• Máme nadštandardné priestorové a technicky moderné vybavenie
   • Využívame moderné interaktívne formy vyučovania v počítačových učebniach s 3D tlačou, v multimediálnych učebniach,
    v tabletovej učebni, v dielni a v prírodovednom laboratóriu
   • Staráme sa o prípravu žiakov na ich budúce povolanie s dôrazom na ich nadanie a rozvoj ich talentu
   • Ponúkame športovú prípravu žiakov zameranú na futbal a volejbal, ale podporujeme aj individuálnu tréningovú činnosť
   • Zabezpečujeme sústredenia, zamerané na kondičnú prípravu žiakov športových tried pod odborným vedením kvalifikovaných trénerov v spolupráci s FK Slovan Levice a VK Palas Levice
   • Organizujeme futbalové turnaje aj na medzinárodnej úrovni
   • Motivujeme deti a ich rodičov prostredníctvom rodinného projektu "Baby futbal a Baby volejbal“ k športovej aktivite a učíme ich zodpovednosti a tolerancii nielen voči sebe, ale aj ku kolektívu
   • Rozvíjame logické myslenie žiakov prostredníctvom jednoduchých programovacích jazykov, učíme ich programovať a informaticky myslieť
   • Realizujeme kvalifikovanú výučbu a komunikáciu v cudzom jazyku už od 1. ročníka
   • Implementujeme inovatívne metódy do výchovno-vzdelávacieho procesu a zatraktívňujeme vyučovanie metódou CLIL
   • Rešpektujeme návrhy Žiackej školskej rady a hľadáme spoločné riešenie aktuálnych problémov žiakov
   • Sme príkladom dobrej praxe formou cvičnej školy pre študentov SOŠ pedagogickej v Leviciach
   • Udržiavame ľudové tradície a vraciame sa k starým remeslám organizovaním tvorivých dielní
   • Usporadúvame letné tábory a turistické vychádzky do prírody v rámci školského klubu detí
   • Spolupracujeme s okolitými materskými školami a pozývame ich na Dni otvorených dverí s budúcimi prvákmi, ktorých po príchode do ZŠ každoročne pasujeme a slávnostne ich tak privítame v našom kolektíve
   • Obnovujeme zeleň, sme environmentálni, myslíme globálne a konáme lokálne
   • Ďakujeme za Vašu dôveru!
     • Regionálne kolo IQ olympiády

      Boris Stano (VII.B) sa dňa 6.mája.2021 zapojil do regionálneho kola IQ olympiády. Vo výsledkoch regiónu západ - Nitriansky, Bratislavský a Trnavský kraj sa umiestnil na 21. mieste. Aj napriek tomu, že do celoslovenského kola postupuje len 20 súťažiacich, výsledok je pre neho a pre školu veľkým úspechom. Gratulujeme!

     • Hviezdoslavov Kubín 2021

      Dňa 19.apríla 2021 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. V týždni od 3. mája 2021 sa realizovali nahrávky žiakov na obvodné kolo. Gratulujeme víťazom - Nele Appelt (II.A), Bibiáne Kazlovovej (II.C) a Eme Havranovej (VI.A). V obvodnom kole im želáme veľa úspechov!

     • Školenia DofE pokračujú prezenčne

      Účastníci programu DofE, Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgh, sa po dlhom období dištančného vyučovania stretli osobne, aby si vymenili skúsenosti s prípravou na dobrodružnú expedíciu. Absolvovali online školenia na rôzne témy, napr. Porozumenie dobrodružnej expedícii, Dopad expedície na prostredie, Pozorovacie zručnosti a schopnosť ich zaznamenávania. K nim pribudlo aj reálne precvičenie poskytovania prvej pomoci a postupov v núdzových situáciách. Pod vedením pani učiteľky Mgr. Jany Virágovej sa žiaci dozvedeli, ako poskytnúť prvú pomoc, zavolať záchranku a ako sa zachovať v zdravie ohrozujúcich situáciách počas plánovanej dobrodružnej expedície.

