• Základné informácie o projekte

   • Názov projektu: Hrajme sa na remeselníkov

    Poskytnutá dotácia: 150,- EUR

    Cieľom projektu je priblížiť jedno z typických remesiel, a to je tkáčšstvo a naučiť žiakov pracovať na tkáčskom stroji.