• Základné informácie o projekte

   • Názov projektu: Vstúp do sveta fantázie

    Poskytnutá dotácia: 1 800,- EUR

    GRANTOVÁ VÝZVA CLOETTA V RÁMCI DETSKÉHO FONDU CLOETTA „Vstúp do sveta fantázie“ – úspešné zapojenie sa medzi projekty, ktoré boli podporené, aby sa prostredníctvom nich pomáhali sledovať a riešiť problémy detí a mladých ľudí v okrese Levice. V rámci projektu sa realizovali v ŠKD pri 2. ZŠ tvorivé dielne, čítanie a dramatizácia rozprávok, čítanie s rodičmi, beseda so spisovateľkou Evou Szilvovou, farebný týždeň, aktivity s knihami.

    Cieľom spoločnosti Cloetta Slovakia je prostredníctvom tohto grantového programu prispieť k zlepšeniu zdravia, vzdelanosti detí a mládeže z levického okresu, podnecovaním spolupráce medzi organizáciami a inštitúciami, ktoré majú k deťom blízko a zapájaním detí samotných, zvyšovať kvalitu ich života. V 9. ročníku spomedzi uchádzačov o grant získala sumu 1 800,00 € aj naša škola s projektom Vstúp do sveta fantázie. Žiaci sa budú môcť učiť pomocou tvorivých aktivít s aktualizovaným knižničným fondom.