• Základné informácie o projekte

   • Názov projektu: Iniciatíva DM Spoločne - Likvidácia nelegálnej skládky

    Poskytnutá dotácia: materiálne vybavenie k aktivite

    Pri základnej škole na zástavke, z ktorej odchádzajú žiaci našej školy, sa nachádza nelegálna skládka. Žiaci školy sa rozhodli v rámci predmetu environmentálna výchova túto skládku odstrániť a upozorniť na to aj mesto, keďže sa tu pravidelne vyskytuje táto čierna skládka. Radi medzi sebou privítajú dobrovoľníkov, ktorí im s týmto problémom pomôžu.

    V popoludňajších hodinách chcú žiaci postupne odstrániť čiernu skládku nachádzajúcu sa v blízkosti Levického hradu. Ide o zastávku autobusov, odkiaľ žiaci školy cestujú do okolitých obcí. V rámci predmetu environmentálna výchova žiaci riešili problematiku čiernych skládok, a preto sa rozhodli skládku odpadu zlikvidovať dobrovoľníckou činnosťou, a tak upozorniť na tento problém znečisťovania životného prostredia. Postupne budú žiaci čistiť okolie školy, ale najmä túto skládku, ktorá sa nachádza pri hlavnej ceste. Z tejto činnosti vyhotovia žiaci fotodokumentáciu a upozornia tak na problém prostredníctvom regionálnych médii.  

    Zdroj: https://www.dm-spolocne.sk/sk/blog/likvidacia-nelegalnej-skladky/

    Realizácia: https://www.dm-spolocne.sk/sk/vitazne-projekty-2017/likvidacia-nelegalnej-skladky/na-%C5%BEivotnom-prostred%C3%AD-im-z%C3%A1le%C5%BE%C3%AD/