• Základné informácie o projekte

   • Názov projektu: Otvor myseľ, nedaj šancu nehodám

    Poskytnutá dotácia: 400,- EUR

    Ovládanie dopravných značiek, dopravných situácií a praktické zručnosti bezpečnej jazdy na bicykli a kolobežke - to je cieľom projektu pedagógov zo základnej školy v Leviciach. Chcú u detí posilniť zodpovedné správanie sa a bezpečnosť na cestách. Získané pomôcky ako aj vyrobené edukačné materiály bude môcť viac ako 160 deti využívať vo vyučovacom procese v rámci predmetov Vlastiveda, Prírodoveda, Slovenský jazyk, Výtvarná výchova a iné. Maskot Bezpečko ich bude sprevádzať celým projektom. Skamarátia sa s kolobežkou či bicyklom, naučia sa základnú prvú pomoc, otestujú si vedomosti a na záver získajú „vodičák“ - preukaz správneho cyklistu.