• Základné informácie o projekte

   • Názov projektu: Svietime kvalitne a úsporne

    Poskytnutá dotácia: odvoz elektroodpadu

    Recyklohry sú školský recyklačný program, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení a batérií.