     • O včelárstve na prvouke

      Rodičia Jarka Macáka z II.A sa venujú včelárstvu. S ich pomocou nám Jarko pripravil nielen perfektnú prezentáciu a video z ich vlastného úľa, ale doniesol na vyučovaciu hodinu aj ukážky včelieho vosku, propolisu, peľových zrniečok, naplnených i prázdnych plástov, rámiky a mnoho ďalších zaujímavých vecí, ktoré súvisia so životom tak vzácneho úžitkového hmyzu, ako sú včielky. Svoje vedomosti a začiatočnícke skúsenosti so včelárstvom odprezentoval Jarko v ochrannom odeve a pripravil spolužiakom aj malú ochutnávku včelích produktov. Jarkovi i jeho rodičom ďakujeme za spestrenie jedinečnej a zábavnej prvouky.

     • Testovanie KOMPARO v 8. ročníku

      Dňa 29.4.2021 sa žiaci 8. ročníka zapojili do testovania KOMPARO, v ktorom si preverili vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky, všeobecných študijných predpokladov, fyziky a dejepisu. Komparo je dobrou a objektívnou spätnou väzbou, na základe ktorej zisťujeme, ako na tom sú naši ôsmaci s vedomosťami po dištančnom vzdelávaní. Porovnanie získame nielen v rámci školy v ročníku, ale hlavne v rámci regiónu a Slovenska.

     • 1. a 2. miesto v OK BiO v kategórii D

      Dňa 20. 4. 2021 sa David Dojčák (VII.B) a Alica Tóthová (VII.A) zúčastnili online na okresnom kole biologickej olympiády v kategórii D v teoreticko-praktickej časti. David získal 1. miesto. Jeho výsledky boli najlepšie spomedzi súťažiacich všetkých okresov v Nitrianskom kraji a Alicka získala 2.miesto. Srdečne blahoželáme.
      Škoda len, že v tejto kategórii sa už ďalej nepostupuje do krajského kola...

  • Partneri

   • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
   • Mesto Levice
   • Nitriansky samosprávny kraj
   • Štátny pedagogický ústav
   • Projekt Comenius
   • Projekt Comenius
   • Nadácia ORANGE
   • Nadácia Volkswagen Slovakia
   • Detský fond Leaf
   • Nadácia pre deti Slovenska
   • Erasmus+
   • Erasmus+
   • SAAIC
   • Iuventa
   • Strom života
   • Strom života
   • Projekt Envimobile
   • Nadácia COOP Jednota
   • Bonavia
   • Nadácia GRANVIA
   • Nadácia Allianz
   • Projekt Zelená škola
   • Camfil s.r.o.
   • Iniciatíva dm {spoločne}
   • Projekt Recyklohry
   • Projekt EkoAlarm
   • Projekt EkoAlarm
   • Projekt Zdravý chrbátik
   • Ľudia ľuďom
   • Efektívnejšie štúdium
   • Efektívnejšie štúdium
   • Zvýšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu
   • Zvýšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu
   • Zvýšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu
   • Detský fond Cloetta
   • Nitrianska komunitná nadácia
   • Projekt Strecha pre Váš nápad
   • Raiffeisen banka
   • Projekt Gesto pre mesto
   • Nadácia Pontis
   • Slovenské elektrárne, a. s.
   • Nadácia ZSE
   • Škoda Slovakia, a. s.
   • FK Slovan Levice
   • VK Palas Levice
   • Škola Boxu Levice
   • Karate klub GOJU - RYU Levice
   • Levice online
   • MY - Týždeň na Pohroní
   • Levická televízia
   • EduPage
  • Zvonenia

   Sobota 8. 5. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 6800984
  • Prihlásenie

  • Staňte sa naším fanúšikom na sociálnej sieti