Navigácia

 • Letné prázdniny

  Milí žiaci, želáme Vám krásne prázdniny plné oddychu, ničnerobenia a leňošenia. Prázdniny trvajú od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2017. Nový školský rok 2017/2018 sa začína 4. septembra 2017!  Už teraz sa na Vás tešíme! 

 • Nové články v sekcii Napísali o nás

  Do sekcie "Napísali o nás" pribudli nové články z činnosti školy. Aktualizovali sme modul Napísali o nás

 • Voľné pracovné miesto - upratovačka

  Základná škola, Ul. sv. Michala 42, 934 01  Levice ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu

  upratovačka; 100%-ný úväzok s nástupom od 1. 8. 2017

  Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov,  kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní.

  Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, komunikatívnosť.

   

 • Voľné pracovné miesto - asistent učiteľa

  Základná škola, Ul. sv. Michala 42, 934 01  Levice 

  ponúka voľné pracovné miesto s nástupom 1. 9. 2017 s úväzkom 100 %  na pozíciu asistent učiteľa 

  Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné odborné vzdelanie - pedagogický asistent

  Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

  Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, komunikatívnosť

  V rámci národného projektu "Praxou k zamestnaniu" je v evidencií uchádzačov o zamestnanie na ÚPSVaR minimálne 3 mesiace, vek do 25 rokov, alebo je uchádzač o zamestnanie  v evidencií ako nezamestnaný minimálnej 6 mesiacov, vek do 29 rokov. 

 • Vo výzve ERASMUS+ 2017 sme uspeli v značnej konkurencii uchádzačov o grant s projektom "Think Globally, Act Locally!" (Mysli globálne, konaj lokálne!). Od roku 2015 sme sa intenzívne venovali až do júla 2017 projektu so zameraním na implementáciu metódy CLIL, ktorý sme úspešne zavŕšili záverečnou hodnotiacou správou. Od septembra 2017 začíname s novým projektom s partnermi z Poľska, Talianska a Grécka! 

 • 5. 7. 2017

  Prvý táborový deň  sa začal veľmi akčne. Deti sa po príchode na chatu Zoška oboznámili s prostredím, ktoré je bohato vybavené na športové aktivity. Po chutnej večeri sa 35 malých nezbedníkov unavilo výstupom na rozhľadňu Veľká Homoľa. Zážitkov bolo z prvého dňa za širák, a to sa letný tábor ešte len začínal. Dalšie dni pokračoval tábor náučno – zábavne.  Všetky deti a pani vychovávateľky poslali z tábora srdečný pozdrav  smileyDo galérie Letný tábor ŠKD v Modre boli pridané fotografie.

 • 1. 7. 2017

  Dňa 30. júna 2017 sme slávnostne ukončili školský rok 2016/2017. PaedDr. Marta Botková, riaditeľka školy, odovzdala pochvaly za výnimočné úspechy v športových a vedomostných súťažiach. Školský parlament na čele s Paťkom Šabíkom vyhodnotil činnosť tried a ich zapojenie do zberov.  Za svoje aktivity boli triedy ocenené originálnym spôsobom. Triedni učitelia odovzdali žiakom vysvedčenia, a hoci sa hodnotenie odovzdáva žiakom dvakrát v školskom roku, to koncoročné vysvedčenie je predsa len dôležitejšie. Všetci sme cítili, že tento deň je slávnostný a osobitý. Do galérie Slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017 boli pridané fotografie.

 • 1. 7. 2017

  Z malých a nesmelých prváčikov, ktorí pred deviatimi rokmi plní očakávania zasadli do školských lavíc, vyrástli mladí šikovní ľudia plní snov,  ideálov a chuti do života. Naši deviataci sa s nami rozlúčili pekne pripraveným programom. Milí deviataci, želáme vám v ďalšom živote  veľa úspechov! Do galérie Rozlúčka žiakov 9. ročníka boli pridané fotografie.

 • 1. 7. 2017

  Každoročne mesto Levice oceňuje najúspešnejších žiakov základných škôl z Levíc na základe ich výsledkov vo vedomostných a športových súťažiach. Medzi ocenených žiakov z našej školy patrili Miriam Podušková, Patrik Šabík, Lea Villányiová, Radoslav Petráni, Tomáš Petráni a Filip Fekeč. Je našou cťou, že práve oni sú žiakmi našej školy. Do galérie Zlaté Levíča 2017 boli pridané fotografie.

 • 1. 7. 2017

  Pozrite si reportáže v Levickej televízii o akciách organizovaných našou školou:

  Futbalová kvapka krvi - https://player.vimeo.com/video/223306144?title=0&byline=0&portrait=0, BABY FUTBAL - BABY VOLEJBAL - https://player.vimeo.com/video/222824735?title=0&byline=0&portrait=0, Plážové hry - https://player.vimeo.com/video/220336224?title=0&byline=0&portrait=0  Zlaté Levíča, kde ocenili aj našich žiakov - https://player.vimeo.com/video/223759783?title=0&byline=0&portrait=0 Rozlúčka so školou, kde boli aj naši žiaci - https://player.vimeo.com/video/224189616?title=0&byline=0&portrait=0

 • Prednáška o kyberšikane

  1. 7. 2017

  Dňa 29. 6. 2017 sa naši žiaci zúčastnili interaktívnej prednášky o kyberšikane v Juniore. Dozvedeli sa zaujímavé informácie o slušnom správaní sa vo virtuálnej realite, ako aj o nástrahách tejto reality. 

 • 1. 7. 2017

  Na futbalovom ihrisku sme pripravili v spolupráci s Policajným zborom SR a Hasičským zborom SR program pre žiakov k prierezovej téme ochrana života a zdravia. V škole si ešte mohli s našimi zdravotníčkami vyskúšať poskytovanie prvej pomoci. Do galérie Ochrana života a zdravia - OZO 2017 boli pridané fotografie.

 • 1. 7. 2017

  V dňoch 28. - 29. júna 2017 prebehlo v našej klimatizovanej multimediálnej učebni školenie zamerané na zlepšovanie kompetencií v oblasti IKT a zručností v práci s interaktívnou tabuľou. Do galérie Školenie IKT a interaktívnej tabule boli pridané fotografie.

 • 1. 7. 2017

  Naši žiaci sa so školou boli rozlúčiť aj v mestskom parku. Do galérie Rozlúčka so školou v mestskom parku boli pridané fotografie.

 • 1. 7. 2017

  Dňa 19.mája sa naši žiaci zúčastnili na medzinárodnej súťaži v anglickom jazyku s názvom English star. Z našej školy sa žiaci zapojili do štyroch súťažných kategórii podla ročnikov.Všetci žiaci boli úspešní riešitelia a boli ocenení diplomami a drobnými vecnými cenami. Všetkým gratulujeme. Do galérie ENGLISH STAR boli pridané fotografie.

 • 1. 7. 2017

  Žiaci navštevujúci školský klub detí si pripravili na záver školského roka letný program. Do galérie Letný program v ŠKD boli pridané fotografie.

 • 1. 7. 2017

  Naši žiaci si posledné dni v školských laviciach spríjemnili školskými výletmi. Prváci navštívili Bažantnicu v Starom Tekove, druháci boli v Tropicáriu v Budapešti, tretiaci v Piešťanoch, štvrtáci ostali v Leviciach. Z druhého stupňa si žiaci vybrali Podhájsku, Štúrovo, Vyhne, Bažantnicu v Tekove, Hriňovú či Veľký Meder. Do galérie Zo školských výletov boli pridané fotografie.

 • Posledné číslo školského časopisu "Novináčik"

  1. 7. 2017

  Počas školského roku 2016/2017 vydávali členky žurnalistického krúžku školský časopis - Novináčik. Ďakujeme im, že nám priniesol množstvo rozhovorov s ľuďmi z našej školy či rôzne nápady a návody aj v anglickom jazyku. Dúfame, že sa s ním stretneme aj o rok. 

 • 1. 7. 2017

  Gratulujeme našim žiakom, ktorí vyhrali 1. miesto v turnaji prípraviek U-9!Do galérie Víťazi turnaja prípraviek boli pridané fotografie.

 • 1. 7. 2017

  Na našej škole pôsobil aj výtvarný krúžok  pod vedením akademického maliara Vladimíra Harezníka, ktorý na konci školského roka inštaloval výstavu prác našich žiakov vo vstupnom vestibule budovy školy. Do galérie Z činnosti výtvarného krúžku boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Ulica sv. Michala 42, 93401 Levice
 • sekretariát: 036/6312515
  školská jedáleň: 036/6336630

Fotogaléria

PARTNERI