Navigácia

Nultý ročník - minifutbalové ihrisko v areáli 2.ZŠ 1. ročník - Športová hala v LV 2. ročník - areál Levického hradu 3. ročník - telocvične 2.ZŠ 4. ročník - ŠKOLA 5. ročník - areál 2.ZŠ 6. ročník - areál futbalového štadióna FK Slovan Levice 7. ročník - areál futbalového štadióna FK Slovan Levice 8. ročník - areál futbalového štadióna FK Slovan Levice a mestská športová hala

BABY FUTBAL

Nultý ročník - minifutbalové ihrisko v areáli 2.ZŠ

Úspešné založenie tradície uskutočnením nultého ročníka projektovej aktivity s názvom RODINNÝ FUTBAL ("BABY FUTBAL") v 2. ZŠ v Leviciach dňa 19.6.2010 potvrdilo opodstatnenosť takejto formy školskej akcie. Pripraviť a realizovať náročné podujatie by nebolo možné bez aktívnej precíznej súčinnosti a pomoci sponzorských subjektov, rodičov a priateľov školy. Dobrovoľníci z radov rodičov, žiakov a učiteľov sa podieľali na bezchybnom priebehu akcie. Podujatie ponúklo rodičom stráviť voľný čas spolu so svojimi deťmi a zapojiť do pasívneho i aktívneho vnímania futbalu všetkých členov rodiny. Pozitívne ohlasy verejnosti svedčia o tom, že vynaložená námaha priniesla zaslúžený efekt.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Ulica sv. Michala 42, 93401 Levice
  • sekretariát: 036/6312515
    školská jedáleň: 036/6336630

Fotogaléria

PARTNERI