Navigácia

Škola boxu

O škole boxu

Škola boxu je dobrovoľnou záujmovou organizáciou združujúcou občanov, ktorí prostredníctvom tohto klubu vykonávajú činnosť zameranú na výchovu a rozvoj mládežníckeho boxu, ako aj občanov mesta Levice a jeho okolia. Sídlim združenia je Základná škola, Ul. sv. Michala 42, 934 01  Levice. 

Cieľom združenia je uspokojovať záujmy a záľuby občanov mesta  v oblasti rozvíjania telesnej kultúry a vytvárať podmienky na zvyšovanie telesnej, športovej a duševnej zdatnosti, upevňovania zdravia a dosiahnutie vyššej športovej výkonnosti. 
ŠB Levice je otvorená pre každého, kto sa chce podieľať na jej činnosti. Je nezávislou a samostatnou spoločenskou organizáciou, ktorá vyvíja a rozvíja svoju činnosť na demokratických princípoch pri rešpektovaní samostatnosti, rovnocennosti, tolerancie a vzájomnej dôvere. Je politicky nezávislá. 

Klub sa stará o rozvoj športovej činnosti, organizuje a zabezpečuje rozvoj boxu mesta Levice a okolia.

Predsedom ŠB Levice je  p. Ladislav Horváth.

 

 

Web stránka: https://www.facebook.com/%C5%A0B-Levice-1704296213202387/?ref=bookmarks

 

Fotografie z činnosti:

https://2zs.edupage.org/news/#1555

http://2zs.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=619

http://2zs.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=594

https://2zs.edupage.org/news/#1575 


 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Ulica sv. Michala 42, 93401 Levice
  • sekretariát: 036/6312515
    školská jedáleň: 036/6336630

Fotogaléria

PARTNERI