• O škole boxu

    • Škola boxu je dobrovoľnou záujmovou organizáciou, združujúcou občanov, ktorí prostredníctvom tohto klubu vykonávajú činnosť zameranú na výchovu a rozvoj mládežníckeho boxu, ako aj občanov mesta Levice a jeho okolia. Sídlom združenia je Základná škola, Ul. sv. Michala 42, 934 01  Levice. 

     Cieľom združenia je uspokojovať záujmy a záľuby občanov mesta  v oblasti rozvíjania telesnej kultúry a vytvárať podmienky na zvyšovanie telesnej, športovej a duševnej zdatnosti, upevňovania zdravia a dosiahnutie vyššej športovej výkonnosti. 
     ŠB Levice je otvorená pre každého, kto sa chce podieľať na jej činnosti. Je nezávislou a samostatnou spoločenskou organizáciou, ktorá vyvíja a rozvíja svoju činnosť na demokratických princípoch pri rešpektovaní samostatnosti, rovnocennosti, tolerancie a vzájomnej dôvere. Je politicky nezávislá. 

     Klub sa stará o rozvoj športovej činnosti, organizuje a zabezpečuje rozvoj boxu mesta Levice a okolia.

     Predsedom ŠB Levice je  p. Ladislav Horváth.

      

      

     Web stránka: https://www.facebook.com/%C5%A0B-Levice-1704296213202387/?ref=bookmarks

      

     Fotografie z činnosti:

     https://2zs.edupage.org/news/#1555

     http://2zs.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=619

     http://2zs.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=594

     https://2zs.edupage.org/news/#1575