• Máme nadštandardné priestorové a technicky moderné vybavenie
   • Využívame moderné interaktívne formy vyučovania v počítačových učebniach s 3D tlačou, v multimediálnych učebniach,
    v tabletovej učebni, v dielni a v prírodovednom laboratóriu
   • Staráme sa o prípravu žiakov na ich budúce povolanie s dôrazom na ich nadanie a rozvoj ich talentu
   • Ponúkame športovú prípravu žiakov zameranú na futbal a volejbal, ale podporujeme aj individuálnu tréningovú činnosť
   • Zabezpečujeme sústredenia, zamerané na kondičnú prípravu žiakov športových tried pod odborným vedením kvalifikovaných trénerov v spolupráci s FK Slovan Levice a VK Palas Levice
   • Organizujeme futbalové turnaje aj na medzinárodnej úrovni
   • Motivujeme deti a ich rodičov prostredníctvom rodinného projektu "Baby futbal a Baby volejbal“ k športovej aktivite a učíme ich zodpovednosti a tolerancii nielen voči sebe, ale aj ku kolektívu
   • Rozvíjame logické myslenie žiakov prostredníctvom jednoduchých programovacích jazykov, učíme ich programovať a informaticky myslieť
   • Realizujeme kvalifikovanú výučbu a komunikáciu v cudzom jazyku už od 1. ročníka
   • Implementujeme inovatívne metódy do výchovno-vzdelávacieho procesu a zatraktívňujeme vyučovanie metódou CLIL
   • Rešpektujeme návrhy Žiackej školskej rady a hľadáme spoločné riešenie aktuálnych problémov žiakov
   • Sme príkladom dobrej praxe formou cvičnej školy pre študentov SOŠ pedagogickej v Leviciach
   • Udržiavame ľudové tradície a vraciame sa k starým remeslám organizovaním tvorivých dielní
   • Usporadúvame letné tábory a turistické vychádzky do prírody v rámci školského klubu detí
   • Spolupracujeme s okolitými materskými školami a pozývame ich na Dni otvorených dverí s budúcimi prvákmi, ktorých po príchode do ZŠ každoročne pasujeme a slávnostne ich tak privítame v našom kolektíve
   • Obnovujeme zeleň, sme environmentálni, myslíme globálne a konáme lokálne
   • Ďakujeme za Vašu dôveru!
  • Zvonenia

   Sobota 1. 4. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 8612305
  • Prihlásenie

  • Staňte sa naším fanúšikom na sociálnej sieti