 sme urobili písomne do zošita.
   D.ú. Učebnica str.21/ lienka jednobodkovaná
   Čítanie: str. 20: Ako sa mrkva dožila najväčšej zimnej krásy
  • II.C
   ·
   Pridelená DÚ
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   SJL str 26/1 odpovedz do malého zošita na modrú a fialovú guličku

   Čít str 22 Ga ga ga
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   78/3 prerysuj úsečky a odmeraj
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   Dokončiť skupinovú prácu -poster na tému Bullying - v pondelok odovzdať / môžete si priniesť vytlačené obrázky k téme
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   Prac. list - násobenie mocnín pr. 5e,f), pr. 7, 9
  • IX.B 2. Skupina
   ·
   Pridelená DÚ
   anglická konverzácia
   :
   Bullying- téma na rozprávanie na ANK
  • IX.B 2. Skupina
   ·
   Pridelená DÚ
   anglický jazyk
   :
   Bullying- text - čítanie s porozumením,opis človeka použ.prídavných mien / vzhľad,vlastnosti/
  • V.B
   ·
   Pridelená DÚ
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   Pracovný list - vety podľa obsahu
  • VI.A
   ·
   domáca úloha
   biológia
   :
   Chovateľsky významné vtáky
  • VI.A
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   HM str. 39/5, 6, 7 + dokončiť príklad v zošite
  • VI.B
   ·
   domáca úloha
   biológia
   :
   Chovateľsky významné cicavce, spoločníci človeka - naučiť, opakovať učivá
  • VII.A 2. Skupina
   ·
   Pridelená DÚ
   anglický jazyk
   :
   My family - názvy členov rodiny a text ( čítať , prekladať )
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   PZ: str. 46/92, uč. str. 49/3
  • Uto16. 10.
  • I.B
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   Písať číslo 1
  • I.B
   ·
   Pridelená DÚ
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   Šlabikár str.38(o,O-zelené). Písať str.27
  • II.A
   ·
   Pridelená DÚ
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   Pre maródov: Učebnica str, 22,23 -podľa zadaní v učebnici. Písomne sme robili zo str. 22/ lienkové úlohy.
   D.ú. str. 23/9
  • II.B
   ·
   Pridelená DÚ
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   učebnica Slovenský jazyk s.26 - dopísať poučku do zošita a naučiť sa ju!
   Každý pondelok deti donesú domáci diktát (5 viet)!
  • II.C
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   učebnica str. 9/2
  • II.C
   ·
   Pridelená DÚ
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   DU str.26 poučku prepísať do malého yošita
  • IV.A
   ·
   Pridelená DÚ
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   Rímske čísla. Dokončiť cvičenia v pracovnom zošite.
  • IV.A
   ·
   Pridelená DÚ
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   Sčitovanie a odčitovanie do 1000. Cvičenia: 13/1,2,7 14/1,2,4 15/1,4,6 Dú: 14/8, 17/3
  • IV.A
   ·
   Pridelená DÚ
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   Vybrané slová po m. Dú: 21/6 opísať text.
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   Bullying- text - čítanie s porozumením,opis človeka použ.prídavných mien / vzhľad,vlastnosti/
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   biológia
   :
   Rozmnožovanie rastlín
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   Učebnica 1 str. 21/21; prac. list - násobenie pr. 14, delenie mocnín pr. 1
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   Pracovný list - slová p. dobového výskytu
  • IX.A Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   Poézia (romantizmus)
  • V.A 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   lekcia č. 2 - - názvy krajín
  • V.A 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   Nezabudnite pracovať na projekte " About me". Najneskôr v stredu odovzdať.
  • V.A 2. Skupina
   ·
   Projekt
   anglický jazyk
   :
   Projekt: About me (O mne)
   - termín na odovzdanie je 16.10.2018
   - vypracovať min na A4, v Powerpointe na USB ako prezentáciu alebo vo forme " knižky" ( žiaci si môžu vybrať spôsob akým projekt vytvoria)
   - min 15 viet o svojom živote ( nie o rodine)
   Napr. This is my favourite singer/pop group/animal/ colour/sportsperson... My name is/first name is/ surname is / nickname is.....My favourite animal is dog. My dog´s name is....
   - priložiť obrázky ( obr. môžu žiaci nakresliť, vystrihnúť, vytlačiť....)
   - podľa učebnice str.15
  • V.A 2. Skupina
   ·
   Pridelená DÚ
   anglický jazyk
   :
   naučiť sa sloveso "to be", PZ str.16/7
  • V.B 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   lekcia č. 2 - - názvy krajín
  • V.B 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   anglický jazyk
   :
   Nezabudnite pracovať na projekte " About me". Najneskôr v stredu odovzdať.
