• Základné informácie o projekte

   • Názov projektu: Komunitná záhrada v Leviciach - Dizajn verejného miesta

    Poskytnutá dotácia: 500,- EUR

    Cieľ projektu je vybudovanie komunitnej záhrady inštalovaním troch drevených kontajnerov, slúžiacich na vysádzanie rastlín.