Navigácia

Počet návštev: 2282349

Narodeniny a meniny

Pozajtra (Štvrtok 3.12.2015)
Alexandra Kováčová (IX.B)

Utorok 1. 12. 2015

Vitajte na webovom sídle 2. ZŠ v Leviciach

NOVINKY

 • OZNAM

  Od 26.11.2015 sa prísne zakazuje žiakom našej školy zdržiavať sa v priestoroch obchodného domu POKROK pred vyučovaním a po vyučovaní. Porušenie tohto zákazu sa bude považovať za hrubé porušenie Vnútorného poriadku pre žiakov školy s následnou zníženou známkou zo správania. 

 • Testovanie piatakov T5-2015

  Testovanie 5-2015 sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Zúčastnia sa ho všetci žiaci 5. ročníka ZŠ. Testovanie žiakov so zdravotným znevýhodnením vzdelávaných formou školskej integrácie podľa individuálneho vzdelávacieho programu (žiaci so ZZ) bude realizované aj v našej škole. Bližšie informácie na http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5

 • Pozvánka na Rodičovské združenie

  Vážení rodičia, pozývame vás na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 23.11.2015: 

  I. stupeň od 16:00 hod.

  II. stupeň od 16:30 hod.

  Po triednom rodičovskom združení sa koná zasadnutie Rodičovskej rady o 17:30 hod. v  zasadacej miestnosti školy.

 • MIMORIADNY OZNAM - RIADITEĽSKÉ VOĽNO

  19. 11. 2015

  Oznamujeme vám, že dňa 19.11.2015 (štvrtok) bude Základná škola, Ul. sv. Michala 42

  v Leviciach z prevádzkových príčin

  Z A T V O R E N Á.

  Vyučovanie sa začína 20.11.2015. 

 • 18. 11. 2015

  Na celoslovenskej literárnej súťaži Cena Andreja Chudobu získali naši dvaja žiaci v obrovskej konkurencii žiakov z celého Slovenska prekrásne umiestnenie a ocenenie - Matúš Ištók (9.B) získal v I. kategórii - poézia 1. miesto a Richard Mlynárik (7.B) v I. kategórii - próza Čestné uznanie. Obom chlapcom gratulujeme a prajeme im ešte veľa prozaických i poetických tvorivých úspechov. Do galérie Cena Andreja Chudobu - 1. miesto a Čestné uznanie boli pridané fotografie.

 • Deň boja za slobodu a demokraciu - Medzinárodný deň študentstva

  Dňa 17. novembra si pripomíname dve historické udalosti. V roku 1939 nacisti v reakcii na demonštrácie československých študentov proti okupácii Československa a proti zabitiu študenta medicíny Jana Opletala, ktorý patril k prvým obetiam fašizmu u nás, uzavreli české vysoké školy, popravili 9 študentov a viac ako 1 000 ich poslali do koncentračných táborov.  V roku 1989 si v tento deň študenti v uliciach opäť pripomenuli smrť medika Jana Opletala, zatvorenie vysokých škôl a súčasne protestovali proti komunistickému režimu. Demonštrácia za slobodu a demokraciu v Prahe, ktorá bola potlačená policajnými zložkami, vyvolala solidaritu občanov Československa, ktorí sa postavili proti policajnému násiliu, politickému útlaku a neslobode. Všetky akcie, ktoré sa odohrávali na uliciach, prebiehali pokojnou cestou a vyústili do tzv. „Nežnej revolúcie“. (prevzaté z http://www.vop.gov.sk/medzinarodny-den-studentstva-a-den-boja-za-slobodu-a-demokraciu)

 • 17. 11. 2015

  Žiaci našej školy sa zúčastnili na obvodnom kole vo florbale a umiestnili sa na skvelom 1.mieste, keď vyhrali všetky svoje zápasy. Výber tak postupuje do okresného finale. Gratulujeme. Do galérie Florbal - obvodné kolo boli pridané fotografie.

