• Základné informácie o projekte

   • Názov projektu: Dobudovanie mantinelov a športového vybavenia multifunkčného miniihriska

    Poskytnutá dotácia: 6 638,- EUR

    Cieľom projektu je dobudovanie mantinelov a športového vybavenia multifunkčného ihriska.