• Základné informácie o projekte

      • Cieľom tohto projektu je zvýšenie a rozšírenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy s dôrazom na inováciu spôsobu a metód výučby v základných a stredných školách tak, aby bola výučba zážitková a motivujúca pre súčasnú generáciu detí a mládeže. Učiteľov vedie k novým postupom vo výučbe, k zavádzaniu nových športových a pohybových aktivít a súčasne k využívaniu inovatívnych pomôcok, tak aby bola telesná výchova pre žiakov atraktívnejšia a deti získali pozitívny vzťah k pohybu.