• Základné informácie o projekte

   • Názov projektu: Obnov si jedáleň alebo kuchyňu

    Poskytnutá dotácia: 653,- EUR

    Cieľom našej výzvy je výmena zastaraného zariadenia školskej jedálne, t.z. zakúpenie kvalitných a bezpečných stolov a stoličiek, ktoré aj svojím dizajnom a farebnosťou prilákajú ku kvalitnému a chutnému stravovaniu viac žiakov školy. Deti si zaslúžia kultúrne a moderné prostredie, sú našou budúcnosťou. Grant Nadácie RZ je veľkou pomocou a nádejou pre zariadenia školského stravovania, ktoré chcú zlepšiť podmienky a kultúru stravovania žiakov a pedagógov základnej školy.

    Zdroj: https://www.ludialudom.sk/vyzvy/1902