Navigácia

 • POZVÁNKA NA RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

  Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, pozývame Vás na rodičovské združenie (ďalej RZ), ktoré sa uskutoční dňa 20. septembra 2017 (streda) o 16:00 hod. v školskej jedálni (plenárne RZ) a následne o 16:30 hod. (triedne RZ). Účasť na RZ je nutná!

  Vážení rodičia, zákonní zástupcovia, rodičovské združenie (triedny aktív) zasadá pravidelne 1 x za štvrťrok školského roka. Podľa § 28 písm. 1 a) Zákona 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov je súčasťou rodičovských práv a povinností aj sústavná a dôsledná starostlivosť o výchovu, zdravie a všestranný vývoj maloletého dieťaťa. Týmto Vás žiadame o pravidelnú účasť na RZ. 

 • PONUKA KRÚŽKOV 20172018

   

  Mimoškolské aktivity podľa ponuky sa začnú od 2.10.2017.

    NÁZOV KRÚŽKU ročník vedúci krúžku
  1. Prírodu poznaj a chráň (príprava na BIO) 4. Mgr.O.Slosiariková
  2. Matematický krúžok 5. Mgr. V.Chanová
  3. Turisticko-badmintonový krúžok 5.-8. Mgr.A.Szeiffová
  4. Spevácky krúžok 5.-8. Ing.D.Lalková
  5. Anglický jazyk hrou 1.-2. Mgr.D.Trnavszká
  6. Anglický jazyk hrou 3.-4. Mgr.M.Fungáčová
  7. Hudobno-dramatický krúžok 1.-4. Mgr.N.Mlynáriková
  8. Cvičenia z matematiky 9.A PaedDr.M.Botková
  9. Cvičenia z matematiky 9.B Mgr.M.Hengertnerová
  10. Cvičenia zo SJL 9.A Mgr. M.Havranová
  11. Cvičenia zo SJL 9.B Mgr.S.Sádovská
  12. Doučovanie zo slovenčiny 7.-8. Mgr.E.Števková
  13. Matematický krúžok 6.-8. Mgr.M.Šúthová
  14. Novináčik (školský časopis) 5.-9. Ing.M.Kupčiová
  15. Výtvarný krúžok 1.-2. Mgr.A.Chvojková
  16. Poznaj a chráň 6.-9. PaedDr.J.Valkovičová
  17. Tanečný krúžok 1.-2. Mgr.M.Dianovská
  18. Volejbalovo-pohybový 5.-9. PaedDr.D.Demová
  19. Výtvarný krúžok pre štvrtákov 4. Mgr.B.Dobrovodská
  20. Futbalový krúžok 1. Mgr.P.Havran
  21. Zdravotnícky krúžok 7.-8. Mgr.J.Virágová
  22. Historicko-poznávací krúžok 6.-8. Mgr.M.Liová
  23. Geograficko-informatický krúžok 5.-9. PaedDr.P.Varga
  24. Horolezecký krúžok 1.-8. Mgr.J.Brzová 
  25. Ručné práce 3.-4. Mgr.J.Brzová
  26. Programovanie pre deti 2.-4. Mgr. J.Cintulová
  27. Výtvarný ateliér   V.Harezník
  28. Futbalový krúžok 3.-4. Mgr.I.Béreš
  29. Boxing CLUB 5.-9 L.Horváth
  30. Futbalový krúžok 2. PaedDr.M.Szegény
 • 5. 9. 2017

  4. septembra 2017 sa otvorili brány našej školy aj pre tri triedy prvého ročníka. Riaditeľka školy PaedDr. Marta Botková svojím príhovorom otvorila nový školský rok 2017/2018 a zaželala žiakom i učiteľom veľa úspechov počas celého školského roka. Počas otvorenia nás navštívila aj Levická televízia a spravila reportáž: https://vimeo.com/232641169.  Do galérie Slávnostné otvorenie školského roku boli pridané fotografie.

