• Základné informácie o projekte

   • Názov projektu: Ekoalarm

    Poskytnutá dotácia: 150,- EUR

     

    Vedeli ste, že priemerná slovenská štvorčlenná rodina vyprodukuje až 1,5 tony odpadu ročne, z ktorého viac ako dve tretiny končia na skládkach po celom Slovensku? Sme doslova zavalení odpadom. Chceme to zmeniť a vieme aj ako. Pridajte sa k nám! Spojili sme sily so štyrmi neziskovými organizáciami – Živica, Priatelia Zeme – SPZ, INCIEN, Ekopolis a kuriérskou spoločnosťou DPD – a vybavujeme slovenské školy košmi na triedenie odpadu spolu s osvetou ako a prečo triediť. Deti spolu učíme nielen ako triediť, ale tiež ako predchádzať odpadu a minimalizovať jeho tvorbu. Z detí tak vychovávame ľudí, pre ktorých budú triedenie odpadu a uvedomelý prístup k životnému prostrediu prirodzené. 


    Skvelým symbolom triedenia a recyklácie sú aj samotné koše a ich príbeh. Vznikli totiž z použitých zubných kefiek. Keďže kefky sú z viacerých materiálov, nedajú sa správne vytriediť, preto by skončili na skládke alebo v spaľovni. Takto však dostali v závode Polyplast v Pliešovciach pri Zvolene nový a užitočný život. Takéto koše už dostalo prvých 2986 tried z 200 škôl po celom Slovensku. Všetkých materských, základných a stredných škôl je však 5805 a nám záleží na tom, aby možnosť triediť mali naozaj všade. Ak chceme zo Slovenska urobiť krajšiu a zdravšiu krajinu, potrebujeme koše dostať do všetkých škôl. Koše na triedenie odpadu navrhlo slovenské dizajnérske štúdio ALLT. Deti bude triedenie s nimi baviť, pretože vďaka svojmu funkčnému dizajnu sú praktické, pekné, hravé, navyše aj ľahké a jednoducho udržiavateľné.

    Prostredníctvom neziskových organizácií Živica, INCIEN, Priateľov Zeme – SPZ a študentov enviromentálnych a pedagogických fakúlt prinášame do škôl osvetu, a to dvomi formami:

    V rámci mentoringu náš mentor vyškolí pomocou troch päťhodinových interaktívnych sérií akčnú skupinu žiakov, ktorá potom formou rovesníckeho vzdelávania šíri osvetu medzi spolužiakov v každej triede na škole.
    Lektoring vzdeláva žiakov formou série prednášok, ktoré lektor postupne prednáša v každej triede na škole.
    Žiaci aj učitelia od nás dostanú pútavé metodické príručky a ďalšie podporné materiály.

    Problém s odpadom nie je problém len niekoho z nás. Zdieľame spolu jednu krajinu a je úlohou nás všetkých prispievať k tomu, aby bola čistá a zdravá. Projekt Eko Alarm vám dáva šancu práve na to — prispejte svojou troškou k spoločnej snahe o krajinu, v ktorej nie sme zavalení odpadom.

    Zdroj: https://ekoalarm.sk/daruj/