Navigácia

Počet návštev: 1897199

Narodeniny a meniny

Pozajtra (Pondelok 20.4.2015)
Mgr. Miriam Dianovská

Sobota 18. 4. 2015

Vitajte na webovom sídle 2. ZŠ v Leviciach

NOVINKY

 • 23. 2. 2015

  Ďakujeme všetkým, ktorí doposiaľ podporovali prácu nášho Rodičovského združenia pri  II. Základnej škole a Rodičovského združenia športových tried, a ktorí sa tak rozhodli urobiť aj v tomto roku prostredníctvom  2 % zo svojej zaplatenej dane z príjmov za rok 2014.

  Aktualizovali sme modul 2 % z dane

 • 16. 4. 2015

  TS BM GENERATION LEVICE v tanečnej súťaži POHYB BEZ BARIÉR získal 11. a 12. apríla 2015 v Žiline úspech aj vďaka našim pohybovo a tanečne nadaným dievčatám Diane Törökovej, Veronike Dovičinovej, Petronele Gašperákovej a Lei Truskovej. Získali 1. miesto (duo) - Around the World, 2. miesto (skupina) -  The Princesses a 3. miesto (formácia) - The SuperWave.  K úspechu srdečne gratulujeme. smiley

 • Dňa 15. apríla 2015 (streda) sa uskutoční testovanie deviatakov T9-2015. Náhradný termín testovania sa uskutoční 21. apríla 2015 (utorok). Harmonogram testovania je podľa http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9​ . Informácie sú dostupné aj vo vstupnom vestibule školy. Žiakom boli poskytnuté informácie prostredníctvom žiackej knižky.  

 • 13. 4. 2015

  Od 13. apríla 2015 je uzatvorené parkovisko pri našej škole zo strany od vchodu ZUŠ z dôvodu výmeny okien. Parkovisko bude uzatvorené až do odvolania po ukončení prác.   Do galérie Uzatvorenie parkoviska pri ZŠ od vchodu ZUŠ boli pridané fotografie.

 • Projekt Otvor myseľ, nedaj šancu nehodám

  V denníku PRAVDA vyšiel článok dňa 4. apríla 2015 o zapojení sa našej školy do projektu nadácie Bona via, v ktorom sa zameriavame na dopravnú výchovu našich detí. V rámci tohto projektu sme zakúpili kolobežky a svojpomocne si pripravíme dopravné ihrisko, na ktorom sa budú učiť deti základným pravidlám cestnej premávky.

 • 9. 4. 2015

  Gratulujeme našim žiačkám - Lei Truskovej k 1. miestu v okresnom kole biologickej olympiády v kategórii E - botanika a Timotei Bátovskej k 2. miestu v okresnom kole biologickej olympiády v kategórii E - zoológia. Postupujú do krajského kola. Do galérie Úspechy na okresnom kole biologickej olympiády v kategórii E - botanika a zoológia boli pridané fotografie.

 • 9. 4. 2015

  Na hodinách Svetu práce žiaci VII.B triedy vytvorili spoločným úsilím poster na tému Hydropónia.Do galérie Svet práce a tvorba posterov boli pridané fotografie.

 • Veľkonočné prázdniny

  Veľkonočné prázdniny sa začínajú 2. apríla a trvajú do 7. apríla 2015. Po prázdninách sa začne vyučovanie 8. apríla 2015 (streda). Milí žiaci, milí zamestnanci 2. ZŠ, prajeme Vám príjemné a veselé veľkonočné sviatky. 

 • 1. 4. 2015

  V netradičnom čase pred veľkonočným obdobím sa deti z ŠKD prezliekli do masiek a zabavili sa spolu s pani vychovávateľkami. Zažili popoludnie hier, fantázie a radosti. Do galérie Veľkonočný karneval boli pridané fotografie.

 • 1. 4. 2015

  Žiaci piatych, šiestych a siedmych tied sa zúčastnili na divadelnom predstavení v divadle Nová scéna v Bratislave na predstavení o Dorotke a jej ceste k Čarodejníkovi z krajiny OZ. Do galérie Čarodejník z krajiny OZ a naši žiaci v Bratislave boli pridané fotografie.

 • Dve tretie miesta na obvodnom kole Hviezdoslavovho Kubína 2015

  Žiačka 5.B triedy Ivana Pliešovská a žiak 6.B triedy Martin Malovič sa vo svojich kategóriách umiestnili na krásnom treťom mieste. Srdečne im gratulujeme. 

 • 1. 4. 2015

  OD 23. do 25. marca 2015 sa naše žiačky zúčastnili majstrovstiev Slovenska v basketbale žiačok ZŠ. Do galérie Naše žiačky na majstrovstvách Slovenska v basketbale v Košiciach boli pridané fotografie.

 • 26. 3. 2015

  Žiaci prvého stupňa našej školy sa zúčastnili divadelného predstavenia "Ferdo Mravec" v Divadle Andrea Bagara v Nitre. 

 • Máme úspešnú riešiteľku dejepisnej olympiády

  Našu školu úspešne reprezentovala 30.3.2015 na krajskom kole Soňa Mušinská, ktorá sa umiestnila na 5. mieste v kategórii E. Jej úspech nás teší a srdečne jej GRATULUJEME smiley

 • Milí učitelia, blahoželáme k Vášmu sviatku :)

  27. marca (deň vopred) sme si s úctou pripomenuli Deň učiteľov. Pri tejto príležitosti vedenie školy ďakuje všetkým svojim súčasným a aj bývalým učiteľom, ktorí s láskou a záujmom venujú aj venovali kus svojho života svojim terajším i bývalým žiakom. Veľa entuziazmu, kreatívnosti, pevné zdravie a fungujúce hlasivky, milí kolegovia!

