• V mene detí a žiakov ďakujeme za podporu

    • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia a priatelia školy. Ďakujeme všetkým, ktorí doposiaľ podporovali prácu nášho Rodičovského združenia pri  II. Základnej škole a Rodičovského združenia športových tried, a ktorí sa tak rozhodli urobiť aj v tomto roku prostredníctvom  2 % (3 %) zo svojej zaplatenej dane z príjmov za rok 2017.

     V tomto kalendárnom roku 2018 zmenou vedenia Rodičovského združenia (RZ) aj zmenou stanov RZ plánujeme zmenu registrácie RZ na nové občianske združenie. Cieľom nového občianskeho združenia bude podpora a rozvíjanie aktivít hlavne v oblasti vzdelávania. 

      

     Táto legislatívna zmena však potrvá dlhšiu dobu a do termínu odovzdávania 2%(3%) sa tento administratívny krok nepodarí uskutočniť. Preto touto cestou chceme osloviť Vás, rodičov, zákonných zástupcov, podnikateľov, živnostníkov, právnické osoby a priateľov školy, aby ste darovali 2% (3%) RZ športových tried, ktoré zostáva zatiaľ jediné zaregistrované za našu školu.

      

     Váš krok prispeje vďaka takto získaným finančným prostriedkom k podpore nielen  tréningovej činnosti žiakov a žiačok športových tried, ale aj k zvyšovaniu kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. O činnosti a úspechoch žiakov na vedomostných súťažiach a olympiádach, ale aj na športových súťažiach sa dočítate na stránke   www.2zs.edupage.org  v zložkách hlavná stránka (aktuality), úspechy školy a športové triedy. Bez  Vašej podpory by sme nedokázali skvalitňovať tréningové alebo študijné podmienky našich detí. V roku 2017 sme mohli aj vďaka Vašim darovaným  2% (3%) zo zaplatenej dane z príjmov za rok 2017 deťom navštevujúce športové triedy spolufinancovať športové sústredenia, účasť na okresných, krajských, celoslovenských športových súťažiach (futbal, volejbal, plážový volejbal,...), mohli sme uhradiť náklady spojené s prenájmom športových priestorov a nákupom športových pomôcok. Aj vďaka takto získaným prostriedkom sme mohli spoluorganizovať tradičný BABY FUTBAL - deň plný zábavy.

      

     Za Vašu pomoc a podporu veľmi pekne ďakujeme. Bez nej by sme nedokázali skvalitňovať ani tréningové, ani študijné podmienky našich a Vašich detí .    

                                                        

     Tlačivo na stiahnutie:   Vyhlasenie-2018-DP-2017-editovatelne.pdf

     Názov: Rodičovské združenie pri II. Základnej škole - športové triedy

     Adresa: Ul. sv. Michala 42, 93401 Levice

     IČO: 173196171731

     Právna forma: Občianske združenie

     IBAN číslo účtu: SK8709000000000028625950 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)

      

     Ďakujeme