 • 17. 11. 2015

  Hlavným cieľom súťaže iBobor je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u žiakov. Vysokou účasťou chce 2.ZŠ svojich žiakov posmeliť  v ich intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Aktivita sa vydarila, niektorí žiaci dosiahli v slovenskom meradle vynikajúce výsledky.Do galérie iBobor 2015 boli pridané fotografie.

 • 17. 11. 2015

  Žiaci 8. a 9. ročníka si vyskúšali testovanie úloh počas Kompara. Ide o prípravu žiakov na dôležité Testovanie 9, ktoré rozhodne o ich smerovaní a ďalších štúdiách na stredných školách. Do galérie Komparo - 8. a 9. ročník boli pridané fotografie.

 • 17. 11. 2015

  Počas testovania Komparo sa žiaci 2. ZŠ zúčastnili na výchovnom koncerte - Čekovský v športovej hale. Koncert bol zameraný na rôzne hudobné štýly a žánre. Do galérie Výchovný koncert - Čekovský boli pridané fotografie.

 • 17. 11. 2015

  Patrik Šabík z 5.B, Timotea Bátovská z 9.A a Boris Stano z 2.A sa umiestnili na 1. mieste v súťaži "Malí botanici" organizovanou SAV v Arboréte Mlyňany. Gratulujeme. Do galérie Malí botanici - 1. miesto boli pridané fotografie.

 • 17. 11. 2015

  Dievčatá zo 6. a 8. ročníka nás reprezentovali v stolnom tenise a umiestnili sa na 3. mieste. Gratulujeme. Do galérie Stolný tenis - dievčatá boli pridané fotografie.

 • Stolný tenis - chlapci

  Chlapci v stolnom tenise reprezentovali školu na úrovni, no skončili na nepostupovom 4. mieste. Gratulujeme!

 • 17. 11. 2015

  Žiaci našej školy sa zúčastnili Gold cupu, kde so svojim "A" tímom obsadili 2. miesto a B" tím obsadil 4. miesto. Najlepším brankárom turnaja sa stal Branislav Éhn z "A" tímu 2. ZŠ Levice. Gratulujeme. Do galérie Gold cup - 2. a 4. miesto boli pridané fotografie.

 • 17. 11. 2015

  Žiaci 9. ročníka navštívili počas exkurzie do Bratislavy výstavu Titanic a podvečer ich čakalo divadelné predstavenie v SND. Do galérie Exkurzia 9. ročník - Titanic a SND boli pridané fotografie.

 • 10. 11. 2015

  Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka, ktorým "slovenský jazyk nie je cudzí", sa "popasovali"  s testom zameraným na čitateľskú gramotnosť a riešenie rôznych úloh  gramatiky, slohu a literatúry. Do galérie Školské kolo olympiády v slovenskom jazyku boli pridané fotografie.

 • 10. 11. 2015

  Deti z ŠKD získali prostredníctvom projektu Nitrianskej komunitnej nadácie, fondu Granvia a Bonavia bicykle, kolobežky a sprevádzkovali dopravné ihrisko v areáli školy. Aktivity projektu vedú deti k rozmýšľaniu počas rôznych situácií, ktoré môžu nastať v dopravnej premávke. Do galérie Projekt "Otvor myseľ, nedaj šancu nehodám" v závere boli pridané fotografie.

 • 10. 11. 2015

  Žiaci 7. ročníka sa zúčastnili exkurzie na dotrieďovacej linke odpadu mesta Levice, kde mohli vidieť triedenie odpadu na jednotlivé komodity a následne sa presunuli do Mochoviec na skládku odpadu, kde videli kazety na bežný a nebezpečný odpad. Exkurzia je zaradená do environmentálnej výchovy ako súčasť zážitkového vyučovania. Do galérie Exkurzia na skládku odpadu a dotrieďovaciu linku boli pridané fotografie.

