Navigácia

COMENIUS Flat Friends Pre inžinierov zajtrajška Pohybová terapia pre deti s poruchami správania Rozprávkové Vianoce RUKA V RUKE S PRÍRODOU 2014/2015 BABYFUTBAL 2015 GEOCACHING ALEBO PRÍBEH O LEVICIACH 2014/2015 ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ V ŠKOLÁCH 2014 ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ NA VZDELÁVANIE ŽIAKOV SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM 2014 GRANTOVÝ PROGRAM PRE OPTIMISTOV 2014 NESTLÉ PRE VODU V KRAJINE 2014 DOPRAVNÝ PROJEKT "Zastav sa, pozri sa, počúvaj a rozmýšľaj" ERASMUS+ (Mobilita pracovníkov) PROJEKT - INICIATÍVA DM SPOLOČNE

Projekty

COMENIUS

Cieľom Školských partnerstiev je posilniť európsku dimenziu vo vzdelávaní prostredníctvom aktivít nadnárodnej spolupráce medzi školami. Projekty umožňujú učiteľom a žiakom z rôznych krajín pracovať spolu na jednej alebo viacerých témach spoločného záujmu. Zhodli sme sa na názve projektu "Naša klíma - jej vplyv na každodenný život a naša zodpovednosť za trvalo udržateľný rozvoj". Zapojenie sa do partnerstva umožňuje žiakom a učiteľom precvičiť si cudzí jazyk a zvýšiť motiváciu k štúdiu jazyka. Partnerstvá trvajú dva roky. Naša škola získala grant na multilaterárne partnerstvo, v ktorom budeme spolupracovať s Nemeckom, Cyprom a Fínskom. Už 19.10.2011 privítame na pôde našej školy delegovaných učiteľov a žiakov z týchto štátov EÚ. Našich priateľov z jednotlivých štátov privíta na Mestskom úrade v Leviciach primátor mesta, ukážeme im mesto Levice, jeho pamiatky a dominanty, žiaci predvedú svoje prezentácie o Slovensku, o našej škole a o Leviciach. Návšteve pripravíme bohatý program. Veríme, že sa budú u nás cítiť dobre a na Slovensko im zostanú len krásne spomienky.

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Ulica sv. Michala 42, 93401 Levice
  • sekretariát: 036/6312515
    školská jedáleň: 036/6336630

Fotogaléria

PARTNERI