Navigácia

Všeobecne o školskom parlamente Zástupcovia jednotlivých tried 2016/2017 Štatút školského parlamentu

Školský parlament

Všeobecne o školskom parlamente

Vítame ťa na stránkach Žiackeho parlamentu na ZŠ Ul. sv. Michala 42 v Leviciach.

Školský parlament je samospávna skupina detí, ktorí ako zástupcovia svojich spolužiakov vyjadrujú ich názory a záujmy na pôde parlamentu, predkladajú návrhy na nové aktivity v škole a  hľadajú riešenia aktuálnych problémov.

Plán práce Školského parlamentu 

Školský rok: 2016/2017

 

SEPTEMBER 

Úvodné zasadnutie školského žiackeho parlamentu. Voľba výboru žiackeho parlamentu Oboznámenie členov s celoročným plánom práce parlamentu na šk. rok 2016/2017 a jeho schválenie. Oboznámenie členov parlamentu so Štatútom parlamentu a jeho schválenie Aktualizácia parlamentnej nástenky - Jesenná výzdoba. Návrh členov bodovacej komisie.

Úlohy na mesiac september: termín plnenia úlohy: stály

  • Každá trieda musí mať 3 živé kvety, nástenka s triednou samosprávou, aktuálna nástenka s ročnými obdobiami a šk. akciami.SMETI  PREČ – čistota  a úprava tried.Vyhlásenie súťaže: „ o NAJ  TRIEDU “ v školskom roku 2016/2017 ( súťaž bude prebiehať celoročne, hodnotíme: nástenky, úpravu triedy, dochádzku do šk. parlamentu. Možnosť vyhrať jeden celý vyučovací  deň voľna v škole, 3 hod. voľna, 2 hod. voľna. Bodovanie úloh  bude prebiehať na konci každého mesiaca.
  • Informačná nástenka školského parlamentu bude aktualizovaná po každom stretnutí.

 

OKTÓBER 

Stretnutie členov školského žiackeho parlamentu– Scary Halloween: Šk. parlament zrealizuje Halloweenske aktivity v škole aj mimo školy : 27.10. 2016. Riešenie aktuálnych problémov a požiadaviek PASOVANIE  PRVÁKOV – pomoc šk. parlamentu. Spolupráca parlamentu s akciami a aktivitami ŠKD.

 

NOVEMBER 

Zasadnutie školského žiackeho parlamentu Príprava akcie: „ Mikuláš na našej škole „   Zimná a vianočná výzdoba.  Riešenie aktuálnych problémov a požiadaviek, prípravy na vianočné trhy v škole, a vianočné trhy MÚ Levice, trieda dostane za každý výrobok, ktorý venuje na vianočné trhy 1 bod.

 

DECEMBER 

Zasadnutie školského žiackeho parlamentu „Mikuláš na našej škole“ – Sviatok sv. Mikuláša, patróna detí. Realizovanie vianočných trhov, triedne večierky.

 

JANUÁR 

Zasadnutie školského žiackeho parlamentu Vyhodnotenie činnosti za I. polrok  -  Príprava Valentínskej pošty. Riešenie aktuálnych problémov a požiadaviek. Strom novoročných predsavzatí : členovia parlamentu budú chodiť po triedach a zbierať do škatule  novoročné predsavzatia žiakov, na konci mesiaca vyhotovia Strom predsavzatí.

 

FEBRUÁR

Zasadnutie školského  žiackeho parlamentu 14.2. Valentínska pošta – Napíš tomu, koho chceš potešiť, valentínsky trh: srdiečka, lízatka, perníky, obálky.  KARNEVAL – súťaž tvoja tvár znie povedome ( trieda vyberie a je zodpovedná za jedného člena, ktorý vystúpi na karnevale, ostatní hádajú, pri organizácii a hodnotení akcie pomáhajú žiaci 8. a 9. ročníka. Riešenie aktuálnych problémov a požiadaviek

 

MAREC 

Zasadnutie školského žiackeho parlamentu DEŇ  UČITEĽOV , Anglický čitateľský maratón, Riešenie aktuálnych problémov a požiadaviek 

 

APRÍL 

Zasadnutie školského žiackeho parlamentu DEŇ  ZEME – aktivity zamerané na skrášlenie nášho okolia a na ochranu našej Zeme- označenie stromov našej školy informačnými tabuľkami s názvami stromov a krátkym popisom. Riešenie aktuálnych problémov a požiadaviek  Veľká noc – zábavné aktivity v spolupráci s PK CUJ.

 

MÁJ 

 Majáles spojený s opekačkou pre žiakov druhého stupňa. Zasadnutie školského žiackeho parlamentu. Riešenie aktuálnych problémov a požiadaviek 

 

JÚN 

MDD  - športové súťaže. Vyhodnotenie súťaže o najlepšiu triedu.   Záverečné zasadnutie školského žiackeho parlamentu – vyhodnotenie činnosti  školského žiackeho parlamentu

 

Predkladaný plán činnosti školského parlamentu na rok 2016/2017 je orientačný, počas školského roka budeme diskutovať, hľadať riešenia a realizovať nápravu pri porušovaní najvypuklejších problémoch týkajúcich sa disciplíny, ochrany školského majetku a kultúry správania jednotlivcov. Zároveň budeme dopĺňať akcie a nápady podľa požiadaviek žiakov školy. V našej škole  chceme podporovať zdravie našich žiakov, a preto sa témy niektorých mesiacov týkajú aj  zdravia a zdravého životného štýlu. 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Ulica sv. Michala 42, 93401 Levice
  • sekretariát: 036/6312515
    školská jedáleň: 036/6336630

Fotogaléria

PARTNERI