• Voľné pracovné miesto - vychovávateľ ŠKD

     • Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Ul. sv. Michala 42, 934 01  Levice

      Príslušna kategória a podkategória pedagogických zamestnancov alebo príslušná kategória odborných zamestnancov: vychovávateľ ŠKD

      Kvalifikačné predpoklady: vzdelanie podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov (min. úplné stredné odborné vzdelanie). 

      Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

      Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom: ovládanie štátneho jazyka, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, komunikatívnosť

      Funkčný plat: od 690,00 eur do 944,00 eur (Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 359/2017 Z.z.)

      Nástup: od 1. 12.2018 - zastupovanie počas PN a MD

      Písomnú žiadosť a profesijný životopis zasielajte do 15. novembra 2018 na adresu školy.

     • Oznam o riaditeľskom voľne pre 6. - 9. ročník

     • Riaditeľstvo Základnej školy, Ul. sv. Michala 42 v Leviciach udeľuje riaditeľské voľno pre žiakov 6. - 9. ročníka dňa 21. novembra 2018 z dôvodu realizácie celoslovenského Testovania T5 - 2018. 

     • Informatická súťaž iBobor 2018

     • Takmer 120 žiakov z našej školy z 2. - 9. ročníka sa zapojilo do informatickej súťaže iBobor 2018, v ktorej viac ako polovica bola úspešnými riešiteľmi a traja žiaci dosiahli 100 %. Gratulujeme.  

     • 2. miesto v okresnom kole v stolnom tenise žiakov

     • Družstvo žiakov zložené zo žiakov - Ivo Pištěk, Ján Gubáni (obaja IX.A) a Pavol Ďurč (VII.A) získalo 2. miesto v okresnom kole v stolnom tenise žiakov. Gratulujeme!

     • 2. miesto v prehadzovanej žiačok 3. ročníka

     • Výber žiačok 3. ročníka sa umiestnil na 2. mieste v prehadzovanej. Gratulujeme!

     • Získaný certifikát v týždni programovania

     • Naša škola sa zapojila do týždňa programovania aktivitou "Scratch futbal cup" a získala tak certifikát "EUROPE CODE WEEK 2018", ktorý je pod záštitou Európskej komisie. 

     • Školské kolo technickej olympiády

     • Dňa 9.11. 2018 sa konalo školského kolo technickej olympiády. Víťazmi v kategórii A - starší žiaci sú Ľubor Dianovský (IX.B) a Matej Kramár (VIII.A). V kategórii B sa na 1. mieste umiestnila Lenka Lalková (VII.B). Všetci menovaní postupujú do okresného kola, ktoré sa bude konať dňa 29.11. 2018 na SPŠ SaE v Leviciach. Držíme im palce.

     • Individuálne úspechy v plávaní

     • Natália Lacková, žiačka VI.A triedy, sa v dňoch 10. - 11. 11. 2018 zúčastnila plaveckých pretekov v Nových Zámkoch, kde vybojovala 9 medailí - 4 zlaté, 4 strieborné a 1 bronzovú. Na rovnakej súťaži sa zúčastnila Olívia Buryová, žiačka IV.B triedy, ktorá vybojovala 5 medailí - 1 zlatú, 2 strieborné a 2 bronzové. Gratulujeme. 

     • Zbierka "Pod krídlami Dominiky" ukončená

     • Dňa 9. novembra 2018 bola ukončená zbierka "Pod krídlami Dominiky" určená pre onkologicky chorých pacientov.  Ďakujeme všetkým za každý jeden príspevok.  

     • Volejbal učiteľov

     • Po rokoch sa oživila dlhoročná tradiícia priateľských volejbalových zápasov medzi učiteľmi základných a stredných škôl v Leviciach. Na pôde hostiteľskej - ZŠ Školská v Leviciach zvíťažili učitelia našej školy. Gratulujeme!

     • Malí botanici - 2. miesto

     • Družstvo našej školy zložené zo žiakov - Ester Grégrová (III.A), Katarína Kostendová (V.A) a Patrik Šabík (VIII.B) sa zúčastnili botanickej olympiády dňa 6. novembra 2018 a umiestnili sa na 2. mieste. 

     • Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka

     • Dňa 24. 10. 2018 sa uskutočnilo školské kolo olympiády zo slovenského jazyka. Víťazkou sa stala Daniela Galgóciová, ktorá postupuje do okresného kola.

     • Zber papiera

     • Od 5.11.2018 prebieha v škole zber papiera, ktorý bude trvať do 30.11.2018 Papier si doma odvážte a množstvo nahláste triednemu zberovému referentovi. Zbiera sa papier, noviny a časopisy, nie kartón! Po tomto termíne už nebudeme papier preberať. 

     • Prednáška o Pyramíde zdravia v 3. ročníku

     • V treťom ročníku bola realizovaná prednáška spojená s besedou v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva na tému Pyramída zdravia. 

     • E-T5 2018 - príprava na testovanie piatakov

     • V príprave žiakov na Testovanie 5 sme opätovne využili možnosť elektronického testovania z predmetov matematika a slovenský jazyk. 

     • Úspechy našich žiakov v individuálnych športoch

     • Gratulujeme Laure Cícerovej a Olívii Búryovej zo IV.B triedy za reprezentáciu školy. Laura sa stala vicemajsterkou Slovenska v triatlone a Olívia bola úspešná v plaveckých disciplínach, kde obsadila 2. a 3. miesto. 

     • Jesenné prázdniny

     • Dňa 30. októbra 2018 je mimoriadny štátny sviatok pri príležitosti Deklarácie slovenského národa a vzniku Československej republiky. Termín jesenných prázdnin je od 31. októbra do 2. novembra. Vyučovanie sa začína 5. novembra 2018. 

     • Slávnostná akadémia pri príležitosti 70. výročia školy

     • V dňoch 26. októbra a 29. októbra 2018 naša škola oslavovala 70. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sa uskutočnila slávnostná akadémia pre bývalých zamestnancov školy a pozvaných hostí.