• Základné informácie o projekte

   • Názov projektu: Školská knižnica - miesto na oddych a vzdelávanie

    Poskytnutá dotácia: 1 000,- EUR

    Cieľom nášho projektu je revitalizácia školskej knižnice, t. z. obnova knižného fondu a zariadenia školskej knižnice, následne jej digitalizácia a začlenenie do vzdelávacieho procesu i mimoškolských aktivít v rámci školského klubu. 
    Školská knižnica bude dôležitou súčasťou výchovy a vzdelávania, kde sa v dnešnej pretechnizovanej dobe žiaci dostanú do kontaktu s knihou a naučia sa s ňou pracovať. Dôležitou súčasťou vzdelávania je rozvoj čitateľskej gramotnosti, kde sa okrem základnej zručnosti – čítania – naučia získavať potrebné informácie a prakticky ich uplatňovať v každodennom živote.