• Základné informácie o projekte

      •  

        Cieľom Školských partnerstiev je posilniť európsku dimenziu vo vzdelávaní prostredníctvom aktivít nadnárodnej spolupráce medzi školami. Projekty umožňujú učiteľom a žiakom z rôznych krajín pracovať spolu na jednej alebo viacerých témach spoločného záujmu. Zhodli sme sa na názve projektu "Naša klíma - jej vplyv na každodenný život a naša zodpovednosť za trvalo udržateľný rozvoj". Zapojenie sa do partnerstva umožňuje žiakom a učiteľom precvičiť si cudzí jazyk a zvýšiť motiváciu k štúdiu jazyka. Partnerstvá trvajú dva roky. Naša škola získala grant na multilaterárne partnerstvo, v ktorom budeme spolupracovať s Nemeckom, Cyprom a Fínskom. Už 19.10.2011 privítame na pôde našej školy delegovaných učiteľov a žiakov z týchto štátov EÚ. Našich priateľov z jednotlivých štátov privíta na Mestskom úrade v Leviciach primátor mesta, ukážeme im mesto Levice, jeho pamiatky a dominanty, žiaci predvedú svoje prezentácie o Slovensku, o našej škole a o Leviciach. Návšteve pripravíme bohatý program. Veríme, že sa budú u nás cítiť dobre a na Slovensko im zostanú len krásne spomienky.