• Základné informácie o projekte

      • IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže zabezpečovala v období od marca 2013 do októbra 2015 realizáciu Národného projektu PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou. Veríme, že pracovníci s mládežou, či už profesionálni alebo dobrovoľní,  ktorí absolvovali vzdelávanie v rámci projektu, budú môcť naplno využívať nadobudnuté vedomosti a zručnosti, ako aj nové inšpirácie pri zabezpečovaní zážitkových voľnočasových aktivitít pre deti a mládež v oblasti neformálneho vzdelávania.