• Základné informácie o projekte

   • Názov projektu: Zdravý chrbátik

    Poskytnutá dotácia: materiálne zabezpečenie projektu

    Vývin chrbtice začína už narodením a významné miesto v jeho správnom napredovaní má celé obdobie rastu. Ak nebudeme detskej chrbtici v tomto období venovať dôslednú pozornosť, sami sa postaráme o vznik ťažkých zmien na nej. Bohužiaľ, v dospelosti ich už opraviť nedokážeme. Predškolský vek môžem z hľadiska pohybu a samotného vývinu chrbtice charakterizovať ako priaznivé obdobie. Bohužiaľ, nasledujúce roky, kedy dieťa dennodenne sedí niekoľko hodín v škole, doma nad domácimi úlohami, či pri počítači a televízii, znamenajú obrat o stoosemdesiat stupňov…

    Nazrime však spolu do krajiny čísel. Priemerný počet prváčikov v našom štáte predstavuje viac ako 53 000 detí. Už vo veku 7 rokov hovoríme o desiatich percentách a teda o viac ako 5300 deťoch, ktorým život znepríjemňuje skolióza, poruchy držania tela, či iné rôzne deformity. Roky plynú a vo veku 18 rokov stúpa percento z 10% až na 40%, čo znamená, že vo veku osemnásť rokov má viac ako 21 000 mladých ľudí problém s bolesťami chrbtice. Operačné sály zažívajú nebývalý ruch. Priemerný počet operačných zákrokov počas jediného roka presahuje číslo 5000. Zastavme tento už dávno zdvihnutý varovný prst! Nových pacientov pre neurochirurgické kliniky vychováva už obdobie základnej školy. Darujme spolu všetkým deťom šancu na zdravý život. Deti sú naša budúcnosť a práve toto je naša povinnosť. 


    Prvoradým cieľom sú deti a našim úmyslom je pozitívne a hravou formou naštartovať u nich chuť cvičiť, vybudovať v nich pozitívny vzťah k cvičebným pomôckam, zamerať sa na komplexné posilnenie ich chrbtice. Aby sa nám toto všetko podarilo, zapájame do nášho projektu v prvom rade základné školy a snažíme sa pre náš zámer využiť nielen hodiny telesnej výchovy, ale i prestávky, či čas, ktorý deti strávia v školskej lavici. Jedna vec je však myšlienka, iná zase samotná realizácia v praxi. V jednotlivých bodoch vám teda predstavujeme časť opatrení, vďaka ktorým spolu s vašou pomocou dovedieme náš zámer do cieľa.

    Na vysokej odbornej úrovni v spolupráci s viacerými odborníkmi – špecialistami na liečbu chorôb chrbtice (neurochirurg, spondylochirurg, ortopéd, neurológ, rehabilitačný lekár a ďalší) a v úzkej spolupráci s liečebno – kondičným trénerom vypracujeme súbor cvičení zameraných na prevenciu. V spolupráci s profesionálnym umeleckým súborom Lúčnica zapracujeme do cvičebného programu prvky tanca, vďaka čomu vytvoríme hravý model cvičenia, ktorý zvládne každé dieťa.

    Zaujímavým a pútavým dokážeme urobiť i cvičenie s tzv. fitloptami, kde mienime zapojiť do vytvárania zostáv profesionálnych inštruktorov čoraz populárnejšej zumby, jumpingu, či jogy. Učiteľom telesnej výchovy zabezpečíme štvordňové kurzy v priestoroch edukačného centra, kde ich naučíme zavádzať do praxe kompletný cvičebný program. Zabezpečíme dostatok cvičebných pomôcok pre základné školy a to v rozsahu efektívneho naplnenia myšlienky nášho projektu.Súčasťou projektu bude i audiovizuálna výučba detí, vďaka čomu chceme prostredníctvom nainštalovaných LCD monitorov pozitívnou a hlavne hravou formou predstavovať deťom nové a nové cvičebné programy. Našim cieľom je dospieť do štádia, kedy na každej základnej škole vybavíme minimálne jednu kompletnú učebňu spinálnymi stoličkami a lavicami a jednotlivé triedy absolvujú v tejto učebni každý deň minimálne jednu vyučovaciu hodinu. Ďalšej škole darujeme do jednej triedy fit – vankúše na udržiavanie správneho držania tela počas sedenia. Na začiatku projektu vyšetríme držanie tela detí a následne, po roku pravidelného sledovania celého procesu vyšetrenie zopakujeme.

    Zdroj: http://zdravachrbtica.sk/nase-projekty/projekt-zdravy-chrbatik/