• Základné informácie o projekte

   • Žiaci 4.,5.,6. a  7. ročníka  a 4 učiteľky anglického jazyka sa formou písania listov a zhotovenia postaviček v rámci hodín anglického jazyka a výtvarnej výchovy  zapojili do projektu Flat friends.

    Začiatok projektových aktivít: február 2011 -  Obdržanie  zásielky  z Veľkej Británie, zo základnej školy z mesta Colchester.  Obsahom  veľkej obálky bolo 106 listov a 106 postavičiek od detí z Anglicka Marec 2011 – Odoslali sme veľkú zásielku  so 106 listami a 106 postavičkami našich žiakov do základnej školy v Colchestry.

    K ďalším projektovým aktivitám patrilo  zhotovenie násteniek, spolupráca formou e-twinningu, predstavenie našej školy, nášho mesta  a rodiny.

    Do projektu sa zapojilo 106 žiakov z Veľkej Británie a 106 žiakov z našej školy,  tzn. spolu 212 žiakov.

    Prostredníctvom krátkych listov a postaviček žiaci nadviazali kontakt s inou kultúrou , zoznámili sa so svojimi  rovesníkmi  z Anglicka a spoznali im blízke a milé miesta (viď galériu fotiek vo fotoalbume). Aj naši žiaci zoberú  na virtuálnu „turistiku“ svojich „Flat Friends“