Navigácia

ZMLUVY SÚHRNNÉ SPRÁVY FAKTÚRY OBJEDNÁVKY VÝZVY Informácia pre dodávateľov o EKS
Krajské kolo športovej súťaže v malom futbale IMG(1).pdf
Obvodné kolo športovej súťaže v malom futbale IMG(2).pdf
Nájomná zmluva 12/2011/NZ/OSEM Zmluva_12_2011.pdf
Zmluva o dodávke a odbere tepla Zmluva_SI_Teplo__s.r.o..pdf
Nájomná zmluva18/2011/NZ/OSEM Zmluva_c._18.pdf
Zmluva o vypracovaní žiadosti o NFP Zmluva.pdf
Nájomná zmluva IMG(3).pdf
Zmluva  KŠÚ1602011 Zmluva_1602011.pdf
Zmluva KŠÚ 2522011 Zmluva_2522011.pdf
Zmluva ZSE Darovacia_zmluva_ZSE.pdf
Zmluva o sponzorstve Zmluva_o_sponzorstve.pdf
Zmluva o dielo Zmluva_o_dielo.pdf
Zmluva nadácia Jednota Coop Dar._zmluva_COOP.pdf
Zmluva o reklam. spolupráci Zmluva_o_reklam._spol..pdf
Zmluva Comenius Zmluva_Comenius.pdf
Nájomná zmluva 25/2011 Zmluva_25_2011.pdf
Nájomná zmluva 26/2011 Zmluva_26_2011.pdf
Nájomná zmluva 27/2011 Zmluva_27_2011.pdf
Zmluva o bezodplatnom nájme Zmluva_Junior.pdf
Zmluva o dielo Zmluva_o_dielo_2_2011.pdf
Zmluva o poskytovaní stravy Zmluva_o_strave.pdf
Dohoda o bezodplatnom nájme Dohoda_CVC.pdf
Nájomná zmluva 40/2011 Najomna_zmluva_40.pdf
Nájomná zmluva 43/2011 Najomna_zmluva_43.pdf
Nájomná zmluva 46/2011 Najomna_zmluva_46.pdf
Nájomná zmluva 49/2011 najomna_zmluva_c._49.pdf
Zmluva o dielo Zmluva_o_dielo_-_integra.pdf
2012  
Zmluva o poskytnutí grantu                    Zmluva_o_poskytnuti_grantu.pdf
Zmluva o poskytnutí grantu Zmluva_o_poskytnuti_grantu(1).pdf
Zmluva o pg. praxi Zmluva_o_pg._praxi.pdf
Zmluva KŠU Zmluva-obv._kolo_velky_futbal.pdf
Zmluva Celfiy s.r.o. Zmluva_o_prevadzkovani_strav._automatu.pdf
Zmluva KŠU Zmluva_KSU_925.pdf
Zmluva KŠU Zmluva_KSU_926.pdf
ŠPU SPU_Darovacia_zmluva.pdf
ZSE Dar._zmluva.pdf
Zmluva KŠU Zmluva_KSU_01077.pdf
Nájomná zmluva č. 30 Najomna_zmluva_c._30.pdf
Nájomná zmluva č. 31 Najomna_zmluva_c._31.pdf
Zmluva o poskytovaní stravy Zmluva_o_poskytovani_stravy.pdf
Nájomná zmluva č.38 Najomna_zmluva_c._38.pdf
Nájomná zmluva č.45 Najomna_zmluva_c.45.pdf
Nájomná zmluva č. 48 Najomna_zmluva_c._48.pdf
Zmluva KŠU NEJ Zmluva_KSU_NEJ.pdf
2013  
Zmluva o div. predstavení Zmluva_o_divadelnom_predstaveni.pdf
Nájomná zmluva 8/2013 Najomna_zmluva_82013.pdf
Zmluva o nájme bytu Zmluva_o_najme_bytu.pdf
Zmluva Malý futbal žiačky Zmluva_Maly_futbal_obvodne_kolo_ziacky.pdf
Zmluva Malý futbal žiaci Zmluva_Maly_futbal_obvodne_kolo_ziaci.pdf
Zmluva NSK Zmluva_NSK.pdf
Zmluva Malý futbal žiaci Zmluva_krajske_kolo_ziaci.pdf
Nájomná zmluva 10 najomna_zmluva_c.10.pdf
Zmluva NUCEM Zmluva_NUCEM.pdf
Nájomná zmluva 182013 Najomna_zmluva_182013.pdf
Nájomná zmluva 192013 Najomna_zmluva_192013.pdf
Nájomná zmluva 212013 Najomna_zmluva_212013.pdf
Zmluva Národný projekt Zmluva_Narodny_projekt.pdf
Dodatok 1