 • 10. 11. 2015

  Žiaci 6. ročníka sa nielen športovo zdokonaľujú na hodinách športovej prípravy, ale aj počas osvetovej činnosti pozbudzujú svojich rovesníkov a spoluhráčov z FK Slovan Levice na dôležitých zápasoch. Do galérie Počas ŠPP povbudzovanie FK Slovan Levice boli pridané fotografie.

 • 9. 11. 2015

  Aktualizovali sme modul O škole - Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 2014/2015.

 • POZVÁNKA PRE RODIČOV DETÍ Z ŠKD

  ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ pri Základnej škole, Ul. sv. Michala 42, Levice srdečne pozýva rodičov a priateľov školy dňa 6.11.2015 so začiatkom o 14.00 hod. na slávnostnú prvú jazdu na bicykloch, ktoré boli zakúpené vďaka podpore Nitrianskej komunitnej nadácie a jej donorom z dopravného projektu „OTVOR MYSEĽ, NEDAJ ŠANCU NEHODÁM“. Tešíme sa na Vás wink 

 • Prednáška o potravinovej pyramíde

  Žiaci 4. ročníka sa zúčastnili prednášky o potravinovej pyramíde so zamestnancami Úradu verejného zdravotníctva, odboru hygieny, výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov. Získali nové vedomosti o strave a dôležitých zložkách v potravinách pre náš život. 

 • 3. 11. 2015

  Počas školského roka sa žiaci 4. ročníka stretávajú s príslušníkom Mestskej polície v Leviciach na prednáškach v rámci projektu "Správaj sa normálne". Do galérie Beseda s príslušníkom Mestskej polície boli pridané fotografie.

 • 3. 11. 2015

  Pod vedením americkej lektorky sa začali žiaci 5. - 9. ročníka zdokonaľovať v anglickom jazyku. Počas celého týždňa si môžu s "native speakerkou" precvičovať svoje komunikačné schopnosti. Do galérie English week v plnom prúde boli pridané fotografie.

 • 3. 11. 2015

  V novej multimediálnej učebni a s novými pomôckami, ktoré naša škola získala prostredníctvom projektu "Dielne 2" sa žiaci učia biológiu, chémiu, fyziku a techniku interaktívnejšie. Na biológii si vyskúšali prácu s mikroskopmi pri pozorovaní mikroorganizmov. Do galérie Biológia interaktívne boli pridané fotografie.

 • Jesenné prázdniny

  Jesenné prázdniny  sa začínajú 29. 10. (štvrtok) a trvajú do 30. 10. 2015 (piatok). Vyučovanie sa začne 2. 11. 2015 (pondelok). Prajeme vám príjemné prežitie prázdnin, načerpanie nových síl a tiché zastavenie sa pri spomienke na našich najbližších. 

 • 28. 10. 2015

  Dňa 28.10.2015 sa konalo na našej škole tradičné pasovanie prvákov. Naši najmenší žiaci si pripravili kultúrny program a po ňom ich pani riaditeľka, pani zástupkyňa a triedne učiteľky pasovali za ozajstných prvákov. Do galérie Pasovanie prvákov boli pridané fotografie.

 • Školský parlament pripravil súbor aktivít počas Halloweenu v rámci implementácie metodiky CLIL zameranej na anglický jazyk a kultúru.

   

 • 28. 10. 2015

  Školský parlament pri našej škole dňa 28.10.2015 pripravil súbor aktivít počas Halloweenu v rámci implementácie projektu CLIL zameranej na anglický jazyk a kultúru. Žiaci vyzdobovali triedy, súťažili v tvorbe najstrašidelnejších plagátov a vo vyrezávaní tekvíc. Večer ich čakal strašidelný sprievod mestom na hradby Levického hradu a večerná diskotéka. Za najstrašidelnejšiu triedu bola označená 6.A, na druhom mieste skončili triedy 5.B, 6.B, 7.A a 8.B a treťom mieste 5.A trieda. Víťazom gratulujeme. Do galérie Halloween v našej škole boli pridané fotografie.

