• Základné informácie o projekte

      • Cieľom bolo znížiť nekvalifikovanosť učiteľov prvého stupňa základných škôl v prípade vyučovania cudzích jazykov. "V projekte sa začalo vzdelávať takmer 6000 učiteľov prvého a druhého stupňa, ktorý získavali kvalifikáciu v šiestich cudzích jazykoch." Národný projekt Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov poskytoval učiteľom okrem jazykového aj odborné vzdelávanie, ktoré zabezpečilo deväť slovenských univerzít. Projekt pomohol aj technicky zabezpečiť základné školy o dataprojektory, jazykové a odborné softvéry a knižničné fondy jazykového a odborného charakteru.