Navigácia

Počet návštev: 2207752

Narodeniny a meniny

Zajtra (Streda 14.10.2015)
Boris Abaffy (I.A)
Boris Kazlov (I.B)
Boris Stano (II.A)
Pozajtra (Štvrtok 15.10.2015)
Ivan Sedliak (IV.B)
Terézia Marková (IX.A)

Utorok 13. 10. 2015

Vitajte na webovom sídle 2. ZŠ v Leviciach

NOVINKY

 • 10. 10. 2015

  Ako škola so zameraním na futbal sme pripravili pre našich žiakov špeciálnu triednickú hodinu s premietaním futbalového zápasu medzi Slovenskom a Bieloruskom. Aj keď výsledok nebol pre nás najlepší, naši žiaci poctivo povzbudzovali a spravili si futbalovú noc v škole. Máme však skúsených hráčov, ktorí sú aj napriek prehrám vzormi pre naše futbalové nádeje do budúcnosti. Aj keď prehra prišla v nevhodnom čase, hypermotivovaný súper snáď neznechutí našu futbalovú reprezentáciu a naši malí fanúšikovia a fanúšičky si nočný pobyt v najbližšom čase zopakujú. Futbalová noc v škole boli pridané fotografie.

 • 9. 10. 2015

  Nadácia COOP Jednota podporila v rámci grantového programu "Nech sa nám netúlajú" náš projekt "Cez indície k vedomostiam o našom meste". Žiaci našej školy  9.10.2015 popoludní navštívili najvýznamnejšie pamätihodnosti mesta Levice - hrad, synagógu, chrám sv. Michala, historické námestie a Kalváriu, kde sa dozvedeli pomocou geocachingových skrýš indície o našom meste - jeho histórii, prírodných pomeroch mesta či zaujímavostiach o jednotlivých pamiatkach, kultúre, športe, ako aj o významných osobnostiach mesta Levice. Využili pritom GPS súradnice a hru geocaching. V druhej časti v rámci popoludňajších aktivití v krúžkoch spracujú literárne a výtvarné dojmy z mesta a pripravuje sa výstava prác našich žiakov.  Do galérie Cez indície k vedomostiam o našom meste alebo geocaching boli pridané fotografie.

 • 9. 10. 2015

  Naša škola sa v rámci hodín informatickej výchovy a informatiky zapojí do "týždňa kódu" a pripravila si  v rámci tohto týždňa kurz programovania v prostredí Scratch. 

 • 9. 10. 2015

  Na výstave TITANIC v Bratislave dňa 7.10.2015 sme sa preplavili charizmatickým obdobím začiatku 20. storočia a prežili sme ľudské osudy, veľkú slávu, ale aj smutný osud transatlantickej lode Titanic. Videli sme stovky originálnych exponátov z vraku lode, očaril nás dobový nábytok, porcelán, šperky, kabelky a množstvo osobných vecí pasažierov. Na vlastnej koži sme pocítili chlad ľadovca, ktorý spôsobil nešťastie lode. Do galérie Boli sme na Titanicu boli pridané fotografie.

 • 9. 10. 2015

  Adrián Coloň získal na krajskom kole v cezpoľnom behu 3. miesto. K úspechu gratulujeme. Do galérie V cezpoľnom behu na KK s 3. miestom boli pridané fotografie.

 • 9. 10. 2015

  Do galérie Úspechy v cezpoľnom behu boli pridané fotografie.

 • 9. 10. 2015

  Dňa 30.9.2015 pani vychovávateľky pripravili športovo zábavné popoludnie „Cvičme spolu“ pre deti z oddelení v školskom klube detí. V jednotlivých skupinách vládla dobrá atmosféra. Nesúťažilo sa o najlepší tím, ale hlavnou myšlienkou bolo zabaviť sa a podporiť medzi deťmi tímovú spoluprácu. 

  Do galérie Cvičme spolu v ŠKD boli pridané fotografie.

 • Svetový deň učiteľov

  5. 10. 2015

  Milé kolegyne, milí kolegovia, keďže 5. október je svetovým dňom učiteľov, chceme vám touto cestou poďakovať za prácu, ktorú vykonávate v neraz neľahkých podmienkach. Prajeme vám veľa úspešných žiakov. 

 • 5. 10. 2015

  Učitelia odborných predmetov chémia, fyzika, biológia a technika v piatok 1.10. a pondelok 5.10.2015 predviedli na otvorených hodinách za účasti kontrolnej komisie používanie nových pomôcok, ktoré získala naša škola prostredníctvom projektu "Podpora polytechnickej výchovy na ZŠ" alebo "Dielne 2". Do galérie Realizácia národného projektu "Podpora polytechnickej výchovy na ZŠ" - kontrolný deň boli pridané fotografie.

