Navigácia

Počet návštev: 3599128

Sobota 23. 6. 2018

Vitajte na webovom sídle 2. ZŠ v Leviciach

NOVINKY

 • Zápis žiakov do 5. ročníka na šk. rok 2018/2019 sa koná

  od 4. apríla 2018 do 30. júna 2018

  v pracovných dňoch od 8,00 do 15,30 hod.

  Na zápis je potrebné doniesť:

  • rodný list dieťaťa,
  • kartičku poistenca,
  • žiadosť zákonného zástupcu,
  • preukaz totožnosti zákonného zástupcu.

  Je možné dohodnúť si termín zápisu telefonicky na tel.č. 036/6312515 (sekretariát školy).

 • Dnes nám počasie nevyšlo podľa našich predstáv, ale to nezabránilo bezproblémovému priebehu Plážových hier 2018. Gratulujeme nielen našim dvom tímom ("A","B"), ktoré sa umiestnili na 2. a 6. mieste, ale aj tohtoročnému víťazovi - ZŠ, Školská, Levice. Do galérie Plážové hry 2018 boli pridané fotografie.

 • Základná škola, Ul. sv. Michala 42, 934 01 Levice

  voľné pracovné miesto - učiteľ pre primárne vzdelávanie s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka pre primárne vzdelávanie

  • názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Ul. sv. Michala 42, 934 01 Levice
  • príslušná kategória a podkategória pedagogických zamestnancov alebo príslušná kategória odborných zamestnancov: učiteľ pre primárne vzdelávanie s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka pre primárne vzdelávanie
  • kvalifikačné predpoklady
 • Základná škola, Ul. sv. Michala 42, 934 01 Levice

  voľné pracovné miesto - učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, aprobácia: telesná výchova- technika

  • názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Ul. sv. Michala 42, 934 01 Levice
  • príslušná kategória a podkategória pedagogických zamestnancov alebo príslušná kategória odborných zamestnancov:učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie
  • kvalifikačné predpoklady:- ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, odborná a pedagogická spôsobilosť- absolv
 • Miriam Podušková (7.B) sa v dňoch 13. a 14.júna 2018 zúčastnila celoslovenského kola BiO kat. E v odbore zoológia, ktoré sa tento rok konalo pod záštitou dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Olympiáda bola nesmierne náročná – pozostávala zo 4 blokov = písomná časť – test; písomná časť – určovanie prírodnín (13.6.); ústna časť a praktická časť (14.6.). Nakoľko súťaž bola značne psychicky vyčerpávajúca, na relax bola zrealizovaná prehliadka prírodovednej expozície Východoslovenského múzea a taktiež terénna exkurzia do Herlian (Herliansky gejzír). Mirka si svoje vedomosti porovnávala v konkurencii najlepších zoológov (víťazov krajských kôl) a umiestnila sa na 4.mieste. Srdečne jej blahoželáme a sme na ňu hrdí! Do galérie Celoštátne kolo biologickej olympiády boli pridané fotografie.

 • Rodinné dopoludnie s názvom Baby futbal a Baby volejbal pod gestorstvom 2.ZŠ, FK Slovan Levice a VK Palas Levice sa stretlo s výrazne pozitívnymi ohlasmi. Turnaje sa konali dňa 16.6.2018 na futbalovom štadióne.

  Zdroj: Leviceonline.sk

 • sa uskutočnili v Nových Zámkoch dňa 7.6.2018. Okresný úrad Nitra odbor školstva udelil diplom Janke Mácsaiovej za 3. miesto v disciplíne: beh na 800 m, výkon:2:38,49, kategória: žiačky. GRATULUJEME!

 • Počas víkendu 16.-17. 6. 2018 sa v Giraltovciach uskutočnili Majstrovstvá SR žiakov. Samuel Horváth vo váhe 48kg v sobotnom aj nedeľnom zápase zvíťazil suverénne 5:0 na body.Tretí a štvrtý najcennejší kov v žiackej kategórii pridal aj Roman Horváth (59kg). Rovnako dve jednoznačné výhry v ceste sa zlatom vybojoval Ladislav Horváth v kategórii 60kg. Bilancia Školy Boxu Levice Základná Škola Levice: 5x ZLATO a 1x STRIEBRO; majstri SR, reprezentanti SR, zaradení v Stredisku vrcholového sportu pri SKP Bratislava - Lacko Horváth,Samko Horváth a Romanko Horváth; zverenec ŠB Levice a čerstvý majster SR Janko Gubáni; z dievčat máme prvú Majsterku SR v mladšom doraste - Annu Hudecovú s ocenením Najlepšia boxerka MSR; vicemajsterka SR Nikola Ižová (ktorej unikol iba o vlasok titul Majsterky SR). GRATULUJEME!!!

