• Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

     • Slávnostne sme ukončili školský rok 2017/2018. Prajeme vám, milí žiaci, prázdniny plné slnečných dní, po skončení ktorých si poviete: „stálo to za to“, ale „rád sa vraciam do školy ku kamarátom a školským povinnostiam…“ Nebuďte hrdinovia na nesprávnom mieste – ani vo vode, ani na cestách, ani kdekoľvek inde. Užite si prázdniny v zdraví. A nezabudnite, stretneme sa (okrem deviatakov) v pondelok 3. septembra 2018. Vtedy sa začne nový školský rok 2018/2019.  Do galérie Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018 boli pridané fotografie.

     • Voľné pracovné miesto - vychovávateľ ŠKD

     • Základná škola, Ul. sv. Michala 42, 934 01  Levice

      voľné pracovné miesto - vychovávateľ ŠKD

      • názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Ul. sv. Michala 42, 934 01  Levice
      • príslušná kategória a podkategória pedagogických zamestnancov alebo príslušná kategória odborných zamestnancov: vychovávateľ ŠKD
      • kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, v študijnom programe zameranom na prípravu vychovávateľov v študijnom odbore pedagogika
      • zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
      • iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom: ovládanie štátneho jazyka, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, komunikatívnosť
      • Funkčný plat: od 690,00 eur do 944,00 eur (Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 359/2017 Z.z.)
      • Nástup: od 1. septembra 2018
      • Písomnú žiadosť a profesijný životopis zasielajte do 13. júla 2018 na adresu školy.
     • Rozlúčka - 9. ročník

     • Milí deviataci, vedomosti, ktoré ste nadobudli v škole, nech sa vám stanú vo vašom živote veľkým bohatstvom a šťastím. Prajeme vám veľa zdravia, šťastia a študijných úspechov na stredných školách a dúfame, že na našu školu budete spomínať len v tom najlepšom. Do galérie Rozlúčka - 9. ročník boli pridané fotografie.

     • Zlaté levíča

     • Symbolickou bodkou za celoročnou snahou žiakov "dvojky" bola nielen knižná odmena a pochvala od riaditeľky školy na konci školského roku, ale aj ocenenie Zlaté levíča, ktoré býva pravidelne udeľované za Mesto Levice primátorom Ing. Štefanom Mišákom. Tí najlepší úspešne reprezentovali školu a dosiahli najvýznamnejšie výsledky na okresných, krajských aj celoslovenských súťažiach. Gratulujeme. Do galérie Zlaté Levíča boli pridané fotografie.

     • Zápis žiakov do 5. ročníka

     • Zápis žiakov do 5. ročníka na šk. rok 2018/2019 sa koná

      od 4. apríla 2018 do 30. júna 2018

      v pracovných dňoch od 8,00 do 15,30 hod. 

      Na zápis je potrebné doniesť:

      •  rodný list dieťaťa,
      •  kartičku poistenca,
      •  žiadosť zákonného zástupcu,  
      •  preukaz totožnosti zákonného zástupcu.

      Je možné dohodnúť si termín zápisu telefonicky na tel.č. 036/6312515 (sekretariát školy).

       

     • Rozlúčka v ŠKD

     • Kultúrny program, ktorý pripravila ŠKD, bol príjemnou a osviežujúcou bodkou za školským rokom. Do galérie Rozlúčka v ŠKD boli pridané fotografie.

     • Horolezecký krúžok - úspech Viktórie Nichtovej

     • Niektorí žiaci, ktorí absolvovali horolezecký krúžok, si mohli na záver šk. roku vyskúšať svoje sily a schopnosti na horolezeckej stene. Viktória sa umiestnila na 2. mieste a získala účastnícky list v lezení Handlovský pavúčik. SUPER VÝKON! Do galérie Horolezecký krúžok - úspech Viktórie Nichtovej boli pridané fotografie.

