• Už čoskoro...
   • Realizujeme športovú prípravu chlapcov a dievčat
   • Športové triedy zamerané na futbal
   • Zvyšujeme kvalitu vzdelávania
   • Zapojenie do E-testovania (NÚCEM)
   • Realizujeme športovú prípravu chlapcov a dievčat
   • Športové triedy zamerané na volejbal
   • Čítame s porozumením

   • Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti
   • Obnovujeme zeleň
   • Implementácia environmentálnej výchovy do ŠkVP
   • Venujeme sa talentovaným žiakom
   • Úspešnosť v biologickej olympiáde – Miriam Podušková, 1. miesto v Levickom okrese, 1. miesto v Nitrianskom kraji a 4. miesto na Slovensku
   • Učíme programovať a informaticky myslieť
   • Angažovanie sa v súťažiach a v IT iniciatívach iBobor, Hour of Code, Codeweek, , Creative Baltie, Scratch cup, Imagine Logo Cup a Baltie
   • Efektívnejšie študujeme
   • Rovnaké podmienky pre kvalitné vzdelávanie a zlepšenie výsledkov žiakov
   • Vytvárame edukačné programy
   • Naprogramovanie kalkulačky na prevod matematických a fyzikálnych veličín – Filip Štutika, Noemi Sasaiová, Patrik Šabík (2. miesto v SR, 5. miesto v EÚ) v Creative Baltie 2017
   • Koordinujeme medzinárodný projekt „Think globally, Act locally!“
   • Projekt Erasmus+ zameraný na trvale udržateľný rozvoj, environmentálnu výchovu a rozvíjanie jazykových zručností v cudzom jazyku
   • Podporujeme spoluprácu rodiny a školy
   • BABYFUTBAL & BABYVOLEJBAL – motivácia pre športové aktivity od predškolského veku
   • Interaktívne vyučujeme
   • Modernizácia vzdelávacieho procesu s využitím tabletov, interaktívnych tabúľ a aktivizujúcich metód
   • Každoročne pasujeme prvákov
   • Vítanie nových spolužiakov v kolektíve žiakov základnej školy
   • Udržiavame vianočné tradície
   • Rozdávanie mikulášskych prekvapení v triedach
   • Vstupujeme do sveta fantázie
   • Realizácia projektu podporeného z Detského fondu Cloetta zameraného na rozvoj čitateľskej gramotnosti
   • Zabávame sa na karnevale
   • Usporadúvanie zábavy počas fašiangového obdobia
   • Rešpektujeme návrhy Žiackej školskej rady
   • Hľadanie spoločných riešení aktuálnych problémov žiakov
   • Pripomíname si významné environmentálne dni
   • Objavné vyučovanie orientované na žiaka, špeciálne zamerané na riešenie problémov
   • Vraciame sa k starým remeslám
   • Tvorivé dielne zamerané na maľovanie kraslíc a vyšívanie pohľadníc
   • Spolupracujeme s okolitými materskými školami
   • Organizácia Dňa otvorených dverí pre budúcich prvákov základnej školy
   • Vysádzame rastliny do špeciálnych drevených kontajnerov

   • Vybudovanie komunitnej záhrady a starostlivosť o ňu
   • Overujeme zrelosť budúcich prvákov
   • Zápis žiakov do 1. ročníka
     • Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

      Slávnostne sme ukončili školský rok 2017/2018. Prajeme vám, milí žiaci, prázdniny plné slnečných dní, po skončení ktorých si poviete: „stálo to za to“, ale „rád sa vraciam do školy ku kamarátom a školským povinnostiam…“ Nebuďte hrdinovia na nesprávnom mieste – ani vo vode, ani na cestách, ani kdekoľvek inde. Užite si prázdniny v zdraví. A nezabudnite, stretneme sa (okrem deviatakov) v pondelok 3. septembra 2018. Vtedy sa začne nový školský rok 2018/2019. Do galérie Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018 boli pridané fotografie.

     • Voľné pracovné miesto - vychovávateľ ŠKD

      Základná škola, Ul. sv. Michala 42, 934 01 Levice

      voľné pracovné miesto - vychovávateľ ŠKD

      • názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Ul. sv. Michala 42, 934 01 Levice
      • príslušná kategória a podkategória pedagogických zamestnancov alebo príslušná kategória odborných zamestnancov: vychováva
     • Rozlúčka - 9. ročník

      Milí deviataci, vedomosti, ktoré ste nadobudli v škole, nech sa vám stanú vo vašom živote veľkým bohatstvom a šťastím. Prajeme vám veľa zdravia, šťastia a študijných úspechov na stredných školách a dúfame, že na našu školu budete spomínať len v tom najlepšom. Do galérie Rozlúčka - 9. ročník boli pridané fotografie.

     • Zlaté levíča

      Symbolickou bodkou za celoročnou snahou žiakov "dvojky" bola nielen knižná odmena a pochvala od riaditeľky školy na konci školského roku, ale aj ocenenie Zlaté levíča, ktoré býva pravidelne udeľované za Mesto Levice primátorom Ing. Štefanom Mišákom. Tí najlepší úspešne reprezentovali školu a dosiahli najvýznamnejšie výsledky na okresných, krajských aj celoslovenských súťažiach. Gratulujeme. Do galérie Zlaté Levíča boli pridané fotografie.

  • Partneri

   • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
   • Mesto Levice
   • Nitriansky samosprávny kraj
   • Štátny pedagogický ústav
   • Projekt Comenius
   • Projekt Comenius
   • Nadácia Volkswagen Slovakia
   • Detský fond Leaf
   • Nadácia pre deti Slovenska
   • Erasmus+
   • Erasmus+
   • SAAIC
   • Iuventa
   • Strom života
   • Strom života
   • Projekt Envimobile
   • Nadácia COOP Jednota
   • Bonavia
   • Nadácia GRANVIA
   • Nadácia Allianz
   • Projekt Zelená škola
   • Camfil s.r.o.
   • Iniciatíva dm {spoločne}
   • Projekt Recyklohry
   • Projekt EkoAlarm
   • Projekt EkoAlarm
   • Projekt Zdravý chrbátik
   • Ľudia ľuďom
   • Efektívnejšie štúdium
   • Efektívnejšie štúdium
   • Detský fond Cloetta
   • Nitrianska komunitná nadácia
   • Projekt Strecha pre Váš nápad
   • Raiffeisen banka
   • Projekt Gesto pre mesto
   • Nadácia Pontis
   • Slovenské elektrárne, a. s.
   • Nadácia ZSE
   • Škoda Slovakia, a. s.
   • FK Slovan Levice
   • VK Palas Levice
   • Škola Boxu Levice
   • Karate klub GOJU - RYU Levice
   • Levice online
   • MY - Týždeň na Pohroní
   • Levická televízia
   • EduPage
  • Zvonenia

   Sobota 18. 8. 2018
  • Fotogaléria

   • Nový dizajn webového sídla školy
   • Pozdrav z letného tábora ŠKD
   • Horolezecký krúžok - úspech Viktórie Nichtovej
   • Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018
   • Zlaté levíča
   • Rozlúčka - 9. ročník
   • Rozlúčka v ŠKD
   • Školský výlet - 9.A - Počúvadlo
   • Školský výlet - 3. ročník - Modrý Kameň
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 3634715