 • Vyučovacie hodiny geografie prebiehajú aj priamo v teréne. Tentokrát sme sa vybrali na Levickú kalváriu, kde sme si vyskúšali vyhľadávanie skrýš a pokladov ("kešiek") v rámci celosvetovej iniciatívy Geocaching. Podarilo sa nám nájsť prvú "kešku" a motivovali sme žiakov, aby trávili svoj voľný čas v prírode. Do galérie Vyučovacia hodina geografie na Kalvárii - GEOCACHING boli pridané fotografie.

 • Ďakujeme Vám za aktívne využívanie systému e-Test počas e-testovania MÁJ 2018. Oceňujeme, že Vaša škola využíva školské e-testy na overovanie vedomostí svojich žiakov a zaraďuje sa tým medzi progresívne školy. O májové e-testy prejavili školy veľký záujem. Celkom sa do tohto testovania zapojilo 335 škôl a otestovalo sa 16 619 žiakov základných a stredných škôl, niektorí aj vo viacerých testoch. Celkom sa v období od 2. do 31. mája 2018 v systéme e-Test zrealizovalo vyše 25 tisíc testov.

 • Od 8. do 10. 6. 2018 sa Radován Kósa (3.A) z kategórie A a Filip Štutika (9.B) a Patrik Šabík (7.B) zúčastnili medzinárodného finále v programovaní Baltie 2018. Okrem medzinárodných výsledkov si upevňovali aj postavenie v slovenskom rebríčku. Radko sa stal finalistom medzinárodného kola, umiestnil sa na 15. mieste v medzinárodnom kole a 3. mieste na Slovensku, Patrik skončil na 24. mieste v medzinárodnom hodnotení a na 4. mieste na Slovensku, Filip sa prepracoval na 6. miesto v SR a 28. miesto v medzinárodnom rebríčku. Chlapci okrem súťaže navštívili aj nadnárodnú IT firmu Akamai, kde bolo vyhodnotenie súťaže a absolvovali prehliadku historického centra Krakowa. Gratulujeme im k fantastickým výsledkom. Teší nás, že naša škola sa aj vďaka nim prebojovala medzi najúspešnejšie školy v programovaní! Do galérie Úspešná reprezentácia na finále Baltie 2018 - 3. miesto v SR, 4. miesto v SR a 6. miesto v SR, v medzinárodnom kole 15., 24. a 26. miesto ===> GRATULUJEME!!! boli pridané fotografie.

 • Šermiarsko-divadelná skupina yo Zvolena ponúkla našim žiakom štylizovanú hodinu dejepisu so zameraním na slovenské dejiny. V predstavení ich previedla významnými obdobiami slovenských dejín (Slovania, Turecké nájazdy, stavovské povstania, Jánošík, Štúr). Žiaci mali možnosť vidieť dobové kostýmy, historické zbrane i šermiarske súboje v humorných divadelných scénkach, zážitkovou formou sa dozvedeli historické fakty a sympatickí herci ich interaktívne zapájali do programu. Do galérie Historický šerm boli pridané fotografie.

 • Primátor mesta Levice a Margita Ilona spol. s r.o. udelili dňa 7. júna 2018 v Leviciach našej škole DIPLOM za 3. miesto v 1. kategórii a DIPLOM za 3. miesto v 2. kategórii štafetového behu "O putovný pohár primátora mesta" (21. ročník). GRATULUJEME :)

 • Druhý ročník bol na exkurzii v Dvoroch nad Žitavou pri Nových Zámkoch. Deti nielen videli čerešňové sady v Emilových sadoch, ale aj ochutnali prvú úrodu čerešní. Do galérie Exkurzia - 2. ročník - Emilove sady - Dvory nad Žitavou - Environmental trips - aktivita projektu Erasmus + boli pridané fotografie.

