• Podporte projekt hlasovaním!

     • Od pondelka 21.1.2019 do 17.2.2019 môžete zahlasovať za 2.Základná Škola Levice v TESCO LEVICE pomocou žetónov. Našim zámerom v projekte je vytvoriť na školskom dvore Multifunkčnú učebňu, ktorá bude slúžiť žiakom nielen počas vyučovania ale aj v čase mimoškolských aktivít v ŠKD. ĎAKUJEME ZA KAŽDÚ PODPORU🙂

     • Lyžiarsky výcvik

     • Žiaci 7. ročníka sa zúčasntili lyžiarského výcviku v Telgárte od 14. do 18. januára 2019. 

     • 2. miesto v Okresnom kole olympiády v anglickom jazyku

     • Gratulujeme Jakubovi Hangaiovi, žiakovi VII.A triedy za 2. miesto v okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 1A. 

     • Vianočný pozdrav

     • Dňa 21.12.2018 vyučovanie končí na I. stupni o 11:30 hod., na II. stupni o 12:00 hod. Vianočné prázdniny trvajú od 24.12.2018 do 7.1.2019. Vyučovanie začína 8.1.2019 (utorok). 

     • Vianočné číslo Novináčika

     • Milí žiaci, práve vyšlo vianočné číslo Novináčika. Celá redakčná rada Vám praje krásne Vianoce a šťastný nový rok 2019.

     • Vianočná rozprávka

     • V rámci spolupráce so SOŠPg v Leviciach sa žiaci 1. - 4. ročníka dňa 20.12.2018 zúčastnili vianočného predstavenia Vianočná rozprávka.

     • Vianočná akadémia

     • Dňa 19.12.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili vianočnej akadémie, ktorú pripravila v spolupráci so ZUŠ Tlmače a so žiakmi našej školy Mgr. Trungelová.

     • Programujeme v Pythone

     • Žiaci informatického krúžku začali programovať v programovacom jazyku Python, ktorý sa dnes využíva v spoločnostiach ako Facebook a Google. Mladí programátori využívajú korytnačí modul na vytváranie geometrických útvarov, využívajú cyklus a vedia definovať základné funkcie. 

     • Projekt ŠKD - Deti deťom

     • Každý rok sa deti našej školy aktívne zapájajú do zbierky pre Spojenú internátnu školu v Leviciach. Predmetom zbierky sú hračky, ktoré deti darujú deťom zo SIŠ ako aj pomôcky, školské potreby, batohy a iné. Z roka na rok sa zbierka rozširuje a deti sa rady zapájajú. 

     • Christmas Jumper Day

     • Dňa 19.12.2018 Žiacka školská rada úspešne ukončila Christmas Jumper Day. Vyzbieraný finančný výťažok a vecné dary budú odovzdané  útulku „Šťastný Domov“ a detskému hospicu „Pod krídlami Dominiky“. Všetkým čo podporili Christmas Jumper Day či už príspevkom alebo inou formou ĎAKUJEME.  

     • Zdobenie perníkov v ŠKD

     • Predvianočné zdobenie perníkov v II.oddelení ŠKD pod vedením vych. Márie Hruškovicovej. 

     • Chémia podľa Poirota

     • Dňa 14.12.2018 sa žiaci 9. ročníka a dvaja ôsmaci zúčastnili tematických cvičení s názvom Chémia v kriminalistike podľa Poirota na SOŠ chemickej v BA. Riešili prípad smrtiacej infúzie, prípad poškodeného ucha a realizovali aj pokusy so suchým ľadom. Autorka: Ing. Dana Lalková

     • Návšteva Mestskej polície

     • Dňa 6. a 10.12. 2018 navštívili deti z ŠKD Mestskú políciu v Leviciach, kde sa oboznámili s ich prácou. 

     • Karolína vyhrala policajnú súťaž

     • Gratulujeme Karolíne Sofii Murínovej zo IV.B triedy, ktorá vyhrala 1. miesto vo výtvarnej súťaži zorganizovanej Políciou SR. 

     • O energiách - aktivita projektu Erasmus+

     • Žiaci VI.A a VI.B triedy v rámci hodín environmentálnej výchovy diskutovali o energii, jej výrobe z obnoviteľných a neobnoviteľných prírodných zdrojov. Spracovali si krátke referáty a postery, ktoré odprezentujú svojim spolužiakom aj v zahraničí počas vzdelávacej mobility v Poľsku. Autor: PaedDr. Peter Varga, PhD. 

     • Lucie v našej škole

     • V kalendári je 13. december sviatkom sv. Lucie. Tento dátum v minulosti sprevádzali rôzne zvyky, tradície a obyčaje. Je opradený viacerými legendami. Aj v našej škole sme si pripomenuli tieto tradície a naše Lucie chodili po triedach zahalené v bielych plachtách a vyháňali zlých duchov, temné sily, choroby a trápenia. Autorka: Ing. Dana Lalková

     • Zbierka UNICEF

     • Ďakujeme našim žiakom, ktorí sa aj v tomto roku zapojili do vianočnej zbierky UNICEF a za symbolický príspevok pre deti dostali vianočné pohľadnice. Vďaka Vašej pomoci sa podarilo vyzbierať 107,48 €. Autorka: Ing. Miroslava Kupčiová