• Základné informácie o projekte

   • Názov projektu: Pohybová terapia pre deti s poruchami správania 

    Poskytnutá dotácia: 1 200,- EUR

    Grantová výzva na zvýšenie kvality vzdelávania a pomoc žiakom s poruchami správania sa pre našu školu stala úspešnou. Charitatívny fond LION, nadácia SOCIA, Program ING Šanca pre deti podporuje pozitívne trendy vo vzdelávaní žiakov s poruchami správania, ktoré žiakom umožnia rozvíjať ich schopnosti, zručnosti a vedomosti. Pridali sme sa k tým úspešným 22 žiadateľom, ktorí chcú dosiahnuť pozitívne zmeny, zvýšiť kvalitu integrácie a pomôcť pri presadzovaní nových trendov v integrovanom vzdelávaní. Finančné prostriedky použijeme na prácu s deťmi s poruchami správania, cvičenia na koordináciu a súčinnosť mozgovej a srdcovej aktivity. Pohybovo-terapeutické a relaxačné tréningy sa uskutočňujú denne pre jednotlivcov a malé skupiny detí so ŠVVP a poruchami správania u školského špeciálneho pedagóga, pred začiatkom náročných vyučovacích jednotiek na sústredenie a koncentráciu.