• Základné informácie o projekte

   • Názov projektu: Športom a umením proti drogám

    Poskytnutá dotácia: 250,- EUR

    Cieľom projektu je materiálne zabezpečenie výtvarnej súťaže pod názvom "Grafity" na stenu a odmeny a ocenenia pre žiakov v jednotlivých súťažných disciplínach.