 • OZNAM o prvom týždni v škole

  Prvý týždeň sa od 5.9.2017 učia prváci prvé tri hodiny. 

  Dňa 5.9.2017 je v škole 2.-4. ročník do 11:30 hod. a 5.-9. ročník do 12:00 hod.

  Od 6.9.2017 sa vyučuje podľa rozvrhu.

 • Oznam pre zamestnancov školy

  Oznamujeme zamestnancom školy, že dňa že dňa 30.8.2017 , t.j. v stredu, bude škola z technických príčin zatvorená. Priebežne budeme informovať aj touto formou o termíne nástupu do práce. Za strpenie a pochopenie ďakujeme.

 • Slávnostné otvorenie školského roku 2017/2018

  Slávnostné otvorenie školského roku 2017/2018 bude 4.septembra 2017 v pondelok. Po príchode do školy o 7:45 hod. idú žiaci priamo do tried, kde sa stretnú s triednymi učiteľmi vo svojich triedach. O 8:30 hod. sa presunieme na dvor, kde bude slávnostné otvorenie s krátkym programom. V prípade nepriaznivého počasia budeme vo veľkej telocvični. Prvý školský deň sú žiaci v škole do 10:00 hod. Žiaci sa prihlásia u triednych učiteľov na stravovanie sa v školskej jedálni, ktoré sa začne v utorok 5. septembra 2017. ŠKD začne tiež 5.9.2017. 

   

 • Letné prázdniny

  Milí žiaci, želáme Vám krásne prázdniny plné oddychu, ničnerobenia a leňošenia. Prázdniny trvajú od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2017. Nový školský rok 2017/2018 sa začína 4. septembra 2017!  Už teraz sa na Vás tešíme! 

 • Nové články v sekcii Napísali o nás

  Do sekcie "Napísali o nás" pribudli nové články z činnosti školy. Aktualizovali sme modul Napísali o nás

   

 • Voľné pracovné miesto - upratovačka

  Základná škola, Ul. sv. Michala 42, 934 01  Levice ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu

  upratovačka; 100%-ný úväzok s nástupom od 1. 8. 2017

  Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov,  kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní.

  Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, komunikatívnosť.

   

 • Voľné pracovné miesto - asistent učiteľa

  Základná škola, Ul. sv. Michala 42, 934 01  Levice 

  ponúka voľné pracovné miesto s nástupom 1. 9. 2017 s úväzkom 100 %  na pozíciu asistent učiteľa 

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné odborné vzdelanie - pedagogický asistent

  Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

  Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, komunikatívnosť

  V rámci národného projektu "Praxou k zamestnaniu" je v evidencií uchádzačov o zamestnanie na ÚPSVaR minimálne 3 mesiace, vek do 25 rokov, alebo je uchádzač o zamestnanie  v evidencií ako nezamestnaný minimálnej 6 mesiacov, vek do 29 rokov. 

 • Vo výzve ERASMUS+ 2017 sme uspeli v značnej konkurencii uchádzačov o grant s projektom "Think Globally, Act Locally!" (Mysli globálne, konaj lokálne!). Od roku 2015 sme sa intenzívne venovali až do júla 2017 projektu so zameraním na implementáciu metódy CLIL, ktorý sme úspešne zavŕšili záverečnou hodnotiacou správou. Od septembra 2017 začíname s novým projektom s partnermi z Poľska, Talianska a Grécka! 

 • 5. 7. 2017

  Prvý táborový deň  sa začal veľmi akčne. Deti sa po príchode na chatu Zoška oboznámili s prostredím, ktoré je bohato vybavené na športové aktivity. Po chutnej večeri sa 35 malých nezbedníkov unavilo výstupom na rozhľadňu Veľká Homoľa. Zážitkov bolo z prvého dňa za širák, a to sa letný tábor ešte len začínal. Dalšie dni pokračoval tábor náučno – zábavne.  Všetky deti a pani vychovávateľky poslali z tábora srdečný pozdrav  smileyDo galérie Letný tábor ŠKD v Modre boli pridané fotografie.

