• Realizujeme športovú prípravu chlapcov a dievčat
   • Športové triedy zamerané na futbal
   • Zvyšujeme kvalitu vzdelávania
   • Zapojenie do E-testovania (NÚCEM)
   • Realizujeme športovú prípravu chlapcov a dievčat
   • Športové triedy zamerané na volejbal
   • Čítame s porozumením

   • Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti
   • Obnovujeme zeleň
   • Implementácia environmentálnej výchovy do ŠkVP
   • Venujeme sa talentovaným žiakom
   • Úspešnosť v biologickej olympiáde – Miriam Podušková, 1. miesto v Levickom okrese, 1. miesto v Nitrianskom kraji a 4. miesto na Slovensku
   • Učíme programovať a informaticky myslieť
   • Angažovanie sa v súťažiach a v IT iniciatívach iBobor, Hour of Code, Codeweek, , Creative Baltie, Scratch cup, Imagine Logo Cup a Baltie
   • Efektívnejšie študujeme
   • Rovnaké podmienky pre kvalitné vzdelávanie a zlepšenie výsledkov žiakov
   • Vytvárame edukačné programy
   • Naprogramovanie kalkulačky na prevod matematických a fyzikálnych veličín – Filip Štutika, Noemi Sasaiová, Patrik Šabík (2. miesto v SR, 5. miesto v EÚ) v Creative Baltie 2017
   • Koordinujeme medzinárodný projekt „Think globally, Act locally!“
   • Projekt Erasmus+ zameraný na trvale udržateľný rozvoj, environmentálnu výchovu a rozvíjanie jazykových zručností v cudzom jazyku
   • Podporujeme spoluprácu rodiny a školy
   • BABYFUTBAL & BABYVOLEJBAL – motivácia pre športové aktivity od predškolského veku
   • Interaktívne vyučujeme
   • Modernizácia vzdelávacieho procesu s využitím tabletov, interaktívnych tabúľ a aktivizujúcich metód
   • Každoročne pasujeme prvákov
   • Vítanie nových spolužiakov v kolektíve žiakov základnej školy
   • Udržiavame vianočné tradície
   • Rozdávanie mikulášskych prekvapení v triedach
   • Vstupujeme do sveta fantázie
   • Realizácia projektu podporeného z Detského fondu Cloetta zameraného na rozvoj čitateľskej gramotnosti
   • Zabávame sa na karnevale
   • Usporadúvanie zábavy počas fašiangového obdobia
   • Rešpektujeme návrhy Žiackej školskej rady
   • Hľadanie spoločných riešení aktuálnych problémov žiakov
   • Pripomíname si významné environmentálne dni
   • Objavné vyučovanie orientované na žiaka, špeciálne zamerané na riešenie problémov
   • Vraciame sa k starým remeslám
   • Tvorivé dielne zamerané na maľovanie kraslíc a vyšívanie pohľadníc
   • Spolupracujeme s okolitými materskými školami
   • Organizácia Dňa otvorených dverí pre budúcich prvákov základnej školy
   • Vysádzame rastliny do špeciálnych drevených kontajnerov

   • Vybudovanie komunitnej záhrady a starostlivosť o ňu
   • Overujeme zrelosť budúcich prvákov
   • Zápis žiakov do 1. ročníka
     • Vianočný pozdrav

      Dňa 21.12.2018 vyučovanie končí na I. stupni o 11:30 hod., na II. stupni o 12:00 hod. Vianočné prázdniny trvajú od 24.12.2018 do 7.1.2019. Vyučovanie začína 8.1.2019 (utorok).

     • Vianočná rozprávka

      V rámci spolupráce so SOŠPg v Leviciach sa žiaci 1. - 4. ročníka dňa 20.12.2018 zúčastnili vianočného predstavenia Vianočná rozprávka.

     • Vianočná akadémia

      Dňa 19.12.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili vianočnej akadémie, ktorú pripravila v spolupráci so ZUŠ Tlmače a so žiakmi našej školy Mgr. Trungelová.

     • Programujeme v Pythone

      Žiaci informatického krúžku začali programovať v programovacom jazyku Python, ktorý sa dnes využíva v spoločnostiach ako Facebook a Google. Mladí programátori využívajú korytnačí modul na vytváranie geometrických útvarov, využívajú cyklus a vedia definovať základné funkcie.

     • Projekt ŠKD - Deti deťom

      Každý rok sa deti našej školy aktívne zapájajú do zbierky pre Spojenú internátnu školu v Leviciach. Predmetom zbierky sú hračky, ktoré deti darujú deťom zo SIŠ ako aj pomôcky, školské potreby, batohy a iné. Z roka na rok sa zbierka rozširuje a deti sa rady zapájajú.

     • Christmas Jumper Day

      Dňa 19.12.2018 Žiacka školská rada úspešne ukončila Christmas Jumper Day. Vyzbieraný finančný výťažok a vecné dary budú odovzdané útulku „Šťastný Domov“ a detskému hospicu „Pod krídlami Dominiky“. Všetkým čo podporili Christmas Jumper Day či už príspevkom alebo inou formou ĎAKUJEME.

     • Chémia podľa Poirota

      Dňa 14.12.2018 sa žiaci 9. ročníka a dvaja ôsmaci zúčastnili tematických cvičení s názvom Chémia v kriminalistike podľa Poirota na SOŠ chemickej v BA. Riešili prípad smrtiacej infúzie, prípad poškodeného ucha a realizovali aj pokusy so suchým ľadom. Autorka: Ing. Dana Lalková

  • Partneri

   • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
   • Mesto Levice
   • Nitriansky samosprávny kraj
   • Štátny pedagogický ústav
   • Projekt Comenius
   • Projekt Comenius
   • Nadácia Volkswagen Slovakia
   • Detský fond Leaf
   • Nadácia pre deti Slovenska
   • Erasmus+
   • Erasmus+
   • SAAIC
   • Iuventa
   • Strom života
   • Strom života
   • Projekt Envimobile
   • Nadácia COOP Jednota
   • Bonavia
   • Nadácia GRANVIA
   • Nadácia Allianz
   • Projekt Zelená škola
   • Camfil s.r.o.
   • Iniciatíva dm {spoločne}
   • Projekt Recyklohry
   • Projekt EkoAlarm
   • Projekt EkoAlarm
   • Projekt Zdravý chrbátik
   • Ľudia ľuďom
   • Efektívnejšie štúdium
   • Efektívnejšie štúdium
   • Detský fond Cloetta
   • Nitrianska komunitná nadácia
   • Projekt Strecha pre Váš nápad
   • Raiffeisen banka
   • Projekt Gesto pre mesto
   • Nadácia Pontis
   • Slovenské elektrárne, a. s.
   • Nadácia ZSE
   • Škoda Slovakia, a. s.
   • FK Slovan Levice
   • VK Palas Levice
   • Škola Boxu Levice
   • Karate klub GOJU - RYU Levice
   • Levice online
   • MY - Týždeň na Pohroní
   • Levická televízia
   • EduPage
  • Zvonenia

   Sobota 19. 1. 2019
  • Fotogaléria

   • Vianočný pozdrav
   • Programujeme v Pythone
   • Vianočná akadémia
   • Návšteva Mestskej polície
   • Zdobenie perníkov v ŠKD
   • Projekt ŠKD - Deti deťom
   • Vianočné číslo Novináčika
   • Vianočná rozprávka
   • Chémia podľa Poirota
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 4002775