 • 27. 3. 2015

  Žiaci II.A. triedy si počas vyučovacej hodiny praktiká z prírodovedy pripravili ochutnávku ovocia a zeleniny. Celá ochtnávka prebehla so zaviazanými očami, pričom žiaci určovali vône a rôzne chuti. Do galérie Pokusy na praktikách z prírodovedy boli pridané fotografie.

 • 27. 3. 2015

  Naše deti z ŠKD sa počas poľovníckej výstavy stretli s poľovníkmi, ktorí im porozprávali oduševnene o svojej záľube. Predviedli im základy poľovníckej kynológie, vyskúšali si pílenie dreva a vypočuli si prednášku o ochrane zvierat. Do galérie Deti z ŠKD s poľovníkmi boli pridané fotografie.

 • 27. 3. 2015

  Do galérie Mestská polícia v ŠKD boli pridané fotografie.

 • 26. 3. 2015

  Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do domáceho a školského kola v programátorskej súťaži Baltie 2015. Postupujúcim gratulujeme a želáme veľa úspechov. Do galérie Baltie 2015 boli pridané fotografie.

 • 26. 3. 2015

  V rámci tematického celku Elektrická energia si žiaci rozvíjali zručnosti pri skladaní elektrotechnických stavebníc. Žiaci si overili v praxi uplatnenie solárnych panelov- postavili loďku na solárny pohon, tiež veterný mlyn s blikajúcou signalizáciou a kolotoč na pohon batérie.  Kreatívnym žiakom držíme palce, snáď sa z niektorých z nich stanú inžinieri budúcej generácie.  Do galérie Simulácia solárnej energie v praxi boli pridané fotografie.

 • 24. 3. 2015

  Žiaci 5.A triedy na praktikách z biológie pozorovali proces vývinu od oplodnených vajíčok k žubrienkam. Výskum pokračuje a čoskoro budeme pozorovať dospelých skokanov. Do galérie Aj takto žiaci objavujú u nás prírodu boli pridané fotografie.

 • 23. 3. 2015

  Ako každý rok, tak aj v roku 2015 sa naša škola zapojila do matematickej súťaže "Matematický klokan". Úspešným riešiteľom gratulujeme! Do galérie Matematický klokan 2015 boli pridané fotografie.

 • 23. 3. 2015

  Deň vody pripadá na 22.3. a naša škola sa zapojila do aktivít v rámci svetového dňa vody a v školskom laboratóriu skúmala chemické vlastnosti a pH vody. Do galérie Deň vody v školskom laboratóriu boli pridané fotografie.

 • 23. 3. 2015

  Triednické hodiny u nás sú aj o kolektívoch a teambuildingu a žiaci 5.A sa stretli na "čokoláde", kde prebrali potrebné triednicke záležitosti a potom si zahrali triedny turnaj v bowlingu. Do galérie Triednicka hodina u nás trochu inak boli pridané fotografie.

 • 23. 3. 2015

  Nielen príchod jari ale aj čiastočné zatmenie slnka mohli naši žiaci pozorovať počas vyučovania, keďže ide o významný astronomický úkaz. Do galérie Čiastočné zatmenie slnka a jeho pozorovanie boli pridané fotografie.

 • 23. 3. 2015

  Našu spätnú väzbu - feedback z Mochoviec sme spracovali do posteru. Do galérie Feedback alebo spätná väzba a tvorba posteru z exkurzie v EMO Mochovce boli pridané fotografie.

 • Úspech na okresnom kole dejepisnej olympiády

  Dňa 12. februára 2015 sa uskutočnilo okresné kolo dejepisnej olympiády. Našu školu úspešne reprezentovali a zároveň sa umiestnili na popredných miestach Soňa Mušinská - 1. miesto (kat. E), Michal Stano - 2. miesto (kat. F), Peter Mušinský - 6. miesto ( kat. C). Na krajské kolo dejepisnej olympiády, ktoré sa uskutoční 30. marca 2015, postupuje Soňa Mušinská. Prajeme jej úspešnú reprezentáciu aj na krajskom kole.

 • 23. 3. 2015

  Do galérie Deň ľudovej rozprávky v ŠKD boli pridané fotografie. Poďte všetci, veľkí – malí, čo rozprávky čítavali, rozprávka sa začína... takto začalo tvorivé popoludnie dňa 16.marca, ktoré si v rámci mesiaca kníh pripravila pani vychovávateľka  pre deti v III. oddelení ŠKD. Deti sa rozprávali o rozprávkach a o ich rôznych druhoch, o víťazstve dobra nad zlom a  skrytej múdrosti rozprávok.  

 • 16. 3. 2015

  Školské kolo Hviezdoslavho Kubína 2015 úspešne za nami. Gratulujeme víťazom a prajeme im úspechy v okresnom kole. Do galérie Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína úspešne za nami boli pridané fotografie.

 • 16. 3. 2015

  Žiaci 6.B triedy si počas hodiny environmentálnej výchovy skúsili postavenie právnikov počas simulovaného súdneho konania o využívaní alternatívnych zdrojov energie oproti tradičným - vyčerpateľným. Do galérie Brainstorming alebo súdna sieň v 6.B boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Ulica sv. Michala 42, 93401 Levice
 • sekretariát: 036/6312515
  školská jedáleň: 036/6336630

Fotogaléria

PARTNERI