Navigácia

Krúžky

Ponuka krúžkov

KRÚŽKY 2016/2017

č.

názov krúžku/triedy/ročníky

vedúci/a krúžku

1.

Stolnotenisový krúžok/5.- 8. roč.

Mgr. Soňa Sádovská

2.

Zdravotnícky krúžok/5.-6. roč.

Mgr. Jana Virágová

3.

Kreatívny krúžok/ 5.-8. roč.

Mgr. Eva Ukrop Lenovská

4.

Cvičenia zo SJL/9.A

Mgr. Monika Havranová

5.

Cvičenia zo SJL/9.B

Mgr. Eva Števková

6.

Cvičenia z MAT/9.A

Mgr. Mária Hengertnerová

7.

Cvičenia z MAT/9.B

Mgr. Mária Hengertnerová

8.

Šikovné ruky/1.-2.roč.

Mgr. Jana Brzová

9.

Výtvarný krúžok/3.-4.roč.

Mgr. Beáta Dobrovodská

10.

Čitateľský krúžok

Mgr. Valéria Chanová

11.

Prírodu poznaj a chráň/3.-4.roč.

Mgr. Eva Bagarová

12.

Prírodu poznaj a chráň/5.roč.

Mgr. Oľga Slosiariková

13.

Hudobno-dramatický krúžok/1.-4.roč.

Mgr. Nora Mlynáriková

14.

Pohybové hry/1.-2.roč.

Mgr. Janka Cintulová

15.

Poznaj a chráň/5.-9.roč.

Mgr. Jana Valkovičová

16.

Matematický krúžok/5.-8.roč.

Mgr. Martina Šúthová

17.

Geograficko-informatický krúžok

PaedDr. Peter Varga

18.

Futbalový krúžok

PaedDr. Marek Szegény

19.

Z každého rožku trošku/5.-8. ročník

Ing. Miroslava Kupčiová

20.

Tanečný krúžok/1.-2.roč.

Mgr. Miriam Dianovská

21.

Basketbalový krúžok/5.-9.roč.

Mgr. Peter Havran

22.

Futbalový krúžok/5.-9. roč.

Ladislav Gubík

23.

Anglický jazyk hrou

Mgr. Darina Trnavszká

24.

English language better

Mgr. Veronika Chmelová

25.

Happy reading/5.-8. roč.

Mgr. Mariana Bátovská

26.

Volejbalový krúžok PALAS LV

PaedDr. Daniela Demová

27.

Boxing Club

Ladislav Horváth

28.

Výtvarný ateliér

Vladimír Harezník

29.

Matematický krúžok/8. roč.

PaedDr. Marta Botková

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Ulica sv. Michala 42, 93401 Levice
  • sekretariát: 036/6312515
    školská jedáleň: 036/6336630

Fotogaléria

PARTNERI