  • V.B 2. Skupina
   ·
   Projekt
   anglický jazyk
   :
   Projekt: About me (O mne)
   - termín na odovzdanie je najneskôr 17.10.2018
   - vypracovať min na A4, v Powerpointe na USB ako prezentáciu alebo vo forme " knižky" ( žiaci si môžu vybrať spôsob akým projekt vytvoria)
   - min 15 viet o svojom živote ( nie o rodine)
   Napr. This is my favourite singer/pop group/animal/ colour/sportsperson... My name is/first name is/ surname is / nickname is.....My favourite animal is dog. My dog´s name is....
   - priložiť obrázky ( obr. môžu žiaci nakresliť, vystrihnúť, vytlačiť....)
   - podľa učebnice str.15
  • VI.A
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   Pracovný list:najmenší sp. násobok - pr. 5,6; najväčší sp. deliteľ - pr.6, 7
  • VI.A Celá trieda
   ·
   Písomka
   matematika
   :
   Kontrolná práca dňa 16. 10. 2018 - tematický celok: Násobok a deliteľ prirodzeného čísla
  • VII.A
   ·
   domáca úloha
   biológia
   :
   Rozmnožovacia sústava a vývin stavovcov - naučiť, dopísať cvičenia v PZ... opakovať na test z celého temat. celku
  • VII.A
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   PZ: str. 46/92, str. 47/98
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   PZ: str. 48/99, 100, 102, 103
  • Str17. 10.
  • I.B
   ·
   Pridelená DÚ
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   Šlabikár str.39. Písať str.29
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   Pre maródov: Učebnica str. 16/7,8 - počítali sme do zošitov z matematiky s rozkladom, PZ str.15/4, str.16/1,2
   D.ú. PZ str.16/3
  • II.A
   ·
   Pridelená DÚ
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   Pre maródov: Učebnica str. 24, 25 - na hodine sme dopĺňali chýbajúce pozdravy a dramatizovali. Str. 25- naučiť sa čítať. Str. 26/1 - ústne odpovedať.
   Čítanie str.21
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   pracovný zošit s. 16 /1,3
   Každý deň píšeme päťminútovku na sčitovanie a odčitovanie do 20 bez prechodu
  • II.B
   ·
   Pridelená DÚ
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   pracovný zošit zo slovenského jazyka s.13/2
  • II.B
   ·
   Pridelená DÚ
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   čítanie - pracovný zošit s.11/3,4,5
  • II.C
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   DU str. 18 PZ dokončiť stranu!
  • IV.A
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   Sčitovanie a odčitovanie do 1000. Cvičenia: 13/1,2,7 14/1,2,4 15/1,4,6 Dú: 14/8, 17/3
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   Prac. list delenie mocnín pr. 8, 9
  • IX.B 1. Skupina
   ·
   Veľká písomka
   nemecký jazyk
   :
   Transport previerka
  • V.A Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   Melódia vety, vety podľa obsahu
  • V.A Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   Transport previerka
  • V.B
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   Rímske čísla. Dokončiť cvičenia v pracovnom zošite.
  • VI.A
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   HM str. 18/celá
  • VI.B
   ·
   domáca úloha
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   Vyskloňuj slovné spojenie váš dom (sg. + pl.
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   PZ: str. 40/68, 69, str. 41/70
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   s. 20/ Prečítaj si oba texty! Urči, či ide o nárečový alebo slangový text (dokáž to piatimi príkladmi slov z textu)!
  • VII.B Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   Slovná zásoba, delenie slov podľa spisovnosti
  • VIII.B Celá trieda
   ·
   Písomka
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   Podstatné mená (skloňovanie, gramatické kategórie + vzory, delenie)
  • Štv18. 10.
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   Pre maródov: Pracovný zošit str.16/4, 17/1,2,3,5, 18/1 (s rozkladom). D.ú. PZ str.17/4
  • II.A
   ·
   domáca úloha
   prvouka
   :
   Naučiť sa zo str.17 poznámky (čo je krajina a čo ju tvorí)
  • II.C
   ·
   domáca úloha
   prvouka
   :
   Vymyslieť znak triedy!
  • III.B
   ·
   domáca úloha
   vlastiveda
   :
   Učebnica str. 6,7, viď na bezkriede
  • IX.A
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   Prac. list: násobenie mocnín - pr. 15; delenie mocnín pr. 11, 12a,b,c)
  • V.B
   ·
   domáca úloha
   výtvarná výchova
   :
   Na VYV si prineste farebné papiere, lepidlo, nožnice a nejaký motúz alebo šnúrku. Budeme vyrábať šarkanov.
  • VI.A
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   HM str. 42/2, 3, 4
  • Pia19. 10.
  • II.B
   ·
   domáca úloha
   matematika
   :
   matematika pracovný zošit s. 17/2
  • VI.B Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   slovenský jazyka a literatúra
   :
   Zámená (základné, privlastňovacie, oni/ony, krátky a dlhý tvar zámena - na neho/ naň..., písanie privlastňovacích zámen - naším/našim)
  • VII.B
   ·
   domáca úloha
   biológia
   :
   Rozmnožovacia sústava a vývin stavovcov - naučiť, dopísať PZ, opakovať na test z celého temat. celku, ktorý bude 22.10.2018