• Základné informácie o projekte

   • Názov projektu: Strecha pre Váš nápad

    Poskytnutá dotácia: 1 000,- EUR

    Zámerom projektu je vytvoriť školské streetbalové ihrisko vrátane košov, čiar a lavičiek pre striedajúcich hráčov tak, aby bolo možné toto ihrisko plne využívať od jari do jesene. Ihrisko bude využívané na športovú prípravu žiakov a organizované turnaje, ale aj pre deti školského klubu, pre krúžkovú činnosť pre príležitostných nadšencov basketbalu.