 • Len bod nás delil od prvenstva. Jednoducho, milí naši žiaci, ste pre nás najlepší :D

 • Dna 28.5. sme sa stretli už druhýkrát na besede so spisovateľkou Evou Szilvovou, Deťom sa prihovárala svojou básnickou tvorbou. Do galérie Beseda so spisovateľkou - aktivita projektu Cloetta boli pridané fotografie.

 • Počas ŠKD sme navštívili filmové predstavenie v kine Junior. Do galérie ŠKD v kine Junior boli pridané fotografie.

 • Nie je nič krajšie, ako vrátiť sa späť s najcennejším kovom. Žiaci 4.A B.Stano, B.Fabianová, K.Kostendová, N.Santusová a L.Šabík sa v Ok Bio kat.F umiestnili na 1.mieste. GRATULUJEME! Do galérie 1. miesto v OK Biologickej olympiády - kat. F boli pridané fotografie.

 • Dňa 23.mája sa predstavili naše mladšie žiačky krajskom kole v turnaji Školský pohár SFZ v Zlatých Moravciach, kde obsadili pekné 5.miesto. Bola to ich prvá účasť na krajskom kole. Dievčatám gratulujeme.

 • Žltý deň znamenal pre nás poznávanie slnečnej sústavy, planét pomocou encyklopédií a internetových zaujímavostí. Vyrábali sme aj žlté narcisy. Do galérie Žltý deň - aktivita projektu Cloetta boli pridané fotografie.

 • Streda bola červená. Nielen naše výrobky boli načerveno sfarbené, ale aj naše tričká dolaďovali prácu tohto dňa v ŠKD. Červený deň bol zameraný na spoznávanie prírodných živlov...sopka, povodeň, oheň, ... Rozprávali sme sa aj o Červene čiapočke, známej rozprávkovej postave. Pracovali sme s textom z projektových kníh. Podporene z projektu Cloetta. Do galérie Zelený deň ŠKD - aktivita projektu Cloetta boli pridané fotografie.Do galérie Červený deň v ŠKD - aktivita projektu Cloetta boli pridané fotografie.

 • Ochrana prírody, lesa, rastlín, zelených živočíchov. Vyrobli sme origamy - žabky. Do galérie Zelený deň ŠKD - aktivita projektu Cloetta boli pridané fotografie.

 • Pondelok je modrý deň. Čo všetko môže byť modré? (projekt Cloetta) Do galérie Modrý deň v ŠKD - aktivita projektu Cloetta boli pridané fotografie.

 • V dňoch 21.5. - 25.5.2018 bude v niektorých oddeleniach ŠKD prebiehať "Farebný EKO týždeň". Počas tohto týždňa budeme intenzívnejšie pracovať s encyklopédiami, s knihami z projektu "Vstúp do sveta fantázie" (podpora Nadácie pre deti Slovenska z Detského fondu Cloetta) a zapojíme sa do vedomostných súťaží a kvízov. Našim aktivitám prispôsobíme aj farebnosť oblečenia. Podnelok bude modrý, utorok zelený, streda červená, štvrtok žltý a piatok biely :D

 • Gratulujeme k 2. miestu na MK v Malom futbale mladších žiakov ZŠ v Školskom pohári SFZ, ktoré získali dňa 21.5.2018 v Leviciach.

 • Dňa 18.5.2018 sa víťazi školského kola Richard Mlynárik, Filip Rezák a Filip Štutika zúčastnili súťaže v tvorení slov v ANJ - Wordsnap v jazykovej škole Prima. Skončili na peknon 6. mieste. Gratulujeme. Do galérie Word snap boli pridané fotografie.

 • V dňoch 14.- 18.mája sa v našej škole uskutočnila zbierka Unicef " Týždeň modrého gombíka". Vďaka Vašim príspevkom sa nám podarilo vyzbierať sumu 109,60 eur. Výnos bude použitý v krajinách, v ktorých prebiehajú humanitárne a potravinové krízy, na rozvoj ochrany ľudských práv a rozvoj humanitárnej spolupráce. Ďakujeme. Do galérie Modrý gombík boli pridané fotografie.