     • Plážové hry 2018

     • Dnes nám počasie nevyšlo podľa našich predstáv, ale to nezabránilo bezproblémovému priebehu Plážových hier 2018. Gratulujeme nielen našim dvom tímom ("A","B"), ktoré sa umiestnili na 2. a 6. mieste, ale aj tohtoročnému víťazovi - ZŠ, Školská, Levice.  Do galérie Plážové hry 2018 boli pridané fotografie.

     • Mirka Podušková na celoslovenskom kole Biologickej olympiády kat. E - 4. miesto v SR

     • Miriam Podušková (7.B) sa v dňoch 13. a 14.júna 2018 zúčastnila celoslovenského kola BiO kat. E v odbore zoológia, ktoré sa tento rok konalo pod záštitou dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Olympiáda  bola nesmierne náročná – pozostávala zo 4 blokov =  písomná časť – test; písomná časť – určovanie prírodnín (13.6.); ústna časť a praktická časť (14.6.). Nakoľko súťaž bola značne psychicky vyčerpávajúca, na relax bola zrealizovaná prehliadka prírodovednej expozície Východoslovenského múzea a taktiež terénna  exkurzia do Herlian (Herliansky gejzír).  Mirka si svoje vedomosti  porovnávala v konkurencii najlepších zoológov (víťazov krajských kôl) a umiestnila sa na 4.mieste. Srdečne jej blahoželáme a sme na ňu hrdí! Do galérie Celoštátne kolo biologickej olympiády boli pridané fotografie.

     • BABY FUTBAL - BABY VOLEJBAL

     • Rodinné dopoludnie s názvom Baby futbal a Baby volejbal pod gestorstvom 2.ZŠ, FK Slovan Levice a VK Palas Levice sa stretlo s výrazne pozitívnymi ohlasmi. Turnaje sa konali dňa 16.6.2018 na futbalovom štadióne. 

      Zdroj: Leviceonline.sk 

     • Školské majstrovstvá Nitrianskeho kraja v atletike

     • sa uskutočnili v Nových Zámkoch dňa 7.6.2018. Okresný úrad Nitra odbor školstva udelil diplom Janke Mácsaiovej za 3. miesto v disciplíne: beh na 800 m, výkon:2:38,49, kategória: žiačky. GRATULUJEME!

     • Majstrovstvá SR žiakov v boxe

     • Počas víkendu 16.-17. 6. 2018 sa v Giraltovciach uskutočnili Majstrovstvá SR žiakov. Samuel Horváth vo váhe 48kg v sobotnom aj nedeľnom zápase zvíťazil suverénne 5:0 na body.Tretí a štvrtý najcennejší kov v žiackej kategórii pridal aj Roman Horváth (59kg). Rovnako dve jednoznačné výhry v ceste sa zlatom vybojoval Ladislav Horváth v kategórii 60kg. Bilancia Školy Boxu Levice Základná Škola Levice: 5x ZLATO a 1x STRIEBRO; majstri SR, reprezentanti SR, zaradení v Stredisku vrcholového sportu pri SKP Bratislava - Lacko Horváth,Samko Horváth a Romanko Horváth; zverenec ŠB Levice a čerstvý majster SR Janko Gubáni; z dievčat máme prvú Majsterku SR v mladšom doraste - Annu Hudecovú s ocenením Najlepšia boxerka MSR; vicemajsterka SR Nikola Ižová (ktorej unikol iba o vlasok titul Majsterky SR). GRATULUJEME!!!

     • Vyučovacia hodina geografie na Kalvárii - GEOCACHING

     • Vyučovacie hodiny geografie prebiehajú aj priamo v teréne. Tentokrát sme sa vybrali na Levickú kalváriu, kde sme si vyskúšali vyhľadávanie skrýš a pokladov ("kešiek") v rámci celosvetovej iniciatívy Geocaching. Podarilo sa nám nájsť prvú "kešku" a motivovali sme žiakov, aby trávili svoj voľný čas v prírode. Do galérie Vyučovacia hodina geografie na Kalvárii - GEOCACHING boli pridané fotografie.