Dodatok_1_k_NZ_c._19.pdf

Nájomná zmluva 342013 Najomna_zmluva_c.342013.pdf
Nájomná zmluva 382013 Najomna_zmluva382103.pdf
Nájomná zmluva 402013 Najomna_zmluva_402013.pdf
  2014
Zmluva o CO Zmluva_o_CO.pdf
Nájomná zmluva 32014 Najomna_zmluva_32014.pdf
Nájomná zmluva 52014 Najomna_zmluva_52014.pdf
Zmluva o dielo INCON Zmluva_o_dielo_INCON.pdf
Zmluva Okresný úrad Nitra Maly_futbal_KK_ziaci.pdf
Zmluva Okresný úrad Nitra Maly_futbal_OK_ziaci_a_ziacky.pdf
Nájomná zmluva 82014 Najomna_zmluva_82014.pdf
Nájomná zmluva 92014 Najomna_zmluva_92014.pdf
Nájomná zmluva 162014 Najomna_zmluva_162014.pdf
Nájomná zmluva 172014 Najomna_zmluva_172014.pdf
Nájomná zmluva232014 Najomna_zmluva_232014.pdf
Nájomná zmluva 252014 252014.pdf
Nájomná zmluva 262014 262014.pdf
Zmluva P.O.TECH Zmluva_P.O.TECH.pdf
Zmluva spon.1 Zmluva_1.pdf
Zmluva spon.2 Zmluva_2.pdf
Rámcová dohoda Ramcova_dohoda.pdf
Zmluva Comix Zmluva_Comix.pdf
  2015
Zmluva ONJ Zmluva_ONJ.pdf
Zmluva PZS Zmluva_PZS.pdf
Zmluva OK Šaľ. Maťko Zmluva_OK_Sal._Matko.pdf
Zmluva o divadelnom predstavení Zmluva_o_divadelnom_predstaveni(1).pdf
Zmluva o spolupráci Zmluva_o_spolupraci_Den_narcisov.pdf
Zmluva Delux Zmluva_Delux.pdf
Zmluva ŠEVT Zmluva_SEVT.pdf
Zmluva Allianz Zmluva_Allianz.pdf
Ramcová dohoda Ramc._dohoda.pdf
Zmluva o poskytovaní služieb 4 Zmluva_o_poskytovani_sluzieb_4.pdf
Zmluva o poskytovaní služieb 5 Zmluva_o_poskytovani_sluzieb_5.pdf
Zmluva o poskytovaní služieb 6 Zmluva_o_poskytovani_sluzieb_6.pdf
Zmluva o dielo Incon Zmluva_Incon.pdf
Zmluva o poskytnutí grantu Zmluva_o_poskytnuti_grantu_Nitrianska_kom_nadacia.pdf
Zmluva Malý futbal 2015 Zmluva_KK_MAly_futbal_2015.pdf
Nájomná zmluva 7 2015 Najomna_zmluva_7_2015.pdf
Zmluva ZSE Zmluva_o_poskytnuti_fin._daru_ZSE.pdf
Zmluva Erasmus+ Zmluva_Erasmus_.pdf
Zmluva OK Malý futbal žiačky Zmluva_-_OK_maly_futbal_ziacky_2015.pdf
Dohoda o podmienkach poskytnutia fin. grantu Dohoda_COOP.pdf
Zmluva MPC Zmluva_c._2015_MPC.pdf
Nájomná zmluva 142015 Najomnan_zmluva_142015.pdf
Nájomná zmluva 152015 Najomna_zmluva_152015.pdf
Dohoda o poskytnutí príspevku Dohoda_o_poskytnuti_prispevku.pdf
  2016
Zmluva ONJ 2016 Zmluva_ONJ_2016.pdf
Zmluva ŠM 2016 Zmluva_SM_2016.pdf
Nájomná zmluva 42016 Najomna_zmluva_42016.pdf
Nájomná zmluva 52016 Najomna_zmluva_52016.pdf
Zmluva o spolupráci DN2016 Zmluva_o_spolupraci_DN_2016.pdf
Zmluva MO Malý futbal Zmluva_MO_Dovera_ziaci_2016.pdf
Zmluva MO Malý futbal Zmluva_MO_Dovera_ziacky_2016.pdf
Zmluva KK Malý futbal Zmluva_KK_Dovera_ziaci_2016.pdf
Darovacia znluva CVTISR Dar._zmluva_CVTISR.pdf
Zmluva o dielo Zmluva_o_dielo_1610474.pdf
Dodatok CVČ Dodatok_CVC_2016.pdf
Nájomná zmluva NZ_11_2016.pdf
Nájomná zmluva NZ_12_2016.pdf
Nájomná zmluva Najomna_zmluva_18_2016.pdf
Nájomná zmluva Najomna_zmluva_22_2016.pdf
  2017
Zmluva ONEJ Zmluva_ONEJ_2017.pdf
Zmluva ŠM 2017 Zmluva_SM_2017.pdf
Zmluva o reklame Zmluva_o_reklame.pdf
OK Malý futbal žiaci OK_Maly_futbal_ziaci.pdf
OK Malý futbal žiačky OK_Maly_futbal_SFZ_ziacky.pdf
KK malý futbal žiaci KK_Maly_futbal_ziaci.pdf
Rámcová zmluva Ramcova_zmluva_Vendomat.pdf
Zmluva ERASMUM+ Zmluva_o_poskytnuti_grantu_ERASMUS_.pdf
Zmluva o dielo IKT Zmluva_o_dielo_IKT.pdf
Nájomná zmluva 1 2017 Najomna_zmluva_1_2017.pdf
Nájomná zmluva 2 2017 Najomna_zmluva_2_2017.pdf
Nájomná zmluva 3 2017 Najomna_zmluva_3_2017.pdf
  2018
Zmluva SOMI Zmluva_SOMI_FZO18029.pdf
Zmluva SOMI Zmluva_SOMI_GF18110.pdf
Zmluva ASC Zmluva_ASC.pdf
Zmluva Komensky Zmluva_Komensky__s.r.o..pdf

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Ulica sv. Michala 42, 93401 Levice
  • sekretariát: 036/6312515
    školská jedáleň: 036/6336630

Fotogaléria

PARTNERI