• INFORMÁCIA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO PSYCHOLÓGA

    •  

     Kto je náš školský psychológ ?

     Mgr. Zuzana Rugalová je k dispozícii žiakom, rodičom a pedagógom každý pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 14:00, č.dv. 89 na 1. poschodí.

      

     Kto je to psychológ ?

     Psychológ je partnerom pre všetkých účastníkov vzdelávacieho procesu za každých okolností, empatickým poslucháčom, diagnostikom, a poradcom pri riešení problémov, mediátorom pri vyjednávaní a konfrontácii rôznych názorov...

     Hlavným pracovným nástrojom každého psychológa je vzťah dôvery a z neho vyplývajúca mlčanlivosť psychológa. Školský psychológ sa riadi etickým kódexom práce.

      

     Čo robí psychológ na škole ?

     Poslanie  psychológa aj na našej škole je pomôcť :

     • vytvárať atmosféru bez stresu, napätia a úzkosti,
     • zlepšovať vzťahy medzi žiakmi navzájom, založené na dôvere, pomoci a kooperácii,
     • riešiť problémy vo vzájomnej spolupráci všetkých zainteresovaných strán v systéme školy.


     Vo vzťahu k študentom pomáha riešiť problémy súvisiace s učením (poruchy učenia, motivácia k učeniu, tréma a strach zo skúšky, nespokojnosť so známkami, zlepšenie spôsobov učenia a i.) a osobným životom (problémy s adaptáciou pri nástupe na školu, so začlenením sa do kolektívu, vzťahy s priateľmi, rodičmi, komunikačné ťažkosti a i.)

     Pedagógom pomáha porozumieť žiakom a ich problémom a potrebám. Spolupracuje pri voľbe vhodného prístupu k študentom s poruchami učenia, správania.

     Psychológ školy je k dispozícii rodičom pri riešení aktuálnych ťažkostí dieťaťa, poskytuje poradenstvo pri výchovných a študijných problémoch.

     Žiakom  8. a 9. ročníka a ich rodičom ponúkame individuálne konzultácie a poradenstvo so zameraním na ďalšiu profesionálnu orientáciu ich dieťaťa, vrátane orientačnej diagnostiky intelektových schopností,  záujmov  i osobnostných dispozícií, a preferencií vo voľbe povolania a pri výbere SŠ. Pokiaľ ste Vy a hlavne Vaše dieťa v ďalšom výbere školy stále nerozhodní, možno Vám výsledky z tejto diagnostiky pomôžu pri ďalšej orientácii (v prípade záujmu sa obráťte na triedneho učiteľa).

      

     Milý žiak/žiačka!

     • prežívaš ťažké obdobie a cítiš, že na to sám nestačíš?
     • trápi Ťa situácia v Tvojej rodine?
     • si bez nálady a strácaš radosť zo života?
     • ťažko sa Ti učí a trápia Ťa zlé známky?
     • máš pocit, že učitelia sú k Tebe nespravodliví?
     • nezapadol si do kolektívu a v triede sa necítiš dobre?
     • ubližuje Ti niekto?
     • možno Ti leží na srdci problém niekoho iného
     • alebo Ťa trápi niečo celkom iné...

      

     Ak odpovedáš áno na niektorú z nasledujúcich otázok, s dôverou vyhľadaj školskú psychologičku počas prestávky v utorok alebo piatok v miestnosti č. 80 na 1. poschodí našej školy.