 • ENGLISH STAR - medzinárodná súťaž v anglickom jazyku sa uskutočnila 17.5. Súťaže sa zúčastnilo 23 žiakov. Hlavným poslaním súťaže je propagovať a popularizovať anglický jazyk, ale aj umožniť žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s deťmi z iných i zahraničných škôl. Do galérie English Star boli pridané fotografie.

 • K uskutočneniu tejto aktivity len stručne a výstižne: krásne počasie, príjemná atmosféra, vysoká účasť rodičov, ktoých pomoc pri opekaní špekáčikov bola neoceniteľná... Do galérie Majáles - aktivita ŠKD boli pridané fotografie.

 • V Centre voľného času sme besedovali s tetou knihovníčkou z Tekovskej knižnice v Leviciach. Beseda bola pre deti pútavá. Zapájali sa do hier, hádali rôzne slovné rébusy. Skladali puzzle obrázky známych slovenských rozprávok. Odmenou pre deti bolo nielen príjemne strávené popoludnie, ale hlavne hniha spisovateľky Gabriely Futovej. Ďakujeme. Do galérie Beseda s knihovníčkou Tekovskej knižnice - aktivita ŠKD boli pridané fotografie.

 • Sú stovky kvapiek rosy, stovky včiel vo fialovej ďateline, stovky motýľov na trávniku… ale mama... iba tá jediná. Naši prváci pripravili krásny program ku Dňu matiek, aby sa poďakovali za ich lásku piesňami, básňami, rozprávkami, kvietkami a symbolickými darčekmi na záver programu.

 • Na Majstrovstvách okresu v atletike pre ZŠ sa v hode kriketovou loptičkou chlapcov umiestnil Nicolas Ďuriš na 3. mieste, družstvo dievčat na 2. mieste a Jana Mácsaiová v behu na 800 metrov dievčat na 1. mieste s postupom na krajské kolo. Gratulujeme!

 • Futbalistky našej školy zabojovali dňa 15.5.2018 na Majstrovstvách okresu v Malom futbale FUTBAL CUP ZŠ - žiačky. Tento raz ukončili svoje víťazstvá na prahu postupu a skončili na 2. mieste, za ktoré získali krásny pohár a diplom. Reprezentovali so cťou v daždivom počasí a predviedli vynikajúce výkony. K tomu im patrí veľká pochvala. GRATULUJEME!

 • Folklóru patrí budúcnosť, začína byť populárny a na ľudové tradície a ľudové kroje sme právom pyšní. Zapájame sa do rôznych súťaží na ľudovú nôtu. Tešíme sa z každého, aj malého úspechu. Držte sa, folkloristi! Do galérie Naši žiaci na speváckych súťažiach - Slávik Slovenska, Čepček a Perlová parta boli pridané fotografie.

 • Gratulujeme Patrikovi Šabíkovi zo 7.B triedy za 2. miesto v KK biologickej olympiády, kat. E - botanika a Mirke Poduškovej zo 7.B triedy za 1. miesto v krajskom kole biologickej omypiády, kat. E - zoologia. Mirka postupuje na celoslovenské kolo! Do galérie Postup na celoslovenské kolo v biologickej olympiáde boli pridané fotografie.

 • Počas víkendu 5. – 6. 5. 2018 sa v Bratislave uskutočnilo 3.kolo Medzinárodnej ligy boxu s rekordnou účasťou 165 boxerov zo 4 krajín. V kategórii chlapcov medzi žiakmi už tradične prvenstvo vybojovali bratia Samuel Horváth a Roman Horváth. Počas oboch dní predviedli výborné výkony proti zahraničným súperom a svojimi dlhodobými výkonmi si vybojovali nomináciu na ME žiakov do bulharskej Albeny, kde odchádzajú už 20.mája. V mladšom doraste sa ukazujú ďalšie talenty, ktoré už začínajú zbierať skúsenosti aj v reprezentácii. Medzi tieto výrazné talenty patrí aj Ladislav Horváth, ktorý svojím výkonom potvrdil a ukázal výkonnostný progres a vybojoval nad zahraničnými súpermi 1. miesto. Nikola Ižová obsadila 2.miesto, Anna Hudecová napokon obsadila tiež 2.miesto.

