• Základné informácie o projekte

      • Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva má priniesť vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky. Jeho súčasťou bude aj zriadenie a vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu a v neposlednom rade aj o vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. Financovaný je z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ v rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti a realizuje sa v období 22. novembra 2013 do 30. septembra 2015.