Navigácia

Krúžky

Ponuka krúžkov

  NÁZOV KRÚŽKU ročník vedúci krúžku termín
1. Prírodu poznaj a chráň (príprava na BIO) 4. Mgr.O.Slosiariková ŠT
2. Matematický krúžok 5. Mgr. V.Chanová UT
3. Turisticko-badmintonový krúžok 5.-8. Mgr.A.Szeiffová SO/UT
4. Spevácky krúžok 5.-8. Ing.D.Lalková ST
5. Anglický jazyk hrou 1.-2. Mgr.D.Trnavszká  
6. Anglický jazyk hrou 3.-4. Mgr.M.Fungáčová  
7. Hudobno-dramatický krúžok 1.-4. Mgr.N.Mlynáriková UT
8. Cvičenia z matematiky 9.A PaedDr.M.Botková  
9. Cvičenia z matematiky 9.B Mgr.M.Hengertnerová  
10. Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry 9.A Mgr. M.Havranová UT
11. Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry 9.B Mgr.S.Sádovská STR
12. Doučovanie zo slovenčiny 7.-8. Mgr.E.Števková  
13. Matematický krúžok 6.-8. Mgr.M.Šúthová UT
14. Novináčik (školský časopis) 5.-9. Ing.M.Kupčiová STR
15. Výtvarný krúžok 1.-2. Mgr.A.Chvojková UT
16. Poznaj a chráň 6.-9. PaedDr.J.Valkovičová PO
17. Tanečný krúžok 1.-2. Mgr.M.Dianovská  
18. Volejbalovo-pohybový 5.-9. PaedDr.D.Demová UT,ŠT,PIA
19. Výtvarný krúžok pre štvrtákov 4. Mgr.B.Dobrovodská PIA
20. Futbalový krúžok 1.-2. Mgr.P.Havran ST
21. Zdravotnícky krúžok 7.-8. Mgr.J.Virágová UT
22. Historicko-poznávací krúžok 6.-8. Mgr.M.Liová STR
23. Geograficko-informatický krúžok 5.-9. PaedDr.P.Varga ŠT
24. Horolezecký krúžok 1.-8. Mgr.J.Brzová   
25. Ručné práce 3.-4. Mgr.J.Brzová  
26. Programovanie pre deti 2.-4. Mgr. J.Cintulová ŠT
27. Výtvarný ateliér   V.Harezník  
28. Futbalový krúžok 3.-4. Mgr.I.Béreš PO 
29. Boxing CLUB 5.-9 L.Horváth  
30. Futbalový krúžok 2. PaedDr.M.Szegény  

31.           Projektový krúžok                                     5.-9.            Mgr. M.Bátovská

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Ulica sv. Michala 42, 93401 Levice
  • sekretariát: 036/6312515
    školská jedáleň: 036/6336630

Fotogaléria

PARTNERI