Navigácia

Školský psychológ

INFORMÁCIA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO PSYCHOLÓGA

PSYCHOLÓG NA NAŠEJ ŠKOLE

  •   Kto je náš školský psychológ ?

 

Mgr. Zuzana Rugalová je k dispozícii žiakom, rodičom a pedagógom každý pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 14:00, č.dv. 89 na 1. poschodí.

  • ​​Kto je to psychológ ?

 

Psychológ je partnerom pre všetkých účastníkov vzdelávacieho procesu za každých okolností, empatickým poslucháčom, diagnostikom, a poradcom pri riešení problémov, mediátorom pri vyjednávaní a konfrontácii rôznych názorov...

Hlavným pracovným nástrojom každého psychológa je vzťah dôvery a z neho vyplývajúca mlčanlivosť psychológa. Školský psychológ sa riadi etickým kódexom práce.

  • Čo robí psychológ na škole ?

 

Poslanie  psychológa aj na našej škole je pomôcť :

• vytvárať atmosféru bez stresu, napätia a úzkosti,
• zlepšovať vzťahy medzi žiakmi navzájom, založené na dôvere, pomoci a kooperácii
• riešiť problémy vo vzájomnej spolupráci všetkých zainteresovaných strán v systéme školy

Vo vzťahu k študentom pomáha riešiť problémy súvisiace s učením ( poruchy učenia, motivácia k učeniu, tréma a strach zo skúšky, nespokojnosť so známkami, zlepšenie spôsobov učenia a i. ) a osobným životom ( problémy s adaptáciou pri nástupe na školu, so začlenením sa do kolektívu, vzťahy s priateľmi, rodičmi, komunikačné ťažkosti a i.)

Pedagógom pomáha porozumieť žiakom a ich problémom a potrebám. Spolupracuje pri voľbe vhodného prístupu k študentom s poruchami učenia, správania.

Psychológ školy je k dispozícii rodičom pri riešení aktuálnych ťažkostí dieťaťa, poskytuje poradenstvo pri výchovných a študijných problémoch.

Žiakom  8. a 9. ročníka a ich rodičom ponúkame individuálne konzultácie a poradenstvo so zameraním na ďalšiu profesionálnu orientáciu ich dieťaťa, vrátane orientačnej diagnostiky intelektových schopností,  záujmov  i osobnostných dispozícií, a preferencií vo voľbe povolania a pri výbere SŠ. Pokiaľ ste Vy a hlavne Vaše dieťa v ďalšom výbere školy stále nerozhodní, možno Vám výsledky z tejto diagnostiky pomôžu pri ďalšej orientácii (v prípade záujmu sa obráťte na triedneho učiteľa).

Milý žiak/žiačka!

• prežívaš ťažké obdobie a cítiš, že na to sám nestačíš?
• trápi Ťa situácia v Tvojej rodine?
• si bez nálady a strácaš radosť zo života?
• ťažko sa Ti učí a trápia Ťa zlé známky?
• máš pocit, že učitelia sú k Tebe nespravodliví?
• nezapadol si do kolektívu a v triede sa necítiš dobre?
• ubližuje Ti niekto?
• možno Ti leží na srdci problém niekoho iného
• alebo Ťa trápi niečo celkom iné...
 

Ak odpovedáš áno na niektorú z nasledujúcich otázok, s dôverou vyhľadaj školskú psychologičku počas prestávky v utorok alebo piatok v miestnosti č. 80 na 1. poschodí našej školy.
 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Ulica sv. Michala 42, 93401 Levice
  • sekretariát: 036/6312515
    školská jedáleň: 036/6336630

Fotogaléria

PARTNERI