 • Úspech v šachu

  28. 10. 2015

  Gratulujeme Filipovi Štutikovi zo 7.B triedy, ktorý nás reprezentoval na šachovej súťaži organizovanej CVČ Levice a obsadil prekrásne druhé miesto. 

 • 28. 10. 2015

  Žiaci 1. - 4. ročníka sa 28.10.2015 zúčastnili divadelného predstavenia v hoteli Lev. Do galérie Divadelné predstavenie pre I. stupeň boli pridané fotografie.

 • Beseda o horolezectve

  Žiaci našej školy sa zúčastnili besedy s pánom Vladimírom Ďuriškom z Junior Climbing Team Iames Levice o horolezectve a skalnom lezení. V prípade záujmu o tento druh športu môžete kontaktovať p. Ďurišku na tel. č.: 0905 583 766. 

 • 29. 10. 2015

  Gratulujeme našej žiačke Linde Zemančíkovej z 9.B triedy k jej úspechu v parkure v kategórii ZM k 1. miestu. Teší nás, že aj v individuálnych športoch sa naši žiaci umiestňujú na popredných miestach. Do galérie Linda Zemančíková a jej úspech v parkure boli pridané fotografie.

 • 27. 10. 2015

  Žiačky a žiaci 9. ročníka nás reprezentovali na obvodnom kole v bedmintone. Aj keď sa neumiestnili na popredných miestach, ďakujeme im za reprezentáciu školy. Do galérie Bedminton - dievčatá boli pridané fotografie.

 • 27. 10. 2015

  Žiaci 1. - 4. ročníka sa zapojili do aktivít pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Počas tohto podujatia žiaci navštívili našu školskú knižnicu a multimediálnu učebňu, kde boli pre nich pripravené aktivity zamerané na rozprávky, čitateľskú gramotnosť a čítanie s porozumením. Prváci sa zoznámili s priestormi školskej knižnice, ktorú navštívili prvýkrát. Naučili sa, ako sa v nej majú správať. Tí šikovnejší si už požičali na čítanie aj mimočítankovú literatúru. Do galérie Medzinárodný deň školských knižníc boli pridané fotografie.

 • 27. 10. 2015

  Po troch úspešných výsledkoch v jednotlivých zápasoch sa žiaci našej školy umiestnili v 1. kole súťaže Coca cola cup na 1. mieste a postupujú do regionálneho kola. Gratulujeme. Do galérie Coca cola cup - 1. kolo boli pridané fotografie.

 • 27. 10. 2015

  Novinkou v tomto školskom roku je krúžok boxu, ktorý aktívne funguje na našej škole. Pod vedením trénera sa členovia krúžku pravidelne zúčastňujú turnajov nielen na Slovensku, ale  aj v zahraničí, kde sa umiestňujú na popredných miestach. Do galérie Krúžok boxu boli pridané fotografie.

 • 27. 10. 2015

  Žiaci 5. - 9. ročníka sa zapojili do projektu "Záložka do knihy spája školy: Múdrosť ukrytá v knihách". Počas hodín výtvarnej výchovy vytvárali záložky, ktoré si vymieňajú so ZŠ na Hroncovej ulici v Košiciach. Do galérie Záložka do knihy spája školy: Múdrosť ukrytá v knihách boli pridané fotografie.

 • 27. 10. 2015

  Gratulujeme Laure Cícerovej, žiačke I. ročníka našej školy k úspechu na Levickej desiatke, kde sa umiestnila na prekrásnom 2. mieste. Do galérie Úspech na Levickej desiatke boli pridané fotografie. 

 • Vážení rodičia, na základe jednohlasného schválenia uznesenia na plenárnom rodičovskom združení dňa 8.10.2015 o zapojení sa žiakov do testovania KOMPARO 8,9 Vás žiadame o umožnenie účasti Vašich detí na tomto testovaní, aby získali skúsenosti s prácou s testami. Ide nám spoločne s Vami o úspešné zvládnutie  monitoru Vašich detí bez stresov.

 • 20. 10. 2015

  Dňa 13.10.2015 sa žiaci všetkých ročníkov zúčastnili na školskom kole pravopisnej olympiády. Žiaci dokázali, že pravidlá z gramatiky hravo ovládajú. Gratulujeme víťazom. Do galérie Pravopisná olympiáda boli pridané fotografie.

 • 20. 10. 2015

  Na pôde Základnej školy, Ul. sv. Michala 42, 934 01 Levice, sa v rámci Národného projektu „Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“ (Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť; Štátny inštitút odborného vzdelávania), konala prednáška pre učiteľov ZŠ. Osveta prebiehala na piatich ZŠ v Nitrianskom kraji.V rámci prednášky bol predstavený celý priebeh tvorby námetov učiteľmi z Nitrianskeho kraja, ako aj tri finálne námety za Nitriansky kraj s názvami: Čo sa ako robí, 3D svet a Pozrite, čo dokážeme.  Do galérie Prednáška pre pedagógov Nitrianskeho kraja boli pridané fotografie.

 • 20. 10. 2015

  Žiaci 6.A, 7.A a 7.B strávili svoju triednickú hodinu netradične - na Levickom jarmoku. Do galérie Triednická hodina na Levickom jarmoku boli pridané fotografie.

 • 20. 10. 2015

  Dňa 15.10. 2015 sa žiaci 8. ročníka a  9. ročníka zúčastnili  v "N - centre" Nitra interaktívnej výstavy"Mesto povolaní". Pod vedením animátoriek viedli diskusiu o rôznych povolaniach a o svojich víziách do budúcnosti ohľadom profesií. Plní zážitkov odchádzali aj z kina, kde si pozreli 3D film "Marťan". Do galérie Interaktívna výstava o voľbe povolania a 3D kino v Nitre boli pridané fotografie.

 • 20. 10. 2015

  V rámci hodín informatickej výchovy a informatiky sme sa zapojili do "týždňa kódu" a pripravili si  kurz programovania v prostredí Scratch.  Do galérie CODEWEEK alebo programovanie v scratch boli pridané fotografie.

 • Beseda pre ôsmakov a deviatakov na tému drogová závislosť

  V rámci preventívno-výchovnej činnosti mali žiaci našej školy dňa 13.10. 2015 možnosť stretnúť sa a diskutovať s klientmi neziskovej organizácie PAHOROK z Bohuníc, ktorá poskytuje všeobecno-prospešné služby v oblasti drogovej závislosti a prevádzkuje resocializačné zariadenia poskytujúce sociálnu pomoc a ochranu občanom, ktorí sa stali drogovo závislí.  Žiaci 8. a 9. ročníka si mohli vypočuť osobné výpovede a príbehy  troch ľudí, ktorí sa na svojej životnej ceste stretli s drogovou závislosťou, bojovali s ňou a teraz sa pokúšajú o návrat do bežného života. Veríme, že táto skúsenosť bola pre žiakov v mnohom poučná a umožnila im na chvíľu pozerať na tento problém očami tých, ktorí ho na vlastnej koži prežívali a snažia sa ho i riešiť.

 • 13. 10. 2015

  Futbalový krúžok ako záujmový útvar našej školy už funguje v plnom prúde. Na základe spolupráce 2 ZŠ so Slovenským futbalovým zväzom a FK Slovan Levice pripravujú tréneri a pedagógovia aj touto formou mladé futbalové talenty na aktívnu športovú budúcnosť. Do galérie Futbalový krúžok v plnom prúde boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Ulica sv. Michala 42, 93401 Levice
 • sekretariát: 036/6312515
  školská jedáleň: 036/6336630

Fotogaléria

PARTNERI