• Ochrana života a zdravia

     • Žiaci 7. - 9. ročníka sa dňa 7.9.2018 zúčastnili na účelovom cvičení - ochrana života a zdravia. Absolvovali výstup na vrch Vápnik, počas ktorého sa naučili orientovať v teréne pomocou GPS a topografických máp. Žiaci 5. - 6. ročníka vyšli na levickú Kalváriu a absolvovali zdravotnícku prípravu. Do galérie Ochrana života a zdravia boli pridané fotografie.

     • Organizačné pokyny pre žiakov - 4.9.2018

     • Žiaci prichádzajú do školy o 7.45 hod., sú v triedach od 8.00 hod. Triedni učitelia poučia žiakov o BOZP, školskom poriadku, rozdelia žiakom skrinky (treba si priniesť prezuvky spĺňajúce bezpečnostné požiadavky, vešiak do skrinky, hygienické vrecko), rozdajú sa žiacke knižky, učebnice a rozvrh hodín, ktorý je platný od 5.9.2018.  Žiaci 1. ročníka končia po 3. vyučovacej hodine (o 10:40 hod.), ostatní žiaci I. stupňa končia o 11:30 hod., následne sa naobedujú a idú do ŠKD. Žiaci II. stupňa končia o 12:00 hod. a po obede odchádzajú domov. 

     • NOVINKA - Podporná skupina rodičov u školskej psychologičky

     • Vážení rodičia, v tomto školskom roku Vám ponúkame možnosť pravidelne sa stretávať na pôde našej školy v skupine rodičov a spolu so školskou psychologičkou rozvíjať svoju rodičovskú intuíciu, svoje praktické zručnosti v komunikácii s dieťaťom a možno lepšie porozumieť rodičovskej výchove, zdieľať svoje výchovné radosti i starosti medzi sebou ako rovnocennými partnermi.
      Prostredníctvom diskusií a zážitkových aktivít budete mať možnosť hľadať odpovede v rámci tém:

      • Poslušnosť alebo slobodná vôľa.
      • Spory medzi súrodencami.
      • Negatívne emócie vo výchove.
      • Tresty ako výchovné prostriedky?
      • Logické dôsledky a hranice vo výchove.
      • Boj o moc alebo pozornosť za každú cenu.
      • akýchkoľvek iných tém, ktoré Vás ako rodičov práve zaujímajú.

      Záujem zákonných zástupcov o túto aktivitu sa bude zisťovať na prvom rodičovskom združení prostredníctvom triednych učiteľov a písomného dotazníka. Stretnutia skupiny by začali v októbri 2018, trvali by do júna 2019, dĺžka stretnutia 1 hodina,  1-krát, max. 2-krát v mesiaci. Deň stretnutí by bol pondelok, konkrétna hodina sa ešte určí podľa Vášho záujmu. Našim spoločným cieľom by bolo naučiť sa lepšie rozumieť svojim deťom a sebe samému.

      Teším sa na spoluprácu s Vami
      Mgr. Zuzana Rugalová, šk. psychologička
      kabinet č. 89, 1. posch. školy
       

     • Slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019

     • Po nádhernom čase prázdnin a dovoleniek a načerpaní nových síl sme pripravení na plnenie si školských povinností. Vítame našich prvákov, ale aj nových žiakov v ostatných triedach a oficiálne otvárame nový jubilejný školský rok 2018/2019, v ktorom si pripomenieme 70. výročie založenia školy. Do galérie Slávnostné otvorenie školského roku 2018/2019 boli pridané fotografie.

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

     • Milí žiaci, školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018. Po príchode do školy o 7:45 hod. idú žiaci priamo do tried, kde sa stretnú s triednymi učiteľmi vo svojich triedach. O 8:30 hod. sa presunieme na dvor, kde bude slávnostné otvorenie s krátkym programom. V prípade nepriaznivého počasia budeme vo veľkej telocvični. Prvý školský deň sú žiaci v škole do 10:00 hod. Žiaci sa prihlásia u triednych učiteľov na stravovanie sa v školskej jedálni, ktoré sa začne v utorok 4. septembra 2018. ŠKD začne tiež 4. septembra 2018. 

     • Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

     • Slávnostne sme ukončili školský rok 2017/2018. Prajeme vám, milí žiaci, prázdniny plné slnečných dní, po skončení ktorých si poviete: „stálo to za to“, ale „rád sa vraciam do školy ku kamarátom a školským povinnostiam…“ Nebuďte hrdinovia na nesprávnom mieste – ani vo vode, ani na cestách, ani kdekoľvek inde. Užite si prázdniny v zdraví. A nezabudnite, stretneme sa (okrem deviatakov) v pondelok 3. septembra 2018. Vtedy sa začne nový školský rok 2018/2019.  Do galérie Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018 boli pridané fotografie.

     • Rozlúčka - 9. ročník

     • Milí deviataci, vedomosti, ktoré ste nadobudli v škole, nech sa vám stanú vo vašom živote veľkým bohatstvom a šťastím. Prajeme vám veľa zdravia, šťastia a študijných úspechov na stredných školách a dúfame, že na našu školu budete spomínať len v tom najlepšom. Do galérie Rozlúčka - 9. ročník boli pridané fotografie.

     • Zlaté levíča

     • Symbolickou bodkou za celoročnou snahou žiakov "dvojky" bola nielen knižná odmena a pochvala od riaditeľky školy na konci školského roku, ale aj ocenenie Zlaté levíča, ktoré býva pravidelne udeľované za Mesto Levice primátorom Ing. Štefanom Mišákom. Tí najlepší úspešne reprezentovali školu a dosiahli najvýznamnejšie výsledky na okresných, krajských aj celoslovenských súťažiach. Gratulujeme. Do galérie Zlaté Levíča boli pridané fotografie.

     • Zápis žiakov do 5. ročníka

     • Zápis žiakov do 5. ročníka na šk. rok 2018/2019 sa koná

      od 4. apríla 2018 do 30. júna 2018

      v pracovných dňoch od 8,00 do 15,30 hod. 

      Na zápis je potrebné doniesť:

      •  rodný list dieťaťa,
      •  kartičku poistenca,
      •  žiadosť zákonného zástupcu,  
      •  preukaz totožnosti zákonného zástupcu.

      Je možné dohodnúť si termín zápisu telefonicky na tel.č. 036/6312515 (sekretariát školy).

       

     • Rozlúčka v ŠKD

     • Kultúrny program, ktorý pripravila ŠKD, bol príjemnou a osviežujúcou bodkou za školským rokom. Do galérie Rozlúčka v ŠKD boli pridané fotografie.

     • Horolezecký krúžok - úspech Viktórie Nichtovej

     • Niektorí žiaci, ktorí absolvovali horolezecký krúžok, si mohli na záver šk. roku vyskúšať svoje sily a schopnosti na horolezeckej stene. Viktória sa umiestnila na 2. mieste a získala účastnícky list v lezení Handlovský pavúčik. SUPER VÝKON! Do galérie Horolezecký krúžok - úspech Viktórie Nichtovej boli pridané fotografie.

     • Plážové hry 2018

     • Dnes nám počasie nevyšlo podľa našich predstáv, ale to nezabránilo bezproblémovému priebehu Plážových hier 2018. Gratulujeme nielen našim dvom tímom ("A","B"), ktoré sa umiestnili na 2. a 6. mieste, ale aj tohtoročnému víťazovi - ZŠ, Školská, Levice.  Do galérie Plážové hry 2018 boli pridané fotografie.