 • Úspechy v cezpoľnom behu

  Na majstrovstvách okresu v cezpoľnom behu v Kalnej nad Hronom dňa 29.9.2015 sa Adrián Coloň umiestnil na 1. mieste a Jana Mácsaiová na 3. mieste. V celkovom hodnotení škôl sa 2. ZŠ umiestnila na 2. mieste. Ku krásnemu úspechu našich športovcov gratulujeme smiley

 • 25. 9. 2015

  Žiaci 8.B triedy využili ponuku Tekovského múzea v Leviciach a zúčastnili sa interaktívnej prehliadky o živote hraboša poľného v rámci hodín environmentálnej výchovy. Do galérie Interaktívna prehliadka v Tekovskom múzeu - Hraboš poľný boli pridané fotografie.

 • Biela pastelka aj u nás

  25. 9. 2015

  Naši žiaci sa zapojili do verejnej zbierky "Biela pastelka" na podporu nevidiacich a slabozrakých. Ďakujeme našim žiakom za vyzbieranú sumu, ktorá putovala únii nevidiacich. 

 • Ponuka kurzu anglického jazyka pre žiakov

  Milí rodičia, v rámci zlepšenia komunikačných zručností a schopností  žiakov v anglickom jazyku Vám ponúkame možnosť prihlásiť Vaše dieťa na "ANGLICKÝ TÝŽDEŇ" v 2.ZŠ. So žiakmi budú pracovať lektori z anglicky hovoriacich krajín. Bližšie informácie si môžete prezrieť na priloženom odkaze, kde nájdete aj návratku (v prípade záujmu prosíme o vyplnenie návratky obratom ).

 • Komunitná záhrada v Leviciach

  18. 9. 2015

  Organizácia Strom života v rámci výzvy Dizajn verejného miesta podporila projekt našej školy s názvom"Komunitná záhrada v Leviciach". Tento projekt finančne podporilo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci programu Podpora a Strom života. 

 • 18. 9. 2015

  Aktualizovali sme zoznam záujmových útvarov - krúžkov pre školský rok 2015/2016. Zoznam nájdete na linku https://2zs.edupage.org/text14/?

 • Galavečer boxu v Trnave

  Naši žiaci - súrodenci Horváthovci opäť ukázali svoje kvality na galavečere boxu v Trnave, kde sa umiestnili na prekrásnom 1. mieste. Gratulujeme!

   

 • 9. 9. 2015

  Žiaci 5. - 9. ročníka boli dňa 7.9.2015 na účelovom cvičení OZO na vrchu Vápnik, kde si rozšírili svoje vedomosti a schopnosti zo zdravotníckej prípravy, orientácie v teréne, topografie a ochrany prírody. Do galérie Ochrana života a zdravia boli pridané fotografie.

 • 9. 9. 2015

  Počas školských prázdnin sa naši pedagógovia zúčastnili na dvojtýždňových jazykových kurzoch zameraných na využitie metódy CLIL vo vyučovaní a inovatívne metódy v cudzom jazyku. Využili možnosť vzdelávať sa a zlepšiť si svoje jazykové kompetencie s podporou projektu ERASMUS PLUS prostredníctvom organizácie Pilgrims na univerzite v Kente v Canterbury vo Veľkej Británii. Do galérie Projekt ERASMUS PLUS boli pridané fotografie.

 • 8. 9. 2015

  Slovenská boxerská federácia udelila našim boxerským majstrom diplomy za 1. miesto v hmotnosti do 34 kg v kategórii mladších žiakov Samkovi Horváthovi, za 1. miesto v hmotnosti do 40 kg v kategórii mladších žiakov Lackovi Horváthovi a za 2. miesto v hmotnosti do 48 kg v kategórii mladších žiakov Romankovi Horváthovi. Turnaj sa odohral v Malackách dňa 5.9.2015.  GRATULUJEME! Do galérie Z Turnaja mladých nádejí víťazne boli pridané fotografie. smiley

 • 3. 9. 2015

  Aktualizovali sme modul Školský poriadok

 • 3. 9. 2015

  V časopise pre deti STROM, ktorý sa zameriava na problematiku ochrany životného prostredia bol publikovaný článok našich žiakov o urbanizme pod názvom "Kde sa stala chyba?". Článok môžete nájsť na odkaze: http://casopis.stromzivota.sk/mesto/urbanizmus/

 • 2. 9. 2015

  Po nádhernom čase prázdnin a dovoleniek žiaci 2. Základnej školy v Leviciach opäť nastúpili do lavíc a oficiálne sa otvoril nový školský rok 2015/2016.  Do galérie Otvorenie nového školského roka 2015/2016 boli pridané fotografie.

 • INFORMÁCIA O ZAČIATKU ŠK.R. 2015/2016

  Letné prázdniny potrvajú až do 31. augusta 2015. Vyučovanie v školskom roku 2015/2016 sa začne 2. septembra 2015. Dňa 2. septembra 2015 sme v škole do 10:00 h. ŠKD je až od 3. septembra a obedy sú tiež od 3. septembra. Užite si, milí žiaci, zvyšok prázdnin, načerpajte mnoho síl a energie, aby vám vystačili na celý školský rok. wink

 • V novej sekcii na našej webovej stránke si môžete prečítať čo sa o nás napísalo. 

 • 6. 7. 2015

  Každoročne v prvom prázdninovom týždni naša škola organizuje prázdninovú ŠKD. Deti spolu so svojimi vychovávateľkami riešili hádanky, rébusy, hlavolamy v rámci aktivít pod názvom "Nesplniteľná misia". Okrem toho sa venovali dopravnému minimu a zamerali sa aj na otázky ochrany prírody. Samozrejmosťou bola vychádzka do parku, kde navštívili mobilnú knižnicu a strávili popoludnie s dobrou  rozprávkou. Do galérie Letné aktivity v ŠKD boli pridané fotografie.

 • 6. 7. 2015

  Počas prvého prázdninového týždňa sa venoval náš školský špeciálny pedagóg našim žiakom. Do galérie Činnosť školského špeciálneho pedagóga boli pridané fotografie.

 • Projekt "Využitie metódy CLIL vo vzdelávaní na ZŠ“ podporený v programe ERASMUS PLUS

  1. 7. 2015

  Základná škola, Ul. sv. Michala 42 v Leviciach uspela s projektom pod názvom „Využitie metódy CLIL vo vzdelávaní na ZŠ“ v programe ERASMUS PLUS, akcia KA101 – Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania. Hlavným cieľom projektu je využívanie metódy CLIL (Content and Language Integrated Learning) – integrovaného vyučovania cudzieho jazyka v odborných predmetoch. Učitelia absolvujú počas dvojročného trvania projektu na Univerzite v Kente v Canterbury v Anglicku školenia zamerané na implementáciu anglického jazyka do prírodovedných ako aj spoločenskovedných predmetov. Metóda CLIL je v súčasnosti v rámci krajín Európskej únie veľmi populárna a dosahuje výborné výsledky pri vyučovaní cudzích jazykov v odborných predmetoch. Žiaci sa nenásilnou formou učia slovnú zásobu vo vybraných predmetoch a tak rozširujú svoje jazykové portfólio. Základná škola tak presne určila svoje smerovanie nielen v oblasti výučby cudzích jazykov, ale aj rozšíreného vzdelávania v oblasti prírodných vied formou environmentálnej výchovy, praktík z prírodných vied a športových príprav zameraných na futbal.

 • 30. 6. 2015

  V školskom roku 2014/2015 zazvonilo na hodinu poslednýkrát. Slávnostne sme ukončili školský rok, ktorý sme vyhodnotili, udelili pochvaly a vyzdvihli aktivity a úspechy, ktoré našu školu posúvajú ďalej len vďaka usilovnosti a odhodlaniu našich žiakov a ich učiteľov. Milí žiaci, prajeme vám pekné prázdniny plné zážitkov. Vidíme sa 2. septembra 2015. Do galérie Slávnostné ukončenie školského roka 2014/2015 boli pridané fotografie.

 • 29. 6. 2015

  29. 6. 2015 sa konala rozlúčka našich deviatakov. Jedna etapa v ich životoch sa končí a vstupujú do druhej - tej stredoškolskej. Prajeme vám veľa šťastia. Do galérie Rozlúčka našich deviatakov boli pridané fotografie.

 • 28. 6. 2015

  Žiaci 1. a 2. ročníka sa v rámci projektu Dobrý nápad 2015 rozhodli vyzbierať hračky, s ktorými sa deti už doma nehrajú a darovali ich nosovo-krčnému oddeleniu v Levickej nemocnici. Okrem zbierky hračiek maľovali aj obrazy na plátna, ktorými oživili interiér spomínaného oddelenia. Do galérie Detský čin roka v našej škole s projektom Dobrý nápad 2015 boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Ulica sv. Michala 42, 93401 Levice
 • sekretariát: 036/6312515
  školská jedáleň: 036/6336630

Fotogaléria

PARTNERI