• Základné informácie o projekte

   • Ciele projektových aktivít: 

    • sú činnosti v oblasti podpory zdravej výživy formou odborného seminára vedeného renomovaným odborníkom,
    • ukázať žiakom, rodičom i širokej verejnosti možnosti prevencie obezity zmenou stravovacích návykov a rekreačného športu s využitím priestorou našej školy,
    • je zvyšenie konzumácie ovocia a zeleniny formou rôznych šalátov, ktorých ukážky budú prezentované počas odborného seminára, a v budúcnosti budú podávané počas obedov v školskej jedálni,
    • podpora materiálno-technického zabezpečenia výrobného procesu školského stravovania nákupom výkonných krájačov zeleniny, stolov a príslušného riadu,
    • elektronizácia procesu administrácie nákupom počítačového a softvérového vybavenia.