 • 1. 7. 2017

  Dňa 30. júna 2017 sme slávnostne ukončili školský rok 2016/2017. PaedDr. Marta Botková, riaditeľka školy, odovzdala pochvaly za výnimočné úspechy v športových a vedomostných súťažiach. Školský parlament na čele s Paťkom Šabíkom vyhodnotil činnosť tried a ich zapojenie do zberov.  Za svoje aktivity boli triedy ocenené originálnym spôsobom. Triedni učitelia odovzdali žiakom vysvedčenia, a hoci sa hodnotenie odovzdáva žiakom dvakrát v školskom roku, to koncoročné vysvedčenie je predsa len dôležitejšie. Všetci sme cítili, že tento deň je slávnostný a osobitý. Do galérie Slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017 boli pridané fotografie.

 • 1. 7. 2017

  Z malých a nesmelých prváčikov, ktorí pred deviatimi rokmi plní očakávania zasadli do školských lavíc, vyrástli mladí šikovní ľudia plní snov,  ideálov a chuti do života. Naši deviataci sa s nami rozlúčili pekne pripraveným programom. Milí deviataci, želáme vám v ďalšom živote  veľa úspechov! Do galérie Rozlúčka žiakov 9. ročníka boli pridané fotografie.

 • 1. 7. 2017

  Každoročne mesto Levice oceňuje najúspešnejších žiakov základných škôl z Levíc na základe ich výsledkov vo vedomostných a športových súťažiach. Medzi ocenených žiakov z našej školy patrili Miriam Podušková, Patrik Šabík, Lea Villányiová, Radoslav Petráni, Tomáš Petráni a Filip Fekeč. Je našou cťou, že práve oni sú žiakmi našej školy. Do galérie Zlaté Levíča 2017 boli pridané fotografie.

 • 1. 7. 2017

  Pozrite si reportáže v Levickej televízii o akciách organizovaných našou školou:

  Futbalová kvapka krvi - https://player.vimeo.com/video/223306144?title=0&byline=0&portrait=0, BABY FUTBAL - BABY VOLEJBAL - https://player.vimeo.com/video/222824735?title=0&byline=0&portrait=0, Plážové hry - https://player.vimeo.com/video/220336224?title=0&byline=0&portrait=0  Zlaté Levíča, kde ocenili aj našich žiakov - https://player.vimeo.com/video/223759783?title=0&byline=0&portrait=0 Rozlúčka so školou, kde boli aj naši žiaci - https://player.vimeo.com/video/224189616?title=0&byline=0&portrait=0

 • Prednáška o kyberšikane

  1. 7. 2017

  Dňa 29. 6. 2017 sa naši žiaci zúčastnili interaktívnej prednášky o kyberšikane v Juniore. Dozvedeli sa zaujímavé informácie o slušnom správaní sa vo virtuálnej realite, ako aj o nástrahách tejto reality. 

 • 1. 7. 2017

  Na futbalovom ihrisku sme pripravili v spolupráci s Policajným zborom SR a Hasičským zborom SR program pre žiakov k prierezovej téme ochrana života a zdravia. V škole si ešte mohli s našimi zdravotníčkami vyskúšať poskytovanie prvej pomoci. Do galérie Ochrana života a zdravia - OZO 2017 boli pridané fotografie.

 • 1. 7. 2017

  V dňoch 28. - 29. júna 2017 prebehlo v našej klimatizovanej multimediálnej učebni školenie zamerané na zlepšovanie kompetencií v oblasti IKT a zručností v práci s interaktívnou tabuľou. Do galérie Školenie IKT a interaktívnej tabule boli pridané fotografie.

 • 1. 7. 2017

  Naši žiaci sa so školou boli rozlúčiť aj v mestskom parku. Do galérie Rozlúčka so školou v mestskom parku boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Ulica sv. Michala 42, 93401 Levice
 • sekretariát: 036/6312515
  školská jedáleň: 036/6336630

Fotogaléria

PARTNERI