 • Najdôležitejšou zastávkou vlastivednej exkurzie žiakov 3. ročníka bola obec Brhlovce, ktorá je známa svojimi skalnými obydliami. vykresaným do ľahko spracovateľného tufu a tufitu v miestnej časti, ktorá bola v roku 1983 vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. Tvorí ju celá ulica s obytnými a hospodárskymi priestormi v skale spolu s dvoma ľudovými domami v obci, ktoré ležia mimo pamiatkovej rezervácie. Ďalšou zástávkou náučnej exkurzie bola mlynská usadlosť bývalého mlynára Pavla Turčana – leží pri potoku Sikenica, asi 1 km od horného (severného) konca dediny Bohunice. Tento typ vodného mlyna má koleso na vrchný pohon. Žiakov zaujala obytná časť, ktorú tvorí kuchyňa, komora a izba s dobovým nábytkom a inventárom. Do galérie Exkurzia - 3. ročník - Kamenné obydlia Brhlovce - Vodný mlyn Bohunice - Environmental trips - aktivita projektu Erasmus + boli pridané fotografie.

 • V rámci rozvoja čitateľskej gramotnosti absolvovali žiaci II. stupňa hodiny hlasného čítania, na ktorých každý žiak čítal úryvok z knihy svojim spolužiakom. Čítali sa knihy rôznych žánrov od povestí, cez grécke báje, sci - fi literatúru až po slovenský román Červené víno. Žiakom sa aktivita veľmi páčila. Do galérie Hodiny hlasného čítania na II. stupni - aktivita k čitateľskej gramotnosti boli pridané fotografie.

 • Žiaci vyčistili okolie Kalvárie aj cestu k nej. Nechýbali im pracovné ochranné pomôcky a vrecia na separovaný odpad. Najviac sa nazbieralo plastových fliaš. Levičania znečistili okolie Kalvárie papierom, sklom a iným odpadom z domácností. Vďaka spolupráci s OZ Patrimonium servandi a aktívnemu prístupu našej školy k environmentálnej problematike je povedomie našich žiakov v tejto oblasti na veľmi dobrej úrovni. Pripomenuli sme si tak Deň Zeme. Naši žiaci získavajú takýmito aktivitami vnímavý vzťah k nášmu spoločnému bohatstvu, k prírode okolo nás, ale aj estetickému prostrediu mesta Levice. Do galérie Upratovanie Kalvárie - aktivita projektu Erasmus + boli pridané fotografie.

 • Futbalistky našej školy zabojovali na Majstrovstvách okresu. Začali tlakom a proti obetavo brániacim súperkám sa dostali do mnohých šancí a vytúženého vedenia. Viac aktivity bolo na našich kopačkách. Bezpečne premieňali strely, mieriace na bránku súpera, a tak domáce hráčky zaknihovali svoje víťazstvo a vykresali postup na Majstrovstvá kraja. GRATULUJEME! Do galérie 1. miesto v MO vo futbale - Školský pohar SFZ žiačky - postup na krajské kolo boli pridané fotografie.

 • Príznaky srdcového zlyhávania sa objavujú nenápadne a mnohí ľudia si ich tak nevšimnú. Na potrebu prevencie ochorenia upozorňuje aktuálny Medzinárodný týždeň srdcového zlyhávania, pri príležitosti ktorého sa na Slovensku koná kampaň Červené ponožky. Aj my sme sa zapojili do tejto kampane, ktorá má predovšetkým edukatívny charakter. Obuli sme si červené ponožky, v ktorých sme sa ofotili (hashtag #cerveneponozky) .Do galérie Aktivita ŽŠR "Červené ponožky" boli pridané fotografie.

 • Mladá generácia sa chce dozvedieť viac o včelách a rozprávanie skutočného včelára zážitkovou formou zvyšuje ich záujem o prácu so včelami. Názornými ukážkami si žiaci môžu upevňovať aj svoje ekologické smerovanie. Už teraz vedia, že včely sú fascinujúce živočíchy, ktoré dokážu ignorovať starnutie, majú svoje emócie alebo vždy vedia, kde je slnko. Do galérie O včelároch v 4.A - aktivita projektu Erasmus + boli pridané fotografie.

