• Záujmové útvary v školskom roku 2018/2019

    • P.č. Názov krúžku ročník vedúci krúžku
     1. Cvičenia zo SJL IX.A 9. Mgr. Soňa Sádovská
     2. Cvičenia zo SJL IX.B 9. Mgr. Eva Števková
     3. Cvičenia zo SJL IX.C 9. Mgr. Monika Havranová
     4. Cvičenia z MAT IX.A 9. PaedDr. Marta Botková
     5. Cvičenia z MAT IX.B 9. Mgr. Mária Hengertnerová
     6. Cvičenia z MAT IX.C 9. Mgr. Mária Hengertnerová
     7. Geograficko – informatický  4.-.8. PaedDr. Peter Varga, PhD. 
     8. Horolezecký 3.-8. Mgr. Jana Brzová
     9. SJL a MAT hrou 3. Mgr. Beáta Dobrovodská
     10. Matematický 4.-5. 4.-5. Mgr. Valéria Chanová
     11. Prírodu poznaj a chráň 3.-5. Mgr. Oľga Slosiariková
     12. Hudobno-dramatický 1.-4.  Mgr. Nora Mlynáriková
     13. Výtvarný 1.-2. Mgr. Alica Chvojková
     14. Volejbalový  3.-4.  PaedDr. Daniela Demová
     15. Programovanie pre deti 2.-3.  Mgr. Janka Cintulová
     16. Tanečný 1.-3. Mgr. Miriam Dianovská
     17. Čitateľský 2.-4. Mgr. Stanislava Kasanová
     18. Poznaj a chráň 6.-9.  Mgr. Jana Valkovičová
     19. Matematický 6.-8. 6.-8. Mgr. Martina Šúthová
     20. Volejbalový 4.-5. 5.-6. Mgr. Marek Henček
     21. Futbalový 3. 3. - 4. PaedDr. Marek Szegény
     22. NOVINÁČIK (školský časopis) 5.-9. Ing. Miroslava Kupčiová
     23. HAPPY READING (čitateľský) 5.-8.  Mgr. Mariana Bátovská
     24. Futbalový 1.- 2. 1.-2. Mgr. Peter Havran
     25. Angličtina hrou 1. - 4.  Mgr. Darina Trnavszká
     26. Stolnotenisový 5.-8.  Mgr. Miriam Fungáčová
     27. Historicko-poznávací 6.-8. Mgr. Monika Liová
     28. Zdravotnícky 8. Mgr. Jana Virágová
     29. Spevácky  3.-8. Ing. Dana Lalková
     30. Výtvarný ateliér 5.-9. Vladimír Harezník
     31. Turistický 5.-9.  Mgr. Stanislav Považan
     32. Biblický 9. Mgr. Renáta Trungelová
     33. Tanečný  3.-8. Ing. Zuzana Jančová
     34. Škola Boxu  1.-9. Ladislav Horváth