• Základné informácie o projekte

   • Názov projektu: Svietime kvalitne a úsporne

    Poskytnutá dotácia: 2 000,- EUR

    Cieľom nášho projektu je výmena starých neónových svietidiel z minulého storočia za  úsporné interiérové LED osvetlenie na prízemí budovy školy a docieliť výraznú úsporu elektrickej energie. Prepojením teórie a praxe ukázať žiakom a rodičom vplyv  výmeny osvetlenia na  kvalitu osvetlenia, poukázať na značnú úsporu elektrickej energie a finančných prostriedkov. Zapojením žiakov do projektových aktivít formou pozorovania a vyhľadávania informácií o možnostiach úspory elektrickej energie v budove školy a následným vyhodnotením aktivít na II. stupni, prezentovať výsledky žiakom I. stupňa, ktorí sa zapoja do výtvarnej súťaže a touto formou budú prezentovať vlastné skúsenosti zo šetrenia energiami.