 • Boris Kazlov a Laura Cícerová (obaja z III.B) absolvovali úspešne tradičnú Levickú májovú „5“. Borisko sa umiestnil na 1. mieste, Laurika na 3. mieste. Gratulujeme! Do galérie Zastúpenie na Levickej májovej "5" boli pridané fotografie.

 • Natália Lacková z V.A triedy je úspešnou plavkyňou. V dňoch 4.- 6. 5. 2018 sa zúčastnila na medzinárodnej súťaži ORCA CUP v Bratislave, kde získala 4x striebro (50 m a 100 m kraul, 50 m a 100 m motýlik) a 4x bronz (200 m polohové preteky, 50 m prsia, 50 m a 100 m znak). Je všestrannou plavkyňou a o jej úspechoch budeme ešte mnoho počuť. Gratulujeme! Do galérie Natália v plávaní opäť na stupňoch víťazov boli pridané fotografie.

 • Na dejepisno-geografickej exkurzii získali žiaci informácie o Hrade Červený kameň z 13. storočia, ktorý bol prebudovaný na reprezentačné šľachtické sídlo s bohatou štukovou a freskovou výzdobou interiérov. Žiaci si prezreli rôzne expozície: nábytok a zbrane, priestory historickej knižnice, hradnej lekárne a rytierskej sály, hradnú obrazáreň s unikátnymi umelecko-historickými dielami slovenskej a európskej proveniencie. V Jaskyni Driny prebehlo zážitkové učenie s rôznymi aktivitami. Do galérie Exkurzia - 6. ročník - Hrad Červený Kameň a Jaskyňa Driny - Environmental trips - aktivita projektu Erasmus + boli pridané fotografie.

 • Deti z ŠKD boli popoludní dňa 27.4. na poľovníckej výstave, na ktorej si prezreli výstavu trofejí a vyskúšali si virtuálnu streľbu na divú zver. Do galérie ŠKD na výstave poľovníkov boli pridané fotografie.

 • Odvážni žiaci našej školy sa odhodlali zdolávať nástrahy horolezeckej steny, za ktorou cestovali až do Banskej Bystrice. Do galérie Horolezci v Banskej Bystrici boli pridané fotografie.

 • V rámci preventívno-výchovnej činnosti mali žiaci našej školy dňa 2. 5. 2018 možnosť stretnúť sa a diskutovať s klientmi neziskovej organizácie PAHOROK z Bohuníc, ktorá poskytuje všeobecno-prospešné služby v oblasti drogovej závislosti a prevádzkuje resocializačné zariadenia poskytujúce sociálnu pomoc, resocializačnú ochranu občanom, ktorí sa stali drogovo závislí. Žiaci 9. ročníka si mohli vypočuť osobné výpovede a príbehy ľudí, ktorí sa na svojej životnej ceste stretli s drogovou závislosťou, bojovali s ňou a teraz sa pokúšajú o návrat do bežného života. Dostali tak ďalšiu možnosť získať nový pohľad na dané sociálno-patologické javy, ktoré v súčasnej dobe stále viac trápia našu spoločnosť. Veríme, že táto skúsenosť bola pre žiakov v mnohom poučná a umožnila im na chvíľu pozerať sa na tento problém očami tých, ktorí ho na vlastnej koži prežívali a snažia sa ho i riešiť.

 • Malí nocľažníci sa do školy vrátili o 18:00 hod. s netradičnou školskou výbavou. Doniesli si so sebou spacáky a karimatky. V triedach ich nečakali lavice a pani učiteľky, ale triedy sa stali najskôr herňami a potom "oddychovňami", v ktorých si pospali po aktivitách s pani vychovávateľkami v školskom areáli. Ako odmena im dobre "padla" riadna porcia pizze, ktorá chutila dvojnásobne. Noc v škole bola plná prekvapení, zábavy, hier a zážitkov, uvoľnenej atmosféry, súťaží, dobrodružstiev, nezabudnuteľných zážitkov a priateľstiev. Do galérie Noc v škole - aktivita ŠKD, aktivita projektu Erasmus + boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Ulica sv. Michala 42, 93401 Levice
 • sekretariát: 036/6312515
  školská jedáleň: 036/6336630

